Terroryzm a fundamentalizm islamski

Dodane przez admin dnia 04/27/2005 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | komentarze

Szeroko znana działalność terrorystycznych organizacji palestyńskich wyczerpuje znamiona terroryzmu o podłożu nacjonalistycznym, należy jednak pamiętać, że mają na nią wpływ zarówno konflikty narodowościowe (Palestyńczycy kontra Żydzi), jak też religijne (islam kontra judaizm), stąd też często występują trudności z odpowiednim zakwalifikowaniem takiej działalności do konkretnego typu (rodzaju) terroryzmu [1] . Te ostatnie stanowi na dzień dzisiejszy najszersze podłoże terrorystycznych działań antyizraelskich, które mają swoje korzenie w islamie.


Rys. 1

Schemat działalności palestyńskich ugrupowań terrorystycznych można scharakteryzować na przykładzie piramidy (ryc.1) w której poszczególne poziomy oznaczają:

 • A – ludność palestyńska pasywnie popierająca terrorystów, ludzie ci nie zgadzają się do końca z prowadzoną przez nich działalnością, wierzą jednak w to co mówią terroryści, widzą w nich jedyną siłę mogącą nakłonić władze Izraela do wyrażenia przez nie zgody na powstanie państwa palestyńskiego, organizacje terrorystyczne zabiegają o ich poparcie;
 • B – ludność aktywnie popierająca terrorystów, ukrywająca członków organizacji terrorystycznych, dostarczająca im środków do prowadzenia działalności, jednak nie zaangażowana w bezpośrednie akcje zbrojne;
 • C – kadry aktywne (jednostki taktyczne) – bezpośredni wykonawcy ataków na cele wskazane przez dowództwo;
 • D – dowództwo organizacji terrorystycznej, siedziba dowództwa nie musi być w tym samym miejscu czy kraju co pozostałe grupy w hierarchii piramidy, nie może jednak istnieć bez ich funkcjonowania.

Organizacje terrorystyczne palestyńskie swoją działalność opierają przede wszystkim na poparciu szerokich mas społeczności palestyńskiej. Bez jej akceptacji ich działalność nie byłaby możliwa.

Jedną z konsekwencji rewolucji, która w 1979 roku przekształciła Iran w republikę islamską, jest jej kluczowa rola w odrodzeniu i rozwoju terroryzmu religijnego [2] . Najbardziej znana jest działalność różnych ugrupowań fundamentalistów islamskich, którzy w ramach tzw. ‘świętej wojny’ atakują wszystko co ma jakikolwiek związek ze Stanami Zjednoczonymi lub Izraelem. Fundamentaliści islamscy wyruszyli walczyć ze złem na całym świecie za sprawą ich duchowego przywódcy Ajatollacha Ruhollaha Chomeiniego. Według niego wszelkie zło jest zakorzenione w USA i Izraelu. Nakazywał swym wyznawcom zniszczenie wszystkiego co ma jakikolwiek związek z tymi państwami. Po przejęciu władzy przez szyitów w Iranie, na całym Bliskim Wschodzie zintensyfikowały swoją działalność różne organizacje szyickie. Islam stał się nie tylko religią, ale również obowiązującym prawem. Fundamentaliści islamscy, nie tylko w regionie bliskowschodnim ale i na całym świecie, wszędzie tam gdzie mają jakieś wpływy, zaczęli dążyć do założenia w swoich krajach państw muzułmańskich. Głównym celem ich krucjaty jest narzucenie w państwie, jako obowiązującego, szari’atu – posłuszeństwa wobec objawionego prawa islamu [3] . Fundamentaliści zamierzają osiągnąć swoje cele zarówno taktyczne, jak i strategiczne, między innymi przez działania terrorystyczne, co uważają za broń umożliwiającą im zwycięstwo polityczne [4] . Jest przy tym znamienne, iż jako metodę swojego działania stosują samobójcze zamachy bombowe. Islam jako wiara gardzi samobójcami, odrzucając śmierć samobójczą jako niegodną muzułmanina. Obłuda duchowych przywódców islamskich posunęła się do tego stopnia, iż dokonali oni interpretacji szari’atu, wykazując, iż śmierć samobójcza w imię wiary i walki z szatanem (Izraelem i USA), nie tylko jest dopuszczalna ale wręcz umożliwia otrzymanie wszystkich dóbr od Allacha po śmierci, które to były nieosiągalne w życiu doczesnym. Ponieważ większość wyznawców islamu żyje w biedzie, a nawet w nędzy, znalezienie przywódcom grup terrorystycznych kandydatów na ‘żywe bomby’, nie nastręcza większych trudności [5] . Wpływ na to mają zasady islamu, które to nakazują muzułmanom udział w dżihadzie, czyli ‘świętej wojnie’ [6] , a ta jest przez liderów fundamentalizmu islamskiego permanentnie ogłaszana, w imię walki z Izraelem i innymi państwami go popierającymi.

Obecnie w świecie arabskim istniej wiele grup terrorystycznych, z których większość ideologicznie związana jest z islamem. Jedne powstają, drugie zawieszają swoją działalność, bądź ulegają rozpadowi. Do najbardziej znanych (aktywnych) współczesnych arabskich organizacji terrorystycznych, należą:

 • Organizacja Abu-Nidala – przywódcą jej był Sabri al-Banna (Abu Nidal) [7] . Powstała jako odłam Organizacji Wyzwolenia Palestyny w 1974 roku. Ukierunkowana jest na walkę zbrojną przeciwko Izraelowi oraz wszelkim próbom mającym na celu pokojowe uregulowanie konfliktu pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami. Ma wyraźny charakter fanatyczny oraz ekstremistyczny. Uważana jest za najbardziej niebezpieczną organizację na świecie. Od chwili powstania przeprowadziła ponad 90 ataków terrorystycznych w ponad 20 krajach świata. Wynikiem jej działalności jest ponad 900 ofiar śmiertelnych. Najbardziej krwawe zamachy przeprowadzone przez Organizację Abu Nidala miały miejsce na lotniskach w Wiedniu oraz Rzymie (grudzień 1985 rok), atak na synagogę Nere Shalan w Istambule (1986 rok), porwanie samolotu PANAM lot nr 73 w Karaczi (wrzesień 1986 roku), atak ze statku na miasto Poros w Grecji (lipiec 1988 rok).
 • Organizacja Hezbollah (Partia Boga) – ma charakter religijny. Jej członkowie są wyznawcami islamu. Powstała w 1983 roku. Kierowana przez Husayna Musawiego oraz Abbasa Musawiego, natomiast przywódcą duchowym organizacji jest Szejk Mahammad Husyan Fadallach. Głównym jej celem jest ustanowienie państwa islamskiego w Libanie na wzór Iranu oraz eliminacja nie-islamskich i zachodnich wpływów na region bliskowschodni. Metoda jaką się posługują członkowie Hezbollahu to samobójcze ataki bombowe samochodami wypełnionymi materiałem wybuchowym. Ataki takie miały miejsce w kwietniu 1983 roku na ambasadę USA w Bejrucie, w październiku 1983 roku na koszary US Marines w Bejrucie, w listopadzie 1983 roku na koszary izraelskie w Libanie. W lutym 1988 roku organizacja uprowadziła wojskowego obserwatora z ramienia ONZ podpułkownika Richarda Higginsa (został przez terrorystów powieszony w lipcu 1989 roku [8] ), w kwietniu 1988 roku porwała kuwejcki samolot lot nr 422.
 • Hamas – organizacja powstała w 1988 roku po wybuchu Intifady (powstania palestyńskiego przeciwko Izraelowi) na bazie ruchu Bractwa Muzułmańskiego [9]. Nawołuje do storpedowania układu pokojowego zawartego pomiędzy Organizacją Wyzwolenia Palestyny a Izraelem i do ustanowienia na terenach przyszłego państwa palestyńskiego państwa islamskiego. Jej strategia jest prosta: zabić jak najwięcej wrogów, tylko wtedy jest się naprawdę skutecznym. Każdy Żyd jest celem! Każdego Żyda trzeba zabić” – głosi Karta Hamasu. Te zamachy wymierzone są w naród izraelski, obojętnie jakiej płci, narodowości czy wieku. Ich mordowanie jest, w oczach Hamasu czymś dobrym i koniecznym. Dlatego nie ma takich ustępstw, które zadowoliłyby Hamas, marzący o wolnej od Żydów Palestynie od Jordanu do morza. Wszystkie działania tej organizacji są przemyślane i wbrew pozorom nie stanowią bezcelowych aktów zemsty. Hamas wie doskonale, że negocjacje, przetargi, skomplikowane gry polityczne na niewiele się zdają. Pozornie oszalałe dowództwo terrorystów przeprowadza polityczne kalkulacje. Jest na rękę Hamasowi zgodnie z jego linią programową, że ze śmiertelnym wrogiem się nie rozmawia. Zamachy dokonywane są najczęściej przez terrorystów-samobójców, a ich celem są obiekty cywilne na terenie Izraela. W latach 1994 – 1996 miało miejsce 13 takich zamachów w których śmierć poniosło 185 osób, a 384 zostały ranne.
 • Dżamaa Islamija (Grupa Islamska) – organizacja ta najbardziej aktywna jest w Egipcie, gdzie swoimi atakami spowodowała od 1992 roku śmierć ponad 1000 osób. Przyznała się do próby zamordowania prezydenta Hosni Mubaraka w Addis Abebie w czerwcu i zamachu na ambasadę egipską w Pakistanie (17 osób zabitych) w listopadzie 1995 roku. Po raz pierwszy pojawiła się w 1977 roku. Przywódcą duchowym organizacji jest szejk Omar Abdel Rahman, który został skazany w styczniu 1996 roku na dożywotnie więzienie w USA, za zamach na World Trade Center. Wielu z jej działaczy walczyło wraz z mudżahedinami przeciwko wojskom radzieckim w Afganistanie.
 • GIA (Zbrojna Grupa Islamska) – organizacja działająca w Algierii, jej przywódcą jest Jamal Zituni. Organizacja walczy o przekształcenie Algierii w państwo wyznaniowe, oparte na regułach Koranu. Jako swoich przeciwników traktuje nie tylko wojsko i policję lecz również nauczycieli, dzieci uczęszczające do laickich szkół, dziennikarzy. W wyniku jej działania śmierć poniosło w ostatnich latach 40 nauczycieli, ponad 100 uczniów, prawie 50 dziennikarzy i pisarzy. Ofiarami terroru GIA są również cudzoziemcy. Od września 1995 roku zginęło ich około 120, w tym ponad 40 Francuzów. Terroryści z tej organizacji zwalczają również konkurentów z Islamskiej Armii Ocalenia. GIA zamordowała jej przywódcę Madaniego Merzoga.

Izraelscy i amerykańscy eksperci od walki z terroryzmem dokonali analizy aktywności islamskich organizacji terrorystycznych w państwach różnych części świata. Ich lista przedstawia się następująco [10] :

 • Iran – stanowi centrum islamskiego terroryzmu. W kraju tym powołano do życia terrorystyczną organizację Hezbollach. Aktywnie działają tam przedstawiciele Hamasu i Islamskiego Dżihadu. Na jego terenie znajdują się bazy szkoleniowe tych organizacji. Irańska poczta dyplomatyczna wykorzystywana jest do przesyłania terrorystom broni i materiałów wybuchowych w różne części kuli ziemskiej. Władze Iranu uważają siebie za awangardę światowej rewolucji islamskiej. Za swój cel założyli sobie walkę z amerykańskimi i syjonistycznymi heretykami. W celu koordynacji tych działań powołali Najwyższą Radę ds. Koordynacji Irańskiej Rewolucji Islamskiej i Islamskich Ruchów Rewolucyjnych na Świecie.
 • Syria – stolica tego kraju, Damaszek, stanowi ośrodek dowodzenia dla organizacji terrorystycznych takich jak: Hamas, Islamski Dżihad, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Zjednoczone Dowództwo. W Damaszku ma swoją siedzibę rozgłośnia radiowa „El -Kuds” nadająca audycje dyskredytujące izraelsko-palestyński proces pokojowy.
 • Sudan – stanowi miejsce ośrodków szkolenia Hamasu i Islamskiego Dżihadu. Źródła wywiadowcze twierdzą, iż w państwie tym oprócz terrorystów palestyńskich szkolą się również ekstremiści muzułmańscy z Bośni i islamskich republik byłego Związku Radzieckiego. Władze Egiptu otwarcie oskarżają Sudan o szkolenie i przerzucanie islamskich terrorystów na teren swojego państwa.
 • Pakistan – stanowi podobnie jak Sudan ośrodek szkolenia terrorystów zarówno muzułmańskich oraz islamskich wywodzących się z całego świata. Można w tym kraju spotkać zarówno przedstawicieli Hamasu, Islamskiego Dżihadu jak też organizacji wywodzących się z państw obecnej Wspólnoty Niepodległych Państw.
 • Afganistan – zwycięska wojna z armią ZSRR wzmocniła rolę i aktywność fanatycznych ugrupowań islamskich w tym kraju. Fundamentalistyczne ugrupowania terrorystyczne ćwiczą i doskonalą tam swój zbrodniczy fach w oparciu o doświadczenia mudżahedinów zdobyte podczas walk z armią radziecką.
 • Jordania – w państwie tym ma swoją siedzibę polityczne przywództwo Hmasu działające pod osłoną Jordańskiego Bractwa Muzułmańskiego. Ośrodek dowodzenia militarnego tego ugrupowania znajduje się w Ammanie.
 • Liban – na terenie tego państwa działa bardzo aktywnie antyizraelska organizacja terrorystyczna Hezbollah współpracująca z Hamasem i Islamskim Dżihadem. Z terytorium Libanu Hezbollah prowadzi ostrzał rakietowy i artyleryjski strefy przygranicznej Izraela.
 • Arabia Saudyjska – stanowi główne centrum zbierania środków finansowych na działalność terrorystyczną Hamasu i Islamskiego Dżihadu.
 • Cypr – na terenie tego kraju mieszczą się dodatkowe (zapasowe) ośrodki dowodzenia Hamasu i Islamskiego Dżihadu.
 • Turcja – organizacje terrorystyczne, zwłaszcza Hezbollah, zaopatrują się na terenie Turcji w broń.
 • Stany Zjednoczone – w Waszyngtonie znajduje się centrum ideologiczne Hamasu. Główny ideolog tej organizacji, Ahmed Ben Jusef, prowadzi swoją działalność z biura w Springfield w stanie Viginia. W Chicago i Tampa na Florydzie prężnie działają ośrodki zbierania funduszy dla Hamasu. Islamski Dżihad ma swoje centrum kierowania organizacją w USA w meczecie przy Uniwersytecie Południowej Florydy.
 • Wielka Brytania – Londyńskie Centrum Islamskie mające zgodnie ze swoim statutem stanowić ośrodek islamski w Wielkiej Brytanii, w rzeczywistości jest bazą Hamasu i Islamskiego Dżihadu w tym kraju. Oficjalny organ prasowy Hamasu – „Falastin El-Muslima”, jest drukowany i kolportowany z Londynu.
 • Niemcy – w Stuttgarcie aktywnie działają islamiści z Hamasu.
 • Norwegia – bardzo czynnie działa komórka organizacyjna Hamasu w Oslo. Drukuje i kolportuje tam gazetę organizacji.
 • Kanada – na terenie tego państwa znajdują się bazy Hamasu i Hezbollahu.
 • Argentyna – Hamas ma w tym państwie kilka swoich baz.
 • Tajlandia – w kraju tym znajdują się ośrodki działalności Hamasu i Islamskiego Dżihadu.
 • Libia – państwo to popiera wszelkie organizacje terrorystyczne działające przeciwko Izraelowi i Stanom Zjednoczonym. Rząd tego kraju finansuje działalność terrorystyczną tych organizacji.

Jak widać z przedstawionej listy takie ugrupowania terrorystyczne jak Hamas czy też Islamski Dżihad, walczące nie tylko przeciwko Izraelowi ale też z całym Zachodnim Światem, posiadają w różnych krajach (nie tylko bliskowschodnich) swoje komórki organizacyjne tworzące spójną całość dla prowadzenia działalności terrorystycznej. Organizacje te mają swoje wpływy niemalże na całej kuli ziemskiej. Mimo, że główne centrum islamskiego terroryzmu znajduje się w Iranie, to jednakże cała infrastruktura administracyjna, militarno – szkoleniowa, a także finansowa islamskich terrorystów znajduje się w różnych częściach świata. Wystarczy bliżej przyjrzeć się organizacji Hamas, aby wyrobić sobie pogląd na skalę problemu. Przywództwo ideologiczne Hamasu znajduje się w Waszyngtonie. Organizacja ta oficjalnie wydaje swoja gazetę w Londynie, natomiast w broń zaopatruje się w Arabii Saudyjskiej, szkoli się w Sudanie. Libia natomiast stanowi główne źródło jej finansowania.

Terroryzm o podłożu religijnym, eksportowany jest po całym globie przez fundamentalistów islamskich. Urzeczywistniają oni w ten sposób hasła świętej wojny przeciwko Izraelowi i jego mocodawcom. Nie stanowi wyłącznie zagrożenia dla państwa izraelskiego. Fundamentaliści islamscy wyruszyli walczyć ze złem na całym świecie za sprawą ich duchowego przywódcy Ajatollacha Chomeiniego. Według jego słów wszelkie zło jest zakorzenione w USA i Izraelu. Nakazywał swym wyznawcom zniszczenie wszystkiego co ma jakikolwiek związek z tymi państwami. Najbardziej spektakularną akcją przeprowadzoną przez islamskich fanatyków był zamach bombowy na World Trade Center w Nowym Jorku – 26 lutego 1993 roku (śmierć poniosło wówczas 6 osób, ponad 1000 zostało rannych).

Kolejny zamach miał miejsce 25.06.1996 roku w Arabii Saudyjskiej. Tego dnia o godzinie 22.00 przed bazę lotniczą Stanów Zjednoczonych podjechała cysterna z paliwem. Z szoferki wyskoczyło dwóch mężczyzn, którzy następnie wsiedli do czekającego na nich białego samochodu. Zaalarmowane tym faktem dowództwo bazy rozpoczęło ewakuację pobliskich domów. Nie udało się jej przeprowadzić. O godzinie 22.30 eksplodowało 20 tysięcy litrów paliwa i około 2,5 tony ładunku wybuchowego. Według władz USA zginęło 19 amerykańskich żołnierzy, rannych zostało 109 Amerykanów, 147 Saudyjczyków, 118 żołnierzy z Bangladeszu. Część budynków mieszkalnych legła w gruzach. Całkowitemu zniszczeniu uległ system obronny bazy. Do zamachu przyznała się nieznana dotychczas organizacja islamska Legion Męczennika Abdullaha al-Hufaizi. Był to jeden z największych dotychczas zamachów na amerykańskie przedstawicielstwo wojskowe poza terenem USA. Niewątpliwie zamach stanowił wypełnienie misji świętej wojny fundamentalistów islamskich.

Islamiści w połowie lat 90. wprowadzili spore zamieszanie we Francji. Algierscy terroryści zaatakowali terytorium tego kraju, w odwecie za popieranie przez Paryż legalnych, świeckich władz Algierii. Czarną serię rozpoczęło porwanie 24 grudnia 1994 roku samolotu Air France, 25 lipca 1995 roku eksplodowała bomba w paryskim metrze na placu St. Michel (śmierć poniosło 6 osób), miesiąc później wybuchła bomba na stacji metra w pobliżu Łuku Triumfalnego. Prawie taka sama jak poprzednia, tym razem jednak nikt nie został zabity, natomiast 15 osób zostało rannych. Kolejny ładunek znaleziono w publicznej toalecie, jednakże w tym przypadku, jak również przypadku podłożenia bomby na torach kolejowych najszybszego pociągu świata TGV, źle zadziałały zapalniki. Te niepowodzenia przypisywano amatorszczyźnie zamachowców, co podbudowało hipotezę, że wywodzą się oni spośród młodzieżowych środowisk muzułmańskich. Od lipca do listopada we Francji miało miejsce 9 incydentów bombowych. Eksplodowało 7 ładunków (6 osób zginęło, 60 zostało rannych). Kolejny cios zadali terroryści w stolicy Francji 3 grudnia 1996 roku. Ponad rok od ostatniego zamachu, w wagonie linii „B” paryskiej ekspresowej kolejki miejskiej, na stacji Port Royal, eksplodowała bomba. Ładunek wybuchowy umieszczony był podobnie jak poprzednie w butli po gazie. Na tej podstawie wysnuto hipotezę, iż sprawcami zamachów są terroryści z Islamskiej Grupy Zbrojnej. W wyniku eksplozji śmierć poniosły dwie osoby, a ponad 80 zostało rannych. Ponownie zaostrzano środki bezpieczeństwa, złagodzone pod koniec roku wobec, jak się wydawało, ustania zagrożenia. Zdecydowana postawa francuskich władz, podjęte kroki antyterrorystyczne, zatrzymanie działaczy islamskich przebywających na terenie Francji, doprowadziły do ustania ataków.

Terroryzm fundamentalistów islamskich wywołuje niepokój władz państw na całym świecie. Rządy i społeczeństwa obawiają się jego radykalizmu i bezwzględności, a także metod jakimi się posługuje. W opinii izraelskich ekspertów od antyterroryzmu bardzo trudno jest wykryć terrorystę-samobójcę, tuż przed momentem samozagłady. Zamachowcy-samobójcy, aby upodobnić się do obywateli Izraela łamią zasady narzucone im przez religię i np. mężczyźni przekuwają sobie uszy i zakładają kolczyki. Islam zabrania takiego zachowania swoim wyznawcom. Ubierają się tak jak współcześni Izraelczycy. Do końca zachowują zimną krew wierząc, iż za chwilę dostaną swoją nagrodę za swoje poświęcenie.

Opracował: dr hab. Kuba Jałoszyński, specjalista w zakresie przeciwdziałania i walki z terroryzmem.
___________________________

1. K. Kalorczak, Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995, s. 17.
2. B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999, s. 83.
3. M. Ruthven, Islam, Warszawa 1998, s. 16.
4. J. Kaczmarek, Bezpieczeństwo Europy a fundamentalizm islamski, „Zeszyty Naukowe AON”, 1999, Nr 3/36, s.11.
5. Tamże, s. 10.
6. M. Ruthven, op.cit., s. 102.
7. Kuba Paweł, Terroryzm i jednostki antyterrorystyczne na świecie, Warszawa 1992, s. 20.
8. K. Karolczak, op.cit., s. 266.
9. Tamże, s. 49.
10. K. Jałoszyński, Współczesny islamski terroryzm antyizraelski, „Zeszyty naukowe AON” 2000, Nr 1/38,
s. 242 – 243.

Tekst jest fragmentem książki pt. „Terroryzm antyizraelski”, Wydawnictwo AON, Warszawa 2001.

Comments are closed.