Modele samolotów sterowanych radiowo – nowa broń terrorystów?

Dodane przez admin dnia 05/21/2006 w kategorii Broń | Komentarze

Obecnie w literaturze przedmiotu niewiele miejsca poświęca się możliwości zastosowania w działaniach terrorystycznych modeli samolotów sterowanych radiowo – RCA (Radio Controlled Aircraft).

Pojawienie się RCA w sprzedaży detalicznej w połowie lat 80. natychmiast zwróciło uwagę terrorystów i zapoczątkowało próby wykorzystania ich w charakterze narzędzi terroru. Jednakże ze względów technicznych (niedoskonałość radiowych systemów sterowania i brak dodatkowego osprzętu, jak: aparaty fotograficzne, kamery wideo, zasobniki różnego typu) praktyczne użycie RCA w działalności terrorystycznej stało się możliwe dopiero na początku XXI w. i wynikało z postępu technologicznego, szczególnie w zakresie elektroniki i miniaturyzacji oraz upowszechnienia materiałów kompozytowych. Czytaj wiecej »

Hamas – metody i zamachy

Dodane przez admin dnia 12/20/2005 w kategorii Broń | Komentarze

Fundamentalistyczna organizacja Hamas, obecnie przejawiająca największą aktywność terrorystyczną na terytoriach okupowanych i w Izraelu. Organizacja składa się z trzech pionów, z których ostatni – Brygady Męczenników Izz al-Din al-Kassema, to zbrojne skrzydło odpowiedzialne za zamachy terrorystyczne. Metody jakie stosuje ten oddział są bardzo różne i pociągają za sobą różną liczbę ofiar.

Na szczęście nie wszystkie używane przez grupy terrorystyczne na świecie są używane przez Hamas, organizacja na swoim koncie nie ma ataku z użyciem BMR, czy terroryzmu lotniczego, jeśli chodzi o terroryzm morski (można odnaleźć informacje o próbie uprowadzenia barki). Przedstawiam dziewięć najczęściej stosowanych metod terrorystycznych Islamskiego Ruch Oporu.
Czytaj wiecej »

TATP – ulubiona broń terrorystów

Dodane przez admin dnia 09/20/2005 w kategorii Broń | Komentarze

Jednym z głównych środków towarzyszących współczesnemu terroryzmowi są materiały wybuchowe. Członkowie związków i ugrupowań terrorystycznych najczęściej przeprowadzają swoje akcje w dużych metropolitarnych miastach lub w popularnych miejscach turystycznych. Ci fanatycy różnie przez siebie nazywani – od bojowników po partyzantów, sieją przemoc i strach na arenie współczesnego świata. Bardzo łatwo mogą wywołać w społeczeństwie lęk, paraliżujący objawy życia społecznego. Nie tylko same użycie, ale również groźby spowodowania takiego zdarzenia powodują u ludzi niepewność, strach, a niekiedy wręcz panikę.

Ugrupowania terrorystyczne stosują różne metody w celu przesłania opinii publicznej ideologicznej lub religijnej wiadomości, która charakteryzuje się stosowaniem przemocy, zniszczeniami, paniką i strachem.
Czytaj wiecej »

Pistolety

Dodane przez admin dnia 06/30/2005 w kategorii Broń | Komentarze

Pistolet – Pistolet jest indywidualną bronią palną z krótką lufą, strzelającą nabojami pistoletowymi. Pistolet nazywany jest również bronią „boczną” lub „osobistą”. Broń ta służy głównie do zwalczania pojedynczych celów w odległości do 50 m, ogniem pojedynczym, prowadzonym z jednej ręki, wspomaganej czasami drugą. Specyficzne warunki użytkowania pistoletu, a mianowicie bliska odległość do celu i bezpośrednie zagrożenie ze strony przeciwnika, stwarzają szczególne wymagania. Mianowicie strzał oddany z pistoletu powinien być jak najszybciej, winien być celny i posiadający jak największą moc obalającą. Jeśli ponadto cel jest chroniony lekkim pancerzem (np. kamizelką kuloodporną), pocisk powinien przebić taką osłonę. Od broni krótkiej wymaga się więc, by miały: dużą manewrowość ogniową, dużą celność, moc obalającą oraz zdolność przebijania osłon i oczywiście niezawodność.

Czytaj wiecej »

Terroryzm atomowy w warunkach europejskich

Dodane przez admin dnia 06/20/2005 w kategorii Broń | Komentarze

Współczesny terroryzm, szczególnie ten motywowany fundamentalizmem religijnym, charakteryzuje dążenie do maksymalizacji ofiar i rosnąca nieselektywność przy ich wyborze. Ponadto, wśród terrorystów rośnie rozczarowanie dotychczasowymi taktykami, a wzrost przemocy przedstawianej w mediach wymaga poszukiwania bardziej spektakularnych i szokujących środków prowadzenia walki[1] . Za cel ataku coraz rzadziej obiera się konkretne osoby czy instytucje bezpośrednio reprezentujące zwalczany rząd czy układ społeczny[2] .

Politycy i naukowcy świadomi są zagrożenia płynącego z terroryzmu atomowego. Przedstawiciel Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Siergiej Ławrow, wyraził te obawy następująco: „Celem terrorystów jest zwykle dokonanie bezpośredniego, dramatycznego uderzenia, a to najlepiej można uczynić za pomocą broni masowej zagłady lub materiałów radioaktywnych”. Podkreślił, że użycie broni atomowej lub atak na elektrownię nuklearną jest dla nich „szczególnie atrakcyjny”[3] .
Czytaj wiecej »

Ochrona fizyczna materiałów jądrowych

Dodane przez admin dnia 06/17/2004 w kategorii Broń | Czytaj komentarze

W dniu 26 października 1979r. Podpisana została Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych. Państwa – Strony Konwencji podpisując ją dały wyraz rosnącemu już wówczas poczuciu zagrożenia powodowanemu przez ewentualność wykorzystania materiałów jądrowych do celów przestępczych. Trzeba bowiem zauważyć, iż jedyną ochroną przed tragicznymi skutkami użycia broni jądrowej jest utrudniony dostęp do niej. Postępujący wraz z rozwojem technologii zbrojeniowych proces zmniejszania wymiarów wszelkich rodzajów uzbrojenia prowadzi do sytuacji, w której jest niewielkich rozmiarów urządzenia może spowodować ogromne szkody.

Istotnym aspektem tego zagadnienia w odniesieniu do materiałów jądrowych jest fakt, iż nie muszą mieć one postaci broni, żeby zostać w takiej roli użyte. Nie jest konieczne konstruowanie bomby atomowej, aby dokonać skażenia środowiska na ogromną skalę – wystarczającą, aby zagrozić życiu i zdrowiu ludzkiemu. Trzeba przy tym pamiętać, iż w przeciwieństwie do wielu innych rodzajów broni materiały atomowe pozostawiają po sobie strefy skażone, których rekultywacja i przywrócenie do stanu sprzed ataku zajmuje dziesiątki lub setki lat. Półokres rozpadu pierwiastków radioaktywnych to czas, który sprawia, iż zagrożenie efektami użycia materiałów jądrowych jest znacznie większe niż w wypadku broni konwencjonalnej. Również ilość form, jakie może przyjąć „użycie” materiałów jądrowych jest znacznie większa niż w wypadku broni konwencjonalnej.
Czytaj wiecej »

Najczęściej używana przez terrorystów broń ręczna

Dodane przez admin dnia 01/17/2004 w kategorii Broń | Czytaj komentarze

Terroryści nie mogliby istnieć, gdyby nie posiadali broni ręcznej (takiej jak karabinki, pistolety, ręczne wyrzutnie przeciwpancerne, noże etc.). Jest ona najczęstszym, poza ładunkami wybuchowymi, narzędziem dokonywania zamachów terrorystycznych. Przyczyną tego zjawiska jest łatwości obsługi i wysoka dostępność tych urządzeń (na co składa się niska cena i stosunkowa łatwość w skonstruowaniu). Poza tym, zwarzywszy uwagę na niewielkie rozmiary broni palnej, niemożliwe jest ciągłe monitorowanie nielegalnego handlu nią przez służby specjalne. Konflikty zbrojne i powiązania terrorystów ze środowiskami mafijnymi są także przyczyną proliferacji tego rodzaju broni.

Do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów broni wśród organizacji terrorystycznych zalicza się przede wszystkim karabinki, pistolety maszynowe i zwykłe pistolety. Terroryści stosunkowo rzadko stosują karabiny wyborowe (ze względu na trudności w ich zdobyciu i stosunkowo niewielką liczbę tego typu broni na czarnym rynku). Pistolety są najczęstszym atrybutem terrorystów na całym świecie przede wszystkim ze względu łatwość w ich zdobyciu i przemycie, oraz niską cenę. Oczywiście pistolety nie są w stanie wyrządzić wielkich strat wśród ludności cywilnej (mała pojemność magazynku, brak możliwości prowadzenia ognia ciągłego [z drobnymi wyjątkami], krótki zasięg), dlatego też terroryści zazwyczaj sięgają po narzędzie, mogące wyrządzić większe straty.

Czytaj wiecej »