Uchwalone w ramach ONZ

Dodane przez admin dnia 09/17/2003 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

ONZ przygotowała 12 konwencji antyterrorystycznych. Do lat dziewięćdziesiątych w ramach ONZ (a raczej systemu Narodów Zjednoczonych, gdyż część umów dotyczących zapobiegania terroryzmowi została opracowana w całości przez organizacje wyspecjalizowane wchodzące w skład tego systemu, zwłaszcza ICAO, IMO i IAEA lub z dużym ich udziałem) przyjęto 9 konwencji i protokołów międzynarodowych mających służyć zwalczaniu terroryzmu:

  • Konwencja o przestępstwach i niektórych innych czynach popełnionych na pokładach statków powietrznych (Tokio, 14 wrzesień 1963 r.)
  • Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi (Haga, 16 grudnia 1970 r.)
  • Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego – (Montreal, 23 września 1971 r.)
  • Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom (Nowy Jork, 14 grudnia 1973 r.)
  • Konwencja przeciwko braniu zakładników (Nowy Jork, 17 grudnia 1979 r.)
  • Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych (Wiedeń, 3 marca 1980 r.)
  • Protokół w sprawie zwalczania bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu (protokół dodatkowy do konwencji montrealskiej z 1971 r., Montreal, 24 lutego 1988 r.)
  • Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej (Rzym, 10 marca 1988 r.)
  • Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych w szelfie kontynentalnym (Rzym, 10 marca 1988 r.)

Czytaj wiecej »