GRUPY SPECJALNE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Dodane przez admin dnia 02/20/2009 w kategorii Jednostki specjalne | Komentarze

Wzrastające od lat zagrożenia, zwłaszcza terrorystyczne, wymuszają na służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państw i jego obywateli nieustanne doskonalenie swoich umiejętności a także zmiany w ich strukturach. Od 1972 roku, wojsko, policja i służby specjalne tworzą wyspecjalizowane jednostki przeznaczone do walki ze szczególnie niebezpiecznymi przestępcami i terrorystami.

Wśród różnych służb, także służby penitencjarne rożnych państw musiały dostosować się do nowych warunków, zwłaszcza że już od początku swojego istnienia różne grupy terrorystyczne dokonywały prób – nierzadko udanych – ucieczek lub uwalniania swoich członków z więzień i aresztów (choćby odbicie przywódcy włoskich Czerwonych Brygad R. Curcio lub jednego z liderów niemieckiej Frakcji Czerwonej Armii A. Baadera w latach siedemdziesiątych). Czytaj wiecej »

DELTA – artykuł

Dodane przez admin dnia w kategorii Jednostki specjalne | Komentarze

Tragiczne wydarzenia w Monachium w roku 1972, oraz wzrastająca fala terroryzmu, zwłaszcza lewackiego, od końca lat sześćdziesiątych, skłoniły wiele państw do sformowania sił przeznaczonych do walki z terrorystami. Jednym z nich były Stany Zjednoczone, których instalacje i obywatele coraz częściej stawali się celami terrorystów. Dlatego w roku 1977, utworzono wojskową jednostkę wyspecjalizowaną w ratowaniu zakładników.

Faktu tego początkowo nie ujawniano, a jednostkę nazwano Special Forces Operational Detachment – D, co prawdopodobnie miało służyć jej zakamuflowaniu, gdyż terminem SFOD określa się zespoły „Zielonych Beretów” – A podstawową grupę specjalną, B to dowództwo kompanii, a C – batalionu. Z uwagi na anglojęzyczny alfabet fonetyczny, SFOD-D, zaczęto nazywać „Deltą”, a inna spotykaną nazwą jest Combat Applications Group. W środowisku sił specjalnych jednostka nazywana jest także „Dark Side” a jej członkowie : Delta boys lub D-boys. Czytaj wiecej »

SWAT – JEDNOSTKI TAKTYCZNE POLICJI W USA

Dodane przez admin dnia w kategorii Jednostki specjalne | Komentarze

Organa zajmujące się przestrzeganiem prawa w Stanach Zjednoczonych są –dzięki mediom masowym – jednymi z najbardziej znanych tego typu służb na świecie. Podobnie jak większość policji, również one posiadają jednostki określane jako kontrterrorystyczne bądź taktyczne.

Artykuł, dla lepszego zrozumienia zagadnienia, nie zacznie się od opisu genezy tych jednostek, ale od krótkiego wprowadzenia w podział administracyjny USA. Otóż Stany Zjednoczone cechują się wysokim stopniem decentralizacji władzy. Każdy z 52 stanów posiada własne zgromadzenie ustawodawcze, własny rząd z gubernatorem na czele, własne sądy i oczywiście policję. Niższym szczeblem są powiaty (hrabstwa – counties), zbliżone nieco do polskich oraz dystrykty, najczęściej obejmujące teren jednej miejscowości. Czytaj wiecej »

YA’MA’M

Dodane przez admin dnia 05/29/2005 w kategorii Jednostki specjalne | Komentarze

W Izraelu funkcjonuje w ramach Policji Granicznej pododdział szturmowy do walki z terroryzmem [1] – YA’MA’M [2] . Jednostka powstała na mocy decyzji premiera Izraela Icchaka Rabina w 1974 roku, po wydarzeniach, jakie miały miejsce na północy Izraela w miejscowości Ma’alot.

15 maja 1974 roku 3 terrorystów z Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny, zajęło miejscową szkołę, biorąc za zakładników około 100 dzieci. W wyniku przeprowadzonego przez jednostkę wojskową szturmu (Sayeret Mat’kal) zginęło 23 dzieci, a ponad 60 zostało rannych. Akcję tą uważa się za jedną z poważniejszych porażek antyterrorystycznych sił Izraela w walce z terroryzmem palestyńskim. Wyciągając wnioski z popełnionych błędów, rząd izraelski postanowił powołać policyjną jednostkę antyterrorystyczną, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie operacji antyterrorystycznych przede wszystkim na terenie Izraela. Formowanie pododdziału trwało dwa lata. Czytaj wiecej »

Sayeret Mat’kal

Dodane przez admin dnia w kategorii Jednostki specjalne | Komentarze

Historia jednostek antyterrorystycznych jest historią nową, praktycznie dotyczącą ostatniego 30-lecia XX wieku. Do lat 70. Tego typu pododdziały funkcjonowały wyłącznie w strukturach sił zbrojnych Izraela. Gwałtowana fala przemocy, zmaterializowana w krwawych zamachach terrorystycznych, wywołana przez arabskie organizacje terrorystyczne zmusiła, izraelskie władze do podjęcia właściwych, a przede wszystkim skutecznych, środków zaradczych.

Sformowano oddziały przeznaczone do działań kontrterrorystycznych zdolne do realizowania zadań w nietypowych sytuacjach np. wzięcia przez terrorystów zakładników. Przy ich tworzeniu oparto wzorce szkoleniowe i taktyczne rodzaju wojsk określanych jako wojska specjalnego przeznaczenia – jednostki wojskowe przeznaczone do wykonywania zadań o charakterze wojskowym i akcji specjalnych, tj. rozpoznawczo-dywersyjnych, sabotażowych, terrorystycznych, na tyłach i zapleczu przeciwnika, zmierzających do osłabienia jego potencjału politycznego, ekonomicznego i militarnego(…)[1] .

Czytaj wiecej »

Wyspecjalizowane Grupy Zwiadowcze

Dodane przez admin dnia w kategorii Jednostki specjalne | Komentarze

Belgijska elitarna jednostka dalekiego zwiadu ESR została obecnie rozwiązana, ale funkcjonariusze nadal szkolą belgijskie grupy zwiadowcze, ESI stanowi belgijskie siły antyterrorystyczne. Chociaż ESR zostały oficjalnie rozwiązane w 1994 roku, zasłużyły sobie jednak na omówienie, ponieważ wielu ich byłych członków zostało przydzielonych do specjalnych oddziałów powietrzno-desantowych jako instruktorzy dla przyszłych belgijskich grup dalekiego zwiadu. ESR zostały sformowane w 1961 roku w celu pełnienia trudnego zadania zwiadu dalekiego zasięgu za liniami nieprzyjaciela.

Ich podstawowym zadaniem było zbieranie informacji wywiadowczych i przekazywanie ich do sztabu operacyjnego w celu analizy. Rząd belgijski zdecydowanie zaprzeczał istnieniu ESR nawet wtedy kiedy 12 jego członków broniło ambasady w Kinszasie w Zairze przed atakami rebeliantów. ESR
były również rozmieszczone w Sarajewie jako bezpośrednia ochrona gen. Briquemonta, który był dowódcą „błękitnych hełmów”. 28 funkcjonariuszy ESR rozmieszczono w Somalii, aby obserwowali działania somalijskich kacyków wojskowych, a szczególnie gen. Mugammada Saida Hersi. Ostatnia akcjia ESR przed rozwiązaniem miała miejsce w Rwandzie, gdzie uczestniczyli w operacji „Silver Vlack”, w czasie której ochraniali ewakuację Europejczyków z tego rozdartego wojną kraju.

Komando Żandarmerii (GEK)

Dodane przez admin dnia w kategorii Jednostki specjalne | Komentarze

Historia austriackiego GEK „Kobra” sięga roku 1973 kiedy to tworzono jednostkę pod nazwą Gendarmeriekommando Bad Voslau w odpowiedzi na stwarzane przez Palestyńczyków zagrożenia wobec emigrantów żydowskich mieszkających w Austrii lub  przejeżdżających przez ten kraj. Jednostkę wykorzystano w kilku przypadkach wzięcia zakładników i żadań milionów dolarów okupu.

W jednym przypadku osławiony Carlos, czyli Szakal, zyskał wielomilionowy okup w zamian za uwolnienie szeregu ministrów, których wzia przy okazji konferencji krajów OPEC.

Czytaj wiecej »