Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt „Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku”

Dodane przez admin dnia 10/27/2007 w kategorii Sprawozdania | Komentarze

W dniach 11-12 października odbyła się w Gdynia międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku”. Zorganizowana przez doktora Rafała Ożarowskiego oraz magistra Wojciecha Grabowskiego z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego przy dużej pomocy i współudziale Wydziału Nauk Społecznych tegoż Uniwersytetu, Centrum Badań nad Terroryzmem oraz portalu www.terroryzm.com. Potrzeba realizacji tego typu przedsięwzięć jest tym większa, iż współpraca organów bezpieczeństwa, administracji oraz placówek naukowych stanowić powinna priorytet, zwłaszcza w sytuacji braku ustawy antyterrorystycznej oraz centrum koordynującego działania w sytuacji zagrożenia aktem terroryzmu.

Czytaj wiecej »

Szkolenie „Szturm na teatr”

Dodane przez admin dnia 05/27/2007 w kategorii Sprawozdania | Komentarze

4-6 kwietnia 2007 na poligonie w Pstrążu odbyło się szkolenie taktyczne oddziałów specjalnych pod tytułem ” Szturm na teatr” . Szkolenie było organizowane przez jedną z lepszych, jak nie najlepszą jednostkę antyterrorystyczna, w Polsce SPAP Wrocław. Wśród około setki zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych policji z całej Polski, przedstawiciele Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Centralnego Biura Śledczego, 10 BKPanc., Wyższej Szkoły Policji oraz innych jednostek zajmujących się działaniami kontrterrorystycznymi a także służby ratownictwa medycznego oraz Straży Pożarnej. Czytaj wiecej »

Konferencja „Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania”, Szczytno 2-3 kwietnia 2007 – sprawozdanie

Dodane przez admin dnia 04/29/2007 w kategorii Sprawozdania | Komentarze

Konferencja, zorganizowana w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, miała na celu wymianę doświadczeń i wiedzy na temat wielopłaszczyznowej działalności antyterrorystycznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się naukowcy i przedstawiciele służb odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu.

Referat inaugurujący, pt. „Współczesny terroryzm międzynarodowy – nowe zagrożenia, nowe wyzwania”, wygłosił dr Tomasz Aleksandrowicz z Akademii Humanistycznej w Pułtusku. W swym wystąpieniu referent skupił się na zagadnieniach związanych z ewolucją i adaptacją metod terrorystycznych w kontekście zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej. Starał się również rozwiązać problem, który towarzyszy środowiskom naukowym, zajmującym się terroryzmem, od dziesięcioleci, a stał się bardziej poważny po wydarzeniach z 11 września 2001 roku – czy możemy mówić o nowym terroryzmie? Czytaj wiecej »

Liban 2006 – konferencja w Krakowie

Dodane przez admin dnia 02/27/2007 w kategorii Sprawozdania | Komentarze

22 stycznia 2007 roku w Krakowie odbyła się konferencja Liban 2006 poświęcona polityczno-społecznym konsekwencjom wojny lipcowej w Libanie stoczonej pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Organizatorami konferencji były: Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz Bliskowschodnie Koło Naukowe. Pomysł na konferencję zrodził się krótko po lipcowym konflikcie izraelsko libańskim 2006 r. a celem konferencji była prezentacja i analiza czynników mających wpływ na napiętą i niestabilną sytuację w Libanie jak również integracja środowisk zajmujących się tematyką bliskowschodnia. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele, Uniwersytetów Jagiellońskiego, Gdańskiego oraz Śląskiego jak również środowisk studenckich. Konferencja podzielona została na 3 sesje.

Czytaj wiecej »

Szkolenie „Kontrterroryści w sytuacjach zakładniczych”

Dodane przez admin dnia 01/27/2007 w kategorii Sprawozdania | Komentarze

W dniach 17-18 stycznia 2007, nieopodal Żagania, odbyło się szkolenie z zakresu działania oddziałów kontrterrorystycznych w sytuacjach zakładniczych. Organizatorem tego sporego przedsięwzięcia był SPAP Wrocław – jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza, polska jednostka tego typu. Wśród ponad setki zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych policji z całej Polski, przedstawiciele Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Centralnego Biura Śledczego, 10 BKPanc., Wyższej Szkoły Policji oraz innych jednostek zajmujących się działaniami kontrterrorystycznymi. Szkolenie obserwowała także delegacja z Niemiec. Czytaj wiecej »

Program Haski – dwa lata później

Dodane przez admin dnia 12/30/2006 w kategorii Sprawozdania | Komentarze

W dniu 8 grudnia 2006 r. w Centrum Europejskim – Natolin odbyło się seminarium Program Haski – dwa lata później, zorganizowane przez Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Unii Europejskiej”.

Celem seminarium była ocena realizacji Programu Haskiego, przyjętego przez Radę Europejską w listopadzie 2004 r., dokonanie przeglądu polityk w ramach obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości pod kątem osiągnięć i niepowodzeń. Seminarium służyło również refleksji nad dalszą ewolucją unijnej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w kontekście inicjatyw pogłębienia tej współpracy w ramach UE, rozwoju węższych form współpracy państw członkowskich poza Unią, a także zdolności do stawienia czoła zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego i praworządności w państwach Unii Europejskiej. Czytaj wiecej »

Spotkanie z Marcinem Kaczmarskim, promocja książki [sprawozdanie]

Dodane przez admin dnia 10/19/2006 w kategorii Sprawozdania | Komentarze

W dniu 29 czerwca 2006 r. w warszawskiej księgarni Czuły Barbarzyńca odbyło się spotkanie z Panem Marcinem Kaczmarskim, specjalistą ds. stosunków międzynarodowych w dziedzinie bezpieczeństwa. Gość promował swoją najnowszą książkę – „Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina”. Czytaj wiecej »