NIEZWYCIĘŻONY?

Dodane przez admin dnia 05/27/2008 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

Historia konfliktów arabsko – izraelskich to jedno, wielkie pasmo klęsk armii państw arabskich. Właściwie od samego początku Izrael był stroną przeważającą. Już w wojnie z lat 1948-49, Izrael bez problemu poradził sobie z silniejszymi, jak się zdawało siłami arabskimi, czego efektem było okrzepnięcie państwa izraelskiego i…brak państwa palestyńskiego.

W 1956 roku wykorzystując nacjonalizację Kanału Sueskiego i radykalnie antyzachodnią politykę Nasera, Wielka Brytania, Francja i Izrael atakują Egipt. Kryzys sueski kończy się dość szybko pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, z jednej i Związku Sowieckiego, z drugiej strony. Wyznaczona zostaje linia demarkacyjna, na której rozlokowane zostają wojska Narodów Zjednoczonych. Kryzys sueski jest pewną cezurą, bowiem na nowo definiuje politykę zagraniczną kilku państw. Czytaj wiecej »

Broń rakietowa na wyposażeniu palestyńskich organizacji terrorystycznych w XXI wieku.

Dodane przez admin dnia 03/27/2008 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

„Trzęsienie ziemi znowu się zacznie w izraelskich miastach, agresorzy nie będą mieli żadnego wyboru, muszą przygotować trumny lub bagaż”(1)

Po wybuchu powstania palestyńskiego zwanego drugą intifadą lub intifadą al-Aksa oczy całego świata zwrócone zostały na dokonywane przez Palestyńczyków zamachy samobójcze. Były one najbardziej medialną, efektowną metoda zamachu terrorystycznego, posiadającą wysoki współczynnik śmiertelności wśród ofiar takiego aktu przemocy. Mediom, specjalistom od spraw bliskowschodnich i ekspertom z zakresu bezpieczeństwa uszedł uwadze fakt, iż właśnie w tym czasie palestyńscy terroryści posiedli nie tylko umiejętności eksploatacji ale i produkcji broni rakietowej. Wykorzystanie tej broni ze względu na swoją prymitywność i nieskuteczność(2) było również bagatelizowane początkowo przez izraelskie służby bezpieczeństwa. Czytaj wiecej »

Źródła terroryzmu na Bliskim Wschodzie (casus konfliktu izraelsko-palestyńskiego) – artykuł

Dodane przez admin dnia 03/27/2006 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

Terroryzm czyli zjawisko bezpośrednio związane z przemocą, strachem, politycznym charakterem i świadomością działania jest bardzo trudne do zdefiniowania ze względu na jego złożoność i dynamikę. Samo pojęcie jest kontrowersyjne, trudno jest odróżnić terroryzm od tzw. „normalnej” wojny czy partyzantki. Terminy „bojownicy o wolność”, „separatyści”, „partyzanci” to nie terroryści, lecz dla jednych ośrodków politycznych mogą oni stanowić grupy terrorystyczne, a dla innych nie. Granica działania i stosowania odpowiednich metod jest bardzo elastyczna, często również określana przez pryzmat interesu politycznego.

Według definicji Krzysztofa Karolczaka – „terroryzm to metoda walki politycznej, zmierzająca poprzez zastraszanie do osiągnięcia pożądanego przez stosującego celu”[1] . Bartosz Bolechów wskazał, iż terroryzm jest „zawsze pozaprawną, zorganizowaną metodą działania opartą na politycznie uzasadnianej przemocy”[2] . Jedną z ciekawszych definicji zaproponował Ryszard M. Machnikowski, stanowiącą pewną syntezę określeń już stosowanych, według którego przez terroryzm można rozumieć „metodę walki zbrojnej używaną w asymetrycznym konflikcie zbrojnym, która zakłada intencjonalne użycie przemocy (lub groźbę jej użycia) przeciwko niewalczącym[3] jednostkom lub grupom, aby poprzez psychologiczne zastraszenie szerokiej publiczności i rządu osiągnąć zakładane cele polityczne”[4] .

Terroryzm w obecnym czasie stał się już zjawiskiem globalnym. Nie sposób wskazać na kuli ziemskiej miejsc o typowym zagrożeniu terrorystycznym, uznając pozostałą część za „wolną” od działań terrorystycznych. Było to z pewnością możliwe jeszcze np. kilkanaście lat temu. Obecnie po spektakularnych zamachach na World Trade Center w 2001 roku, na Bali w 2002 roku, czy w Madrycie w 2004 roku każde miejsce na świecie może być objęte zagrożeniem terrorystycznym.

Czytaj wiecej »

Wygrana Hamasu w wyborach palestyńskich

Dodane przez admin dnia 02/27/2006 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

Organizacje terrorystyczne powstają i prowadzą swoje działania nie w oderwaniu, a w ścisłym związku z otaczającą je rzeczywistością: polityczną, społeczną i gospodarczą. Swoje cele i dążenia, tak jak wszystkie ustrukturyzowane byty, muszą dostosować do warunków funkcjonowania. Nie jest możliwe zdobycie społecznego poparcia, finansowej pomocy, czy szans na kontynuację swojego istnienia bez pozostawania w kontekście społeczno – politycznym, który nadaje sens ich istnieniu.

Organizacje terrorystyczne wbrew pozorom nie dążą do totalnej destrukcji. Destrukcja jest dla nich tylko narzędziem, na dodatek narzędziem używanym jedynie na pierwszym etapie ich działalności. Należy bowiem przypomnieć, że ugrupowania terrorystyczne w ostatecznym rozrachunku dążą do celu politycznego, jakim jest zdobycie władzy. Czytaj wiecej »

Kultura polityczna Iraku w procesie demokratyzacji

Dodane przez admin dnia 01/27/2006 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

Definicja kultury politycznej

Kultura polityczna jest to całość ukształtowanych historycznie wzorów zachowania, wartości, norm i praw określających kształt, sposób funkcjonowania systemu politycznego w danym państwie oraz wzajemne stosunki władzy i obywateli[1] . Czytaj wiecej »

Źródła terroryzmu na Bliskim Wschodzie (casus izraelsko-palestyński) – abstrakt

Dodane przez admin dnia 12/27/2005 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

Terroryzm czyli zjawisko bezpośrednio związane z przemocą, strachem i politycznym charakterem i świadomością działania jest bardzo trudne do zdefiniowania ze względu na jego złożoność i dynamikę. Samo pojęcie jest kontrowersyjne, trudno jest odróżnić od tzw. „ normalnej” wojny czy partyzantki. Można tutaj przytoczyć jedną z definicji, iż terroryzm stanowi pewna metodę walki zbrojnej stosowana w asymetrycznym konflikcie zbrojnym, która zakłada intencjonalne użycie przemocy lub groźbę jej użycia przeciwko niewalczącym jednostkom lub grupom, aby poprzez psychologiczne zastraszenie szerokiej publiczności i rządu osiągnąć cele polityczne.

Terroryzm w obecnym czasie stał się już zjawiskiem globalnym; nie ma określonych miejsc o zagrożeniu terrorystycznym, które można było wskazać jeszcze np. kilkanaście lat temu. Bliski Wschód akurat w ramach tego zjawiska od wielu dziesięcioleci stanowił region o wyjątkowym zagrożeniu działalnością terrorystyczną – zarówno ze strony ludności żydowskiej, jak i arabskiej. Czytaj wiecej »

Terroryzm a fundamentalizm islamski

Dodane przez admin dnia 04/27/2005 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

Szeroko znana działalność terrorystycznych organizacji palestyńskich wyczerpuje znamiona terroryzmu o podłożu nacjonalistycznym, należy jednak pamiętać, że mają na nią wpływ zarówno konflikty narodowościowe (Palestyńczycy kontra Żydzi), jak też religijne (islam kontra judaizm), stąd też często występują trudności z odpowiednim zakwalifikowaniem takiej działalności do konkretnego typu (rodzaju) terroryzmu [1] . Te ostatnie stanowi na dzień dzisiejszy najszersze podłoże terrorystycznych działań antyizraelskich, które mają swoje korzenie w islamie.


Rys. 1

Schemat działalności palestyńskich ugrupowań terrorystycznych można scharakteryzować na przykładzie piramidy (ryc.1) w której poszczególne poziomy oznaczają:

  • A – ludność palestyńska pasywnie popierająca terrorystów, ludzie ci nie zgadzają się do końca z prowadzoną przez nich działalnością, wierzą jednak w to co mówią terroryści, widzą w nich jedyną siłę mogącą nakłonić władze Izraela do wyrażenia przez nie zgody na powstanie państwa palestyńskiego, organizacje terrorystyczne zabiegają o ich poparcie;
  • B – ludność aktywnie popierająca terrorystów, ukrywająca członków organizacji terrorystycznych, dostarczająca im środków do prowadzenia działalności, jednak nie zaangażowana w bezpośrednie akcje zbrojne;
  • C – kadry aktywne (jednostki taktyczne) – bezpośredni wykonawcy ataków na cele wskazane przez dowództwo;
  • D – dowództwo organizacji terrorystycznej, siedziba dowództwa nie musi być w tym samym miejscu czy kraju co pozostałe grupy w hierarchii piramidy, nie może jednak istnieć bez ich funkcjonowania.

Czytaj wiecej »