Terroryzm Krajowy

Dodane przez admin dnia 09/21/2003 w kategorii Czym jest terroryzm? | komentarze

Istnieje także zjawisko zdefiniowane jako terroryzm krajowy, a więc akty terrorystyczne, które są wynikiem działania grup wywodzących się z danego kraju na jego własnym terenie.

Oto jedna z definicji tego zjawiska: Terroryzm krajowy są to akcje podejmowane przez osoby, które dążą do przekonania „do” albo zakazania „czegoś” rządowi lub ludziom z ich własnego kraju poprzez używanie brutalnych środków mających na celu wystraszenie lub wymuszenie, począwszy od gróźb do bezprawnych aktów przemocy takich jak porwania, pobicia czy zabójstwo.

Najbardziej znany trend w Stanach Zjednoczonych w zakresie terroryzmu krajowego to tzw. milicje. Rodowód tych organizacji można wyprowadzić od ruchu Posse Comitatus (łacińskie „władza dla okręgu”) założonych w latach 70-tych i jego odgałęzienia z lat 80-tych Patriotów Arizony. Grupy te odrzucają wszelkie formy organizacji władzy powyżej szczebla okręgowego, a w szczególności sprzeciwiają się podatkom stanowym i federalnym, istnieniu banku federalnego i supremacji sadów federalnych nad sądami lokalnymi. W ciągu ostatnich dwudziestu lat ruch Posse Comitatus założył swe placówki we wszystkich stanach. Grupa ta coraz częściej zaczęła uciekać się do stosowania przemocy. Jej członkowie atakowali przedstawicieli władzy lokalnej, stanowej i federalnej egzekwującej przestrzeganie prawa. W 1983 roku próbowano wręczyć wezwanie do sądu Gordonowi Kahlowi, członkowi Poose Comitatus z Północnej Dakoty, co zakończyło się strzelaniną. Kahl zabił dwóch agentów policji federalnej zanim został zastrzelony. Ogólnie można stwierdzić, że milicja to grupy o charakterze antyrządowym. Określenie milicja będzie do końca adekwatne względem wszystkich grup o charakterze antyrządowym, bo są organizacje mające taki charakter a niestosujące metod działania milicji.

Comments are closed.