Hagana – artykuł

Dodane przez admin dnia 09/21/2004 w kategorii Organizacje terrorystyczne | Komentarze

Ruch syjonistyczny w miarę swojego rozwoju i zwiększającej się liczby przybywających Żydów do Palestyny, w miejscowej ludności arabskiej zaczął budzić obawy i wrogość. Pierwsze ataki na Żydów rozpoczęły się w 1908 r. i były kontynuowane w latach następnych. Ataki te, do 1920 r. nie miały charakteru pogromów, lecz incydentów wymierzonych w pojedynczych Żydów, jednak ich liczba budziła poważne zaniepokojenie w Yishuv(1). Postanowiono o utworzeniu oddziałów, które byłyby zdolne do obrony ludności żydowskiej na terenie Palestyny. Syjoniści chcieli mieć prawo do obrony w „żydowskiej siedzibie narodowej”.

Hagana została utworzona w 1920 r. jako zbrojna organizacja żydowskiej samoobrony. Jej założycielami byli m.in.: Włodzimierz Żabotyński, Eliayahu Golomb. Pierwsze próby angażowania się Żydów skupionych wokół Hagany i Włodzimierza Żabotyńskiego były nieudane. Chciał on, aby Hagana została uformowana, w taki sposób by wszyscy żydowscy mieszkańcy Palestyny stali się częścią jej wojskowego aparatu. Pierwotnie składała się ona z pojedynczych oddziałów w różnych miastach i osadach w całej Palestynie. Struktura organizacyjna w Haganie zaczęła budzić spory, gdy członkowie elitarnej grupy Ha Shomer wysunęli wniosek, aby Hagana stała się niezbyt liczną, mobilną organizacją zbrojną. Lider Hagany Eliyahu Golomb nalegał na masowy charakter Obrony, wniosek ten poparli przywódcy Histadrut(2) wyniku, czego Ha Shomer odłączył się od Hagany i pozostawał od niej niezależny aż, do 1929 r.
Czytaj wiecej »

Irgun – artykuł

Dodane przez admin dnia w kategorii Organizacje terrorystyczne | Komentarze

Arabska frustracja z powodu zwiększającej się imigracji żydowskiej doprowadziła do wybuchu krwawych rozruchów w kwietniu 1920 r. Dla obrony ludności żydowskiej została utworzona tajna organizacja wojskowa Hagana. Jednym z jej dowódców był Włodzimierz Żabotyński, który domagał się wydzielenia z Hagany garnizonu pod swoim dowództwem.

Pierwsze próby Żabotyńskiego działań anty-arabskich były nieudane. W trakcie zamieszek w Jaffie, dwustu Żydów zostało rannych, a dziewiętnastu aresztowanych. Sam Żabotyński został skazany na 15 lat ciężkich robót, jednak po głośnych protestach w Palestynie, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, kara została zmniejszona do jednego roku, by w końcu Brytyjski Wysoki Komisarz do spraw Palestyny Herbert Samuel udzielił mu amnestii. Powiększał się rozdźwięk między polityką Światowej Organizacji Syjonistycznej a Żabotyńskim. Pierwsze poważniejsze zgrzyty były widoczne po opublikowaniu raportu rządu brytyjskiego przez Winstona Churchilla w 1922r., który wyraźnie głosił, iż ”nigdy zamiarem rządu brytyjskiego nie było utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie(1)”. Winę za taka treść raportu według Żabotyńskiego ponosiła egzekutywa Światowej Organizacji Syjonistycznej, a w szczególności Weizmann. Ze`ev(2) był za ofensywną polityką w stosunku do władz brytyjskich jak i arabskiej populacji Palestyny, uważając egzekutywę, mimo, iż sam był jej członkiem, za zbyt uległą, biurokratyczną, burżuazyjną, niepotrafiącą wywierać presji na rządzie brytyjskim. Żabotyński zrezygnował z funkcji członka egzekutywy.
Czytaj wiecej »

Hagana – notka encyklopedyczna

Dodane przez admin dnia 10/21/2003 w kategorii Organizacje terrorystyczne | Komentarze

Hagana (z hebrajskiego: „obrona”), żydowska organizacja zbrojna w Palestynie, zalążek izraelskiej armii. Założona została w 1920 dla obrony osadników żydowskich. Rozbudowana została w latach 1936-1938 w okresie gwałtownej imigracji Żydów do Palestyny. W 1931 nastąpił rozłam i wyłonił się Irgun. W 1941 utworzono oddziały szturmowe Palmah.

Od 1945 występowała przeciw władzy Brytyjczyków na rozkaz Ben Guriona, stosując siłę tylko do operacji wojskowych (w przeciwieństwie do terrorysty Menachema Begina, który wbrew dowództwu wysadził Hotel Król Dawid). W końcu 1947 dysponowała siłami ok. 40 tys. żołnierzy na różnym poziomie wyszkolenia. Pod koniec następnego roku armia izraelska liczyła już 100 tys. dobrze wyszkolonych żołnierzy.