NA LINII FRONTU? Europa wobec „wojny z terroryzmem”

Dodane przez admin dnia 03/04/2013 w kategorii Unia Europejska a terroryzm | Komentarze

Jeszcze niedawno Europejczycy mogli się łudzić, że problem terroryzmu ich nie dotyczy. 11 marca 2004 r. z całą brutalnością uświadomił nam, że w toczącej się III wojnie światowej nie da się zająć bezpiecznej pozycji gdzieś na głębokich tyłach. Hannibal ad portas! Terroryści uderzają w Stary Kontynent.

 

1. Pojęcie terroryzmu

Ale czy możemy nadal mówić tu o terroryzmie? Rozpoczynanie rozważań od kwestii terminologicznych może wydawać się przesadnie akademicką pedanterią, w tym jednak przypadku jest ze wszech miar uzasadnione. Wydaje się bowiem, że stajemy w obliczu nowego jakościowo zjawiska.

W literaturze przedmiotu panuje teoria „strategii pośredniej”, na której opierać ma się terroryzm. Ujmując rzecz w skrócie: terroryści uderzają nie bezpośrednio w swych wrogów, ale w osoby trzecie lub symbole, chcąc w ten sposób wpłynąć na zachowanie realnego przeciwnika. Większość badaczy terroryzmu kładzie nacisk na psychologiczny efekt akcji terrorystycznej. Andrzej Bernard posuwa się wręcz do stwierdzenia, że terrorysta „strzeli do ofiary nawet wówczas, gdy to, czy dana osoba zginie, czy przeżyje, jest dla niego sprawą obojętną”[1]. Alexander P. Schmidt przejrzał kiedyś nie mniej jak 109 definicji terroryzmu, wynotował z nich 22 komponenty a następnie zebrał te, które występowały częściej od pozostałych. Z nich właśnie stworzył następującą definicję terroryzmu: „atak sił wywrotowych na niewinne jednostki, mający wywołać strach i zabić lub zranić ludzi, a przez to wymusić polityczne ustępstwa na osobie nie będącej bezpośrednią ofiarą ataku lub na organizacji, do której nie należą zaatakowani”[2].
Czytaj wiecej »

The European Union counterterrorism policy before and after the 9/11 attacks: to what extent does the European Union have an integrated policy towards terrorism?

Dodane przez admin dnia 02/21/2009 w kategorii Unia Europejska a terroryzm | Komentarze

Abstract

This article analyzes the development of antiterrorist policy in the EU before and after the World Trade Centre/Pentagon attacks. The first part reviews the European states’ response to terrorism through interstate cooperation before 9/11. After the Maastricht Treaty, counterterrorism was inserted into the third pillar of the EU. The 9/11 attacks radically changed the international scene. The EU responded to the new situation by enhancing and improving already existing antiterrorism measures, as well as by introducing new ones. However, some counterterrorism tools concerning sensitive issues such as the exchange of personal information and intelligence services have not been endorsed by EU Member States. Therefore, the last part of this analysis attempts to evaluate the effectiveness of counterterrorism actions and to respond to the title question.
Czytaj wiecej »

Niemieckie półrocze w UE: bezpieczeństwo przede wszystkim

Dodane przez admin dnia 01/21/2007 w kategorii Unia Europejska a terroryzm | Komentarze

Rozpoczęło się niemieckie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Berlin ma na pierwsze półrocze 2007 r. ambitne plany i kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo wewnętrzne. Zmiany w europejskich instytucjach i nowe inicjatywy mają przede wszystkim uderzyć w terroryzm i przestępczość zorganizowaną.
Czytaj wiecej »

Terroryzm skrajnych fundamentalistów islamskich (islamistów) w Unii Europejskiej

Dodane przez admin dnia 05/27/2006 w kategorii Ciekawe artykuły, Unia Europejska a terroryzm | Komentarze

Współczesny terroryzm ma swoje korzenie w kulturze europejskiej i można go zrozumieć, czytając historię Europy. Terroryzm występuje w bezpośrednim związku z procesami zmiany strukturalnej w społeczeństwach, podczas których pewne grupy mają głębokie nadzieje radykalnych przekształceń lub widzą zagrożenie dla swojego istnienia, swojej tożsamości, czy też swoich interesów zbiorowych[1] . W drugiej połowie XX wieku sprzyjały rozwojowi terroryzmu, mające wtedy miejsce, wielkie procesy przekształceń, takie jak: dekolonizacja, rewolucja naukowa i technologiczna prowadząca do głębokich przewartościowań w kulturze, polityczna i ideologiczna konfrontacja między krajami Wschodu i Zachodu, masowa imigracja z krajów biednego Południa do rozwiniętych demokracji Europy Zachodniej. Największa fala terroryzmu w Europie (głownie w zachodniej części kontynentu) miała miejsce w latach 70-tych i 80-tych, aby następnie z końcem ostatniej dekady XX w. opaść do dość niskiego poziomu. Wydarzenia z 11 marca 2004 r. oraz 7 lipca 2005 r., pokazały w Europie, że ważnym zagrożeniem dla wewnętrznego bezpieczeństwa państw tego regionu w XXI wieku, będzie kolejna fala przemocy politycznej, nazywana coraz częściej terroryzmem „ponowoczesnym” – (postmodern)[2] . Została ona wywołana i zdominowana przez fanatyków religijnych z kręgu kultury islamskiej. Czytaj wiecej »

Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej w latach 2005-2006 – wybrane aspekty

Dodane przez admin dnia 05/21/2006 w kategorii Unia Europejska a terroryzm | Komentarze

Zamachy terrorystyczne z 11 marca 2004 roku w Madrycie oraz z 7 lipca 2005 roku w Londynie stanowiły impuls do intensyfikacji działań Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Wśród państw członkowskich wzrosło poczucie zagrożenia terroryzmem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa starego kontynentu UE podjęła szerego inicjatyw, przyjęła liczne dokumenty oraz usprawniła funkcjonowanie instytucji i aktów prawnych odnoszących się do walki z terroryzmem.
Czytaj wiecej »

Europejski Nakaz Aresztowania: narzędzie w walce z terroryzmem

Dodane przez admin dnia 02/21/2006 w kategorii Unia Europejska a terroryzm | Komentarze

Zwalczanie terroryzmu odbywa się poprzez użycie różnych środków i metod. Państwa w tej walce sięgają głównie, obok środków politycznych, po wojsko, policję oraz służby specjalne. Jednakże, przeciwdziałanie terroryzmowi nie może opierać się wyłącznie na działaniach operacyjnych. Niezbędne są również środki polityczne i prawne, które, gdy zachodzi taka potrzeba, powinny maksymalnie ułatwiać wszelkie działania mające na celu powstrzymywanie terroryzmu.

Postępująca integracja, ułatwiająca działanie na obszarze Unii Europejskiej, różnym organizacjom terrorystycznym, umożliwia jednocześnie sprawniejsze porozumiewanie się oraz współpracę należących do UE państw w dziedzinie walki z terroryzmem w sferze wymiaru sprawiedliwości. Europejski Nakaz Aresztowania, jako narzędzie zastępujące dotychczasowe porozumienia o ekstradycji między państwami UE, ma stać się efektywnym środkiem w zwalczaniu terroryzmu, poprzez procedurę automatycznego wydawania terrorystów.
Czytaj wiecej »

Peer evaluation – wskazówki z Brukseli

Dodane przez admin dnia w kategorii Unia Europejska a terroryzm | Komentarze

Na forum UE dobiegła końca ocena państw członkowskich pod kątem ich gotowości do walki z terroryzmem. W grudniu 2005 roku ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Unii przyjęli końcowy raport z procedury peer evaluation. Została ona zainicjowana po wydarzeniach 11 września i objęła wszystkie 25 państw członkowskich. Miała na celu zbadanie, jak państwa (ich służby, organy administracji, systemy prawne) przygotowane są do radzenia sobie z działalnością fanatyków spod znaku Al-Kaidy. Końcowy dokument daje wiele cennych wskazówek jak udoskonalić istniejące rozwiązania – także na gruncie polskim.
Czytaj wiecej »