Powstanie, rozwój i skutki terroryzmu politycznego w Kolumbii

Dodane przez admin dnia 05/21/2005 w kategorii Państwa stosujące terroryzm | Komentarze

Chociaż demokracja w Ameryce Łacińskiej zawsze przeżywała trudności, Republika Kolumbii, posiada jedną z najdłuższych tradycji tego ustroju. Przed II wojną światową była postrzegana jako jeden z najbardziej rozwijających się i stabilnych krajów w regionie. Dzisiaj jest to jedyne państwo latynoamerykańskie, w którym ilość wystąpień terrorystycznych – ponad 100 rocznie – w dużym stopniu zagraża trwałości politycznej i porządkowi wewnętrznemu państwa [1] . Kolumbia jest dziś bowiem areną, na której toczy się od wielu lat jednocześnie kilka konfliktów, główne zaś strony biorące udział w wojnie domowej powiązane są ze sobą wieloma skomplikowanymi zależnościami a nierzadko okazują się nawet jednym i tym samym.

Około 40% terytorium Kolumbii wyjęte jest spod kontroli państwa, które dawno już utraciło monopol na stosowanie przemocy, a o poszczególne regiony toczy się gorączkowa walka między siłami rządowymi, ugrupowaniami partyzanckimi (guerillas) i paramilitarnymi oraz handlarzami narkotyków. Żadna ze stron walczących w Kolumbii nie jest bez winy, często są tam łamane prawa człowieka oraz popełniane zbrodnie wojenne. Mimo iż w trwającym 40 lat okresie przemocy od dłuższego czasu podejmowano rozmowy pokojowe, konflikt wciąż daleki jest od rozwiązania. Podczas gdy jedne ugrupowania pertraktowały z rządem, inne w tym samym czasie prowadziły intensywne walki.. Przypadek Kolumbii jest niezwykle interesujący, bowiem obok otwartych działań wojennych, jakie prowadzi rząd, na przestrzeni lat konsekwentnie sięgano po wszelkie dostępne metody politycznego rozwiązania konfliktu. Ostatnie lata budzą pewną nadzieję, jednakże pomimo konsekwentnej polityki wymuszania zawieszenia walk prowadzonej przez administrację obecnego prezydenta Alvaro Uribe, sytuacja jaka panuje na południu kraju, może w końcu zepchnąć Kolumbię w stan anarchii. Należy pamiętać, że armia rządowa podejmowała już w przeszłości wielkie ofensywy antyterrorystyczne, które jednak większość ugrupowań partyzanckich zdołała dotychczas przetrwać. Czytaj wiecej »

Terroryzm Polityczny

Dodane przez admin dnia 09/21/2003 w kategorii Czym jest terroryzm? | Komentarze

Współczesny terroryzm polityczny sam w sobie jest zjawiskiem wielce różnorodnym i o wiele bardziej skomplikowanym niż sto czy dwieście lat temu. Jako jeden z aspektów walki politycznej jest wciąż aktualną formą osiągania własnych celów. W epoce coraz większego i szybszego rozwoju technologii, a co za tym idzie udoskonalaniem środków i sposobów masowego zabijania, sprawcy aktów terroryzmu mogą coraz silniej ingerować w politykę wewnętrzną i zewnętrzną państw.

Ostatnia dekada XX wieku zapoczątkowała zmiany środowiska międzynarodowego. Rozpad ZSRR i upadek systemu bipolarnego przyczyniły się do wzrostu aktywności etnicznych i nacjonalistycznych ruchów społecznych, które wyrażając swoje dążenia separatystyczne sięgnęły po brutalną przemoc (republiki kaukaskie, była Jugosławia). Tego typu walka polityczna umożliwia gwałtowny wzrost przestępczości zorganizowanej oraz przerodzenie się konfliktu w wojnę domową. Z drugiej strony dynamiczny rozwój technologii, globalizacja systemów informacyjnych powodują zmiany technologiczno-operacyjne terroryzmu oraz zmiany w motywacjach i celach terrorystów. Wzrost konfliktów i napięć na tle etnicznym, religijnym, ideologicznym bądź społecznym sprawił, że terroryzm zaczął przybierać nowe formy i stał się sposobem na rozwiązanie zaistniałych problemów na skalę globalną. Spirala agresji narasta i mimo malejącej liczby ataków wzrasta liczba ofiar śmiertelnych (w 1998 r. miały miejsce 273 ataki terrorystyczne, podczas których zginęło 741 osób, a 5952 zostało rannych. Dla porównania: w 1997 r. podczas 304 ataków zginęły 221 osoby, a 695 zostało rannych). Czytaj wiecej »