Źródła terroryzmu na Bliskim Wschodzie (casus izraelsko-palestyński) – abstrakt

Dodane przez admin dnia 12/27/2005 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

Terroryzm czyli zjawisko bezpośrednio związane z przemocą, strachem i politycznym charakterem i świadomością działania jest bardzo trudne do zdefiniowania ze względu na jego złożoność i dynamikę. Samo pojęcie jest kontrowersyjne, trudno jest odróżnić od tzw. „ normalnej” wojny czy partyzantki. Można tutaj przytoczyć jedną z definicji, iż terroryzm stanowi pewna metodę walki zbrojnej stosowana w asymetrycznym konflikcie zbrojnym, która zakłada intencjonalne użycie przemocy lub groźbę jej użycia przeciwko niewalczącym jednostkom lub grupom, aby poprzez psychologiczne zastraszenie szerokiej publiczności i rządu osiągnąć cele polityczne.

Terroryzm w obecnym czasie stał się już zjawiskiem globalnym; nie ma określonych miejsc o zagrożeniu terrorystycznym, które można było wskazać jeszcze np. kilkanaście lat temu. Bliski Wschód akurat w ramach tego zjawiska od wielu dziesięcioleci stanowił region o wyjątkowym zagrożeniu działalnością terrorystyczną – zarówno ze strony ludności żydowskiej, jak i arabskiej. Czytaj wiecej »