Przeciwdziałanie terroryzmowi a prawa człowieka

Dodane przez admin dnia 07/21/2005 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Terroryzm międzynarodowy nie jest samodzielnym, autonomicznym zjawiskiem, a jedynie metodą służącą realizacji różnorodnych celów. U jego źródeł leżą motywacje polityczne. Jest to istotny przyczynek do zrozumienia, dlaczego wobec terroryzmu nie można stanąć z boku. Państwo istniejące, działające na arenie międzynarodowej nie może nie zetknąć się ze zjawiskiem terroryzmu. Tyle, ile jest ideologii, sporów, roszczeń i zadawnionych konfliktów, tylu jest jednocześnie potencjalnych aktorów, którzy mogą posłużyć się metodami terrorystycznymi w dążeniu do zaspokojenia swoich żądań.

Terroryzm międzynarodowy stanowi coraz poważniejsze wyzwanie nie tylko dla poszczególnych państw, ale także dla całej społeczności międzynarodowej. Trzeba pamiętać, że terroryzm i metody terrorystyczne stanowią zagrożenie nie tylko dla porządku i bezpieczeństwa, ale również dla norm, według których zorganizowane są społeczeństwa demokratyczne.
Czytaj wiecej »

Terroryzm atomowy w warunkach europejskich

Dodane przez admin dnia 06/20/2005 w kategorii Broń | Komentarze

Współczesny terroryzm, szczególnie ten motywowany fundamentalizmem religijnym, charakteryzuje dążenie do maksymalizacji ofiar i rosnąca nieselektywność przy ich wyborze. Ponadto, wśród terrorystów rośnie rozczarowanie dotychczasowymi taktykami, a wzrost przemocy przedstawianej w mediach wymaga poszukiwania bardziej spektakularnych i szokujących środków prowadzenia walki[1] . Za cel ataku coraz rzadziej obiera się konkretne osoby czy instytucje bezpośrednio reprezentujące zwalczany rząd czy układ społeczny[2] .

Politycy i naukowcy świadomi są zagrożenia płynącego z terroryzmu atomowego. Przedstawiciel Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Siergiej Ławrow, wyraził te obawy następująco: „Celem terrorystów jest zwykle dokonanie bezpośredniego, dramatycznego uderzenia, a to najlepiej można uczynić za pomocą broni masowej zagłady lub materiałów radioaktywnych”. Podkreślił, że użycie broni atomowej lub atak na elektrownię nuklearną jest dla nich „szczególnie atrakcyjny”[3] .
Czytaj wiecej »

Terroryzm a fundamentalizm islamski

Dodane przez admin dnia 04/27/2005 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

Szeroko znana działalność terrorystycznych organizacji palestyńskich wyczerpuje znamiona terroryzmu o podłożu nacjonalistycznym, należy jednak pamiętać, że mają na nią wpływ zarówno konflikty narodowościowe (Palestyńczycy kontra Żydzi), jak też religijne (islam kontra judaizm), stąd też często występują trudności z odpowiednim zakwalifikowaniem takiej działalności do konkretnego typu (rodzaju) terroryzmu [1] . Te ostatnie stanowi na dzień dzisiejszy najszersze podłoże terrorystycznych działań antyizraelskich, które mają swoje korzenie w islamie.


Rys. 1

Schemat działalności palestyńskich ugrupowań terrorystycznych można scharakteryzować na przykładzie piramidy (ryc.1) w której poszczególne poziomy oznaczają:

  • A – ludność palestyńska pasywnie popierająca terrorystów, ludzie ci nie zgadzają się do końca z prowadzoną przez nich działalnością, wierzą jednak w to co mówią terroryści, widzą w nich jedyną siłę mogącą nakłonić władze Izraela do wyrażenia przez nie zgody na powstanie państwa palestyńskiego, organizacje terrorystyczne zabiegają o ich poparcie;
  • B – ludność aktywnie popierająca terrorystów, ukrywająca członków organizacji terrorystycznych, dostarczająca im środków do prowadzenia działalności, jednak nie zaangażowana w bezpośrednie akcje zbrojne;
  • C – kadry aktywne (jednostki taktyczne) – bezpośredni wykonawcy ataków na cele wskazane przez dowództwo;
  • D – dowództwo organizacji terrorystycznej, siedziba dowództwa nie musi być w tym samym miejscu czy kraju co pozostałe grupy w hierarchii piramidy, nie może jednak istnieć bez ich funkcjonowania.

Czytaj wiecej »

Misja Ewaluacyjna UE dotycząca zdolności polski w zakresie zwalczania terroryzmu

Dodane przez admin dnia 03/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Unia Europejska a terroryzm

Unia Europejska po zamachach w Madrycie stanęła w obliczu bezpośredniego zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa. Ze względu na swobodę przepływu osób w jej granicach, ograniczone kontrole graniczne oraz rozbudowaną infrastrukturę, potencjalne ryzyko stania się ofiarą zamachu rośnie nie tylko dla Unii, ale też dla poszczególnych jej członków.

Z tego powodu podjęta została decyzja o powołaniu Europejskiego Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu. 25 marca 2004 r. podpisana została Deklaracja o Zwalczaniu Terroryzmu . Zawierała ona postanowienia podjęte przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej podczas nadzwyczajnego posiedzenie Rady Europejskiej, związanego z atakami w Madrycie.

Czytaj wiecej »

Narkoterroryzm

Dodane przez admin dnia 09/21/2003 w kategorii Czym jest terroryzm? | Komentarze

Narkoterroryzm, terrorystyczne działania podejmowane przez kartele narkotykowe wobec państwa w celu ochrony swych interesów. Są to: morderstwa polityków, funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości wypowiadających walkę narkomanii, produkcji czy sprzedaży narkotyków, porwanie, zastraszanie, przekupstwo, dezorganizowanie struktur państwowych.

Szczególnie zjawisko to uwidoczniło się w Azji i Ameryce Łacińskiej, gdzie narkobiznes splótł się z interesami politycznymi, konfliktami zbrojnymi, a skala korupcji jest wyjątkowo wielka.

Arabia Saudyjska

Dodane przez admin dnia w kategorii Państwa stosujące terroryzm | Komentarze

W Arabii Saudyjskiej, ojczyźnie Islamu i Osamy ben Ladena, Amerykanie zostali uderzeni dwukrotnie. W listopadzie 1995 r. samochód-pułapka eksplodował przed siedzibą wojskowych doradców z USA. Zginęło siedem osób, w tym pięciu Amerykanów. Ponad pół roku później ciężarówka z trotylem wjechała do bazy lotniczej USA w Al-Chobar, zabijając 19 Amerykanów i raniąc ponad 500 osób. Do zamachów przyznały się nieznane organizacje np. Tygrysy Zatoki Perskiej. Policja saudyjska aresztowała cztery osoby, którzy po torturach zostali ścięci. Mimo oskarżeń wobec Iranu najprawdopodobniej zamachów dokonali obywatele saudyjscy powiązani z Saudyjczykami, którzy walczyli w Afganistanie (było ich ponad 20 tys). Arabia Saudyjska przez lata wspierała finansowo rozmaite organizacje islamskie w Tunezji, Algierii, Afganistanie, Egipcie, Palestynie. Po najeździe Iraku na Kuwejt rządząca krajem dynastia Saudów wezwała na pomoc USA. Od tego momentu Saudowie są na celowniku fundamentalistów. Od połowy lat 90. w Arabii Saudyjskiej powstawały podziemne organizacje głoszące hasła walki zbrojnej z domem Saudów zaprzedanym Wielkiemu Szatanowi Ameryce. W 1994 r. dom królewski pozbawił ben Ladena obywatelstwa saudyjskiego i poprosił go opuszczenie królestwa. Jednak zamożne saudyjskie rodziny kupieckie nadal wspierają rozmaite organizacje muzułmańskie, kierując się przekonaniami religijnymi lub osobistym interesem. Członkowie rozległej rodziny ben Ladena utrzymują bliskie stosunki z rodziną królewską.

Algieria

Dodane przez admin dnia w kategorii Państwa stosujące terroryzm | Komentarze

W 1997 r. napastnicy w ciągu kilku godzin wymordowali setki mieszkańców wioski Bentalha pod Algierem. Była to kolejna masakra cywilów, jakiej algierskie grupy zbrojne dokonały od wybuchu wojny domowej w 1992 r. Wspierany przez armię algierski rząd obarczył odpowiedzialnością terrorystów. Partyzantka islamska ruszyła do ataku po anulowaniu przez władze pierwszej tury wyborów w 1991 r. wygranej przez Islamski Front Ocalenia (FIS). Zaczęło się od ataków na żandarmów i wojsko, potem przyszła kolej na likwidację intelektualistów i dziennikarzy w końcu na wieśniaków i muzułmanów. Liczba zabitych przekroczyła już 100 tys. W 1993 r. Algier zerwał stosunki z Iranem zarzucając Teheranowi wspieranie ekstremistów muzułmańskich. Oskarżał też kraje arabskie o finansowanie fundamentalistów w Algierii. W grudniu 1994 r. bojówka Islamska Grupa Zbrojna (GIA), oskarżana o dokonanie największych zbrodni w Algierii, porwała samolot Air France, który zamierzała rozbić w Paryżu. Maszynę odbili francuscy komandosi. Atak miał być karą za poparcie Paryża dla algierskiej armii zwalczającą fundamentalistów. W 1995 r. bomby eksplodowały w paryskim metrze. Do zamachów przyznała się GIA. W 2000 r. prezydent Abdelaziz Buteflika, pierwszy cywil na tym stanowisku, ogłosił amnestię dla fundamentalistów. Ocenia się, że część amnestionowanych powróciła do konspiracji i terroryzmu.