Centrum Badań nad Terroryzmem – wywiad

Dodane przez admin dnia 06/27/2005 w kategorii Ciekawe artykuły | komentarze

Centrum Badań nad Terroryzmem– o nowym ośrodku naukowo-badawczym z Krzysztofem Liedelem, Wicedyrektorem Centrum ds. Programowych rozmawia Szymon Wudarski.

Panie Krzysztofie, jaka idea przyświecała powstaniu Centrum Badań nad Terroryzmem?

Większość osób, które zajmują się prowadzeniem badań nad terroryzmem w Polsce, bądź też śledzą uważnie rozwój wydarzeń w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i starają się pogłębić swoją wiedzę na ten temat korzystając z polskich źródeł, zdaje sobie sprawę z tego, że w Polsce brak jest ośrodka, który zajmowałby się tymi kwestiami kompleksowo.
Można wskazać kilka ośrodków, które zajmują się tymi kwestiami wycinkowo, jak na przykład Akademia Obrony Narodowej, zajmująca się wojskowym wymiarem zwalczania terroryzmu.
Z tego właśnie powodu władze Collegium Civitas podjęły decyzję o wyjściu naprzeciw potrzebie wypełnienia tego, co oceniono jako znaczącą lukę i przeszkodę w prowadzeniu szeroko zakrojonych badań nad zjawiskiem, które jest jednym z największych zagrożeń współczesnego świata.

Na czym będzie polegała „kompleksowość” badań, które mają Państwo zamiar skupiać w CBnT?

Największym novum, które będzie stanowiło nasz wkład w rozwój badań nad terroryzmem, będzie zgromadzenie naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Chcemy umożliwić stworzenie platformy wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego i politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mogą przyczynić się do zwiększenia sumy naszej wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu.
Umożliwi to prawdziwie interdyscyplinarne spojrzenie na to niezwykle dynamiczne i skomplikowane zjawisko, które trzeba zwalczać na wielu płaszczyznach z użyciem wszystkich narzędzi, które mogą przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa państw i ich obywateli.

Dlaczego to interdyscyplinarne podejście jest aż tak istotne?

Jak wspomniałem wcześniej, terroryzm jest zjawiskiem wielowymiarowym, bardzo złożonych i trudnym w zwalczaniu. Warto uświadomić sobie, że dzisiejszy terroryzm i współczesne organizacje i ugrupowania terrorystyczne są niezwykle wymagającymi przeciwnikami. Dlatego trzeba wraz z dynamiczną ewolucją zjawiska, za którego zwalczanie jesteśmy odpowiedzialni, dostosowywać stosowane przez nas metody i techniki, a także instrumenty, którymi się posługujemy. Tworzenie tych nowych, efektywnych narzędzi, wymaga od nas odniesienia się do wszystkich wymiarów zjawiska terroryzmu, a tym samym zaangażowania przedstawicieli dziedzin wiedzy i aktywności, których zdołamy przyciągnąć.
Trzeba jasno stwierdzić, że współczesny anty-terrorysta nie może być kojarzony wyłącznie z członkiem oddziałów specjalnych w kominiarce i mundurze. Musi to być człowiek – albo grupa ludzi – równie wszechstronna jak przeciwnik. Musi posiadać atuty i wiedzę pochodzące od wszystkich wymienionych już przeze mnie dziedzin aktywności naukowej i praktycznych wymiarów zwalczania terroryzmu.

Czy mógłby Pan wyjaśnić, dlaczego nie wystarczają dotychczas istniejące mechanizmy badawcze, takie jak AON – czy nie wystarczyłoby połączenie wyników ich badań?

Idea przyświecająca powstaniu CBnT to idea skupiona wokół pomysłu, że połączenie różnych składników może dać wynik większy niż ich prosta suma. Mamy nadzieję, że poprzez współdziałanie ludzi, którzy zaangażują się w działania badawcze Centrum i interakcje między nimi pozwolą na to, żeby wymienili się oni poglądami, opiniami i pomysłami, które dadzą nowy impuls badaniom każdego z nich. Mamy nadzieję stać się tą platformą porozumienia, w którą badacze nie tylko wnoszą swój wkład, ale także czerpią z niej dla siebie, tworząc ciąg nadających sobie wzajemnie nową energię projektów, badań i kreującą coraz to nowe rozwiązania.
Jako twórcy CBnT zdajemy sobie sprawę, że nie będzie mogło zaangażować się ono bezpośrednio w zwalczanie terroryzmu. Niemniej jednak nie taki jest nasz cel. Chcemy być źródłem nowej wiedzy i kreatywnych rozwiązań dla podmiotów i osób, które mają zwalczanie terroryzmu w swoich kompetencjach. Chcemy, żeby ci ludzie i instytucje uznali nas w pewnym sensie za swoje zaplecze intelektualne – jednostkę, do której można się dowołać, jeśli ich praca i zadania wymagać będą pogłębionych badań i nietypowego podejścia, które zebrane przez nas grono ludzi będzie mogło zaproponować.

Czy nie sądzi Pan, że tworzenie takich kolejnych ośrodków badawczych może zostać uznane za „mnożenie bytów” i marnotrawienie środków, które mogłyby zostać lepiej spożytkowane?

Zdecydowanie nie. Terroryzm jest tym zagrożeniem, na przeciwdziałaniu któremu nie można oszczędzać – ani środków finansowych, ani zasobów ludzkich. Jak powiedziałem, wierzymy w zwiększanie sumy dostępnej nam wiedzy na temat terroryzmu i sposobów jego zwalczania. Szczepionki na raka szukają liczne ośrodki naukowo-badawcze na całym świecie, pomnażając sumę wiedzy medycznej i licząc na to, że im więcej zaangażowanych ludzi, wiedzy i pomysłów, tym większa szansa na sukces. To samo my chcemy osiągnąć w odniesieniu do terroryzmu.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Comments are closed.