Terroryzm elektromagnetyczny

Dodane przez admin dnia 09/18/2003 w kategorii Broń | komentarze

Terroryzm Elektromagnetyczny dotychczas nie był przedmiotem publicznej dyskusji z uwagi na kłopotliwość tematu. Jednak w ostatnim okresie tak w świecie jak i w Polsce zaczyna pojawiać się coraz więcej informacji z tego zakresu.
Terroryzm Elektromagnetyczny jako termin pojawił się w 1996r, wówczas to Generał Loborev (1) wygłosił plenarny wykład podczas konferencji AMEREM w Albuquerque (USA). W wykładzie tym użył jako pierwszy terminu „Terroryzm elektromagnetyczny” wskazując publiczne na problem, który do tej pory budził zaniepokojenie jedynie środowisk, zajmujących się problemami kompatybilności elektromagnetycznej. Komentarz generała na temat możliwości zastosowania techniki elektromagnetycznej do pokonywania systemów alarmowych i systemów porozumiewania się przeciwnika, doprowadził do tego, że sprawa ta stała się przedmiotem ożywionej dyskusji zarówno podczas samej konferencji AMEREM, jak i po jej zakończeniu. Problem ten podnoszono w następnych latach w ramach spotkań różnych komisji i w czasie sympozjów EMC na temat kompatybilności elektromagnetycznej między innymi : w Tel Avivie rok 98 (2), Zurichu, rok 1999 (3) jak również we Wrocławiu w latach 1998 i 2000(4). W chwili obecnej nie jest jasne jak łatwo lub jak skutecznie można wykorzystać tego typu potencjalną broń, ale oczywiste jest, że środowiska zajmujące się problematyką kompatybilności elektromagnetycznej muszą być przygotowane (także w kraju) na poradzenie sobie z tym zagrożeniem, w momencie jego zaistnienia. Ostatnio w Gazecie Wyborczej – wiadomości naukowe z 5.07.2000, ukazał się artykuł (6) zawierający wypowiedzi stwierdzające, iż niebezpieczeństwo użycia broni elektromagnetycznej jest możliwe. Artykuł ten służy do pobudzenia zainteresowania społecznego, ale my jako uczestnicy tego naukowego forum powinniśmy zasygnalizować konieczność podjęcia niezbędnych kroków dążących do działań zabezpieczających. Referat ten bazuje na jawnych dostępnych w literaturze informacjach. Jego treść zawiera tylko to, co jest dostępne publicznie. Wagi tych informacji ani nie potwierdza ani nie zaprzecza. Terroryzm Elektromagnetyczny (Terroryzm – EM) jest umyślnym, wytwarzaniem i wprowadzeniem elektromagnetycznej energii zakłócającej w pole emisji* pracującego sprzętu lub systemów elektronicznych w zamiarze uszkadzania albo zniszczenia. Przy tym chodzi tu o akcje umotywowane terrorystycznie albo kryminalnie. Terroryzm – EM może być również rozpatrywany jako sposób ( rodzaj ) ofensywnej nowoczesnej walki informacyjnej. Bezprawne użycie energii elektromagnetycznej może być skierowane przeciw osobom, rządom, cywilnej gospodarce lub wybranym obiektom w połączeniu z politycznymi lub socjalnymi żądaniami. Tak postrzegany „Terroryzm – EM” charakteryzuje tylko jego ekstremalny kierunek, może on jednak również dotyczyć wandali, elementów kryminalnych lub kręgów aspołecznych.

Comments are closed.