Terroryzm ponowoczesny

Dodane przez admin dnia 07/21/2007 w kategorii Czym jest terroryzm? | Komentarze

Terroryzm jako metoda prowadzenia walki nie jest nowym wynalazkiem. Już w I wieku naszej ery sekta Zelotów uciekała się do metod walki, które określilibyśmy dzisiaj mianem terrorystycznych. Aby wyzwolić Izrael spod panowania rzymskiego mordowali zarówno przedstawicieli władzy okupacyjnej, jak i żydów kolaborujących z przeciwnikiem. Rosyjscy anarchiści z Narodnoj Rasprawy (1), bojownicy Frontu Wyzwolenia Narodowego w Algierii, czy żołnierze Irlandzkiej Armii Republikańskiej – te ugrupowania, powszechnie uznawane za terrorystyczne, dzielą dekady.

Pomimo upływu czasu i rozwoju technologii metody przez nich stosowane oraz ich cele, były jasno określone i na przestrzeni czasu nie uległy radykalnym zmianom. Jednak u progu XXI wieku zjawisko terroryzmu przeszło przeobrażenie. Współcześnie sprowadza się ono do ślepego, przesłaniającego wszystko odwetu, zemsty za nieraz wyimaginowane krzywdy (2). Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii i dostępność broni masowego rażenia w połączeniu z kolejną falą globalizacji stworzyły warunki do rozwoju terroryzmu określanego mianem terroryzmu ponowoczesnego. Terroryści ery ponowoczesnej nie mają jasno sprecyzowanych żądań, a jeśli tak, to są one niemożliwe do spełnienia dla przeciwnika. Nie dokonują selekcji ofiar swoich ataków, a struktura ich organizacji przeszła przeobrażenie (3).
Czytaj wiecej »

Wybrane definicje pojęć związanych z terroryzmem

Dodane przez admin dnia 03/21/2007 w kategorii Czym jest terroryzm? | Komentarze

Amaljiat al-istiszhadijja – męczeńska operacja, samobójczy zamach.

Anni di piombio – lata ołowiu, okres dwudziestu lat w historii Włoch, 1972-1982, charakteryzujący się największą liczbą zamachów terrorystycznych.

Apokaliptyczny zestaw „zrób to sam” – poradnik terrorystycznej grupy Militia of Montana, działającej w USA. Na wypadek zbliżającego się konfliktu z władzami federalnymi zaleca wybudowanie niewielkiego schronu atomowego, zgromadzenia zapasów żywności na rok i uzbrojenia, przynajmniej w jeden karabinek AR-15 z 600 sztuk amunicji.
Czytaj wiecej »

Definiowanie terroryzmu – przykłady

Dodane przez admin dnia w kategorii Czym jest terroryzm? | Komentarze

Poszukiwania definicji, która mogłaby wyjaśnić pojęcie terroryzmu pozwolą zobaczyć, że jego najbardziej istotną częścią jest strach przed przemocą, groźba jej użycia. To strach skłania do ustępstw, których oczekuje atakujący. Mówimy terroryzm, bo zwracamy uwagę na sposób i metody walki. Polityczną motywację stosowania przemocy skłonni jesteśmy uważać za cechę odróżniającą terrorystę od zwykłego przestępcy, który działa wyłącznie dla osobistych korzyści. Ale samo pojęcie polityki jest na tyle obszerne by zmieścić ludzkie postawy, które mogą mieć zupełnie odmienny charakter.

Terroryści chcą zmiany lub zachowania istniejącej sytuacji, ich działania mogą mieć charakter rewolucyjny albo ograniczać się do konkretnych spraw. Terroryzm nie istnieje bez polityki, ale stanowi przede wszystkim sposób walki, szantaż, strach. Jest dziś najbardziej okrutną formą walki o przekonania. Terrorystą może być fanatyk religijny, anarchista, przeciwnik aborcji i obrońca praw zwierząt. Łączy ich przede wszystkim charakter czynu. Nie oznacza to jednak, że każdy akt przemocy wymierzony w państwo i społeczeństwo zasługuje na to określenie. Nie sposób porównać bomby umieszczonej w podmiejskiej kolejce z bombardowaniami miast w czasie II Wojny Światowej, skierowanych przeciwko cywilnej ludności, które miały przecież określony polityczny cel, szybszą kapitulację przeciwnika. W pewnym sensie cała „zimna wojna” oparta była na zasadzie szantażu atomowego, wzajemnej groźby użycia stale ulepszanego arsenału broni masowego rażenia. Przemoc stosowana przez państwa stanowi w rozumieniu terrorystów usprawiedliwienie ich przemocy. Działania wojenne podlegają jednak pewnym prawom, przynajmniej w teorii, a egzekucje jeńców określa się mianem zbrodni wojennych. Terroryści biorą zakładników, ale nie czują się skrępowani żadną konwencją.
Czytaj wiecej »

Terroryzm morski

Dodane przez admin dnia w kategorii Czym jest terroryzm? | Komentarze

Obiekty światowej gospodarki morskiej i komunikacji morskiej są jedną z podstawowych elementów gospodarki globalnej. Dzisiaj drogą morską realizuje się 98% międzykontynentalnej wymiany handlowej oraz 50 % popytu na ropę naftową Europy Zachodniej. Dlatego ataki terrorystyczne na obiekty morskie gwarantują najbardziej pożądane przez terrorystów cele: straty ludzkie, straty ekonomiczne państw ofiar i gospodarki światowej, a także rozgłos w mediach siejący strach i panikę.

Paradoksalnie ataki terrorystyczne wymierzone w obiekty morskie stanowią tylko 2 % wszystkich incydentów terrorystycznych do jakich dotąd dochodziło na świecie w przeciągu ostatnich 30 lat.
Czytaj wiecej »

Bioterroryzm

Dodane przez admin dnia 08/21/2005 w kategorii Czym jest terroryzm? | Komentarze

Terroryzm określany jest przez niektórych mianem znaku obecnych czasów. Mówi się także, że obecna epoka to epoka tak zwanego super-terroryzmu, terroryzmu, który odchodzi od posługiwania się bronią konwencjonalną, który zmierza w kierunku nie tylko zastraszania społeczeństw, ale także w kierunku eksterminacji jak największej ilości osób w wyniku przeprowadzanych ataków.

Ten terroryzm niekonwencjonalny, terroryzm broni masowego rażenia, staje się coraz poważniejszym zagrożeniem. Użycie broni chemicznej czy materiałów rozszczepialnych, które w wielkiej obfitości pozostawiła po sobie epoka zimnej wojny, staje się przedmiotem troski coraz większej ilości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państw. W kategorii zagrożeń terrorystycznych nowego wieku szczególną troskę zaczyna budzić bio-terroryzm. Wiąże się to z dwoma zasadniczymi powodami. Pierwszy z nich to fakt, iż niebezpieczne czynniki biologiczne, bakterie i patogenny to organizmy żywe, zdolne do samodzielnej reprodukcji i mutacji, kiedy już raz zostaną uwolnione trudno je powstrzymać. Drugi z nich to fakt, iż nie można po prostu w imię bezpieczeństwa zablokować postępu biotechnologii i badań w pokrewnych dziedzinach. Nie ulega wątpliwości, że są to badania przyszłości. Bio-technologia może stanowić o przyszłości rozwoju przemysłu na ziemi, a inwestycje w tę dziedzinę będą prawdopodobnie stanowić oparcie rozwoju wielu gospodarek narodowych w nadchodzących dekadach. Z tych względów, a także ze względów bezpieczeństwa, warto szczególną uwagę poświęcać zagrożeniom, które może przynieść rozwój bio-technologii i sposobom zapobiegania im.
Czytaj wiecej »

Trudności definicyjne jako główny problem metodologiczny badań nad terroryzmem

Dodane przez admin dnia 03/21/2005 w kategorii Czym jest terroryzm? | Komentarze

Problem definiowania terroryzmu pojawił się w chwili, kiedy pojęcie zaczęło robić zawrotną karierę międzynarodową, czyli po II wojnie światowej. Wynikał on przede wszystkim z pejoratywnego zabarwienia pojęcia „terroryzm” i używania go jako narzędzia walki politycznej. Polityka międzynarodowa jest ścieraniem się interesów, dlatego też to, co wydawać się może słuszne dla jednego państwa (bądź też grupy społecznej, nie będącej podmiotem prawa międzynarodowego publicznego) nie musi być słuszne dla innego.

Dzisiaj jesteśmy także świadkami negowania czegoś takiego jak uniwersalna międzynarodowa moralność – szczególnie w kręgach fundamentalistów islamskich[1]. Innym powodem kłopotów z ustaleniem jednej, wiążącej, definicji terroryzmu jest jego złożoność i dynamika rozwoju – terroryzm nie ma jednej, niezmiennej formy, lecz ulega ciągłej ewolucji – adaptacji do nowych warunków i omijania elementów systemu przeciwdziałania jemu[2]. Czytaj wiecej »

Problem ze zdefiniowaniem zjawiska terroryzmu

Dodane przez admin dnia 04/21/2004 w kategorii Czym jest terroryzm? | Komentarze

Problem jednoznacznego zdefiniowania terroryzmu istnieje od początku stosowania tego terminu. Brak możliwości dokładnej i akceptowanej przez wszystkich definicji staje się problemem na skalę międzynarodową, gdyż trudno osiągnąć konsensus w tej kwestii, a co za tym idzie skutecznie zwalczać terroryzm przy użyciu narzędzi polityczno-prawnych.

Brak możliwości osiągnięcia zadowalającego kompromisu na arenie międzynarodowej w kwestii definicji terroryzmu wynika w głównej mierze z faktu, iż wiele państw nie tylko popiera terroryzm, jako metodę prowadzenia polityki, ale także go używa, nie widząc w tym nic nagannego.

Ponadto terroryzm charakteryzuje się dynamiką rozwoju – ciągłą ewolucją. Czy ktoś byłby w stanie wyobrazić sobie kilkadziesiąt lat temu porwanie samolotu pasażerskiego i samobójczy atak nim na jakiś obiekt? Dziś jesteśmy świadomi, że terroryzm nie zna granic – ani moralnych, ani umownych.
Czytaj wiecej »