Prawne aspekty terroryzmu w Polsce

Dodane przez admin dnia 09/17/2003 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Polska przystąpiła do większości z 12 konwencji antyterrorystycznych przygotowanych przez ONZ.

Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu. Polska podpisała ją w październiku 2001 r. W styczniu 2003 r. Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na podpisanie konwencji przez prezydenta. Zgromadzenie Ogólne przyjęło tę konwencję w 1999 r. Dokument jest ściśle powiązany z rezolucją Rady Bezpieczeństwa z 28 września 2001 r., nakładającą obowiązek zamrożenia kont osób podejrzanych o terroryzm i ścigania pomagających im grup. Państwa-strony mają odmawiać schronienia każdemu, kto ponosi odpowiedzialność za terroryzm lub popiera ataki terrorystyczne. Dokument uznaje również za przestępstwo finansowanie tego typu zamachów. Konwencja zobowiązuje do karania nie tylko osób cywilnych, ale i prawnych. Wymóg ten nasz kraj spełni po wejściu w życie przyjętej już przez Sejm ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Czytaj wiecej »

Prawne aspekty terroryzmu w USA (wybrane)

Dodane przez admin dnia w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Listopad 2001 r. Obie izby Kongresu USA uchwaliły ostateczną wersję ustawy o walce z terroryzmem. Rozszerza ona m.in. uprawnienia rządu do podsłuchu telefonicznego i kontrolowania poczty elektronicznej obywateli, pozwala organom ścigania na podsłuchiwanie wszelkich telefonów, z jakich korzysta podejrzany i umożliwia im przeglądanie w całym kraju prywatnych danych komputerowych oraz e-maili osób, przeciw którym toczy się śledztwo w sprawie o terroryzm. Nowe prawo pozwala też FBI i innym organom ścigania, a także śledczym sądom przysięgłych, dzielić się informacjami ze swoich dochodzeń z wywiadem. Niektóre zapisy mają wygasnąć w 2006 r.

Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła także ustawę o zaostrzeniu bezpieczeństwa lotnictwa pasażerskiego w obliczu zagrożeń terrorystycznych po 11 września. Ustawa nakazuje liniom lotniczym wzmocnienie w samolotach drzwi do kabin pilotów, zwiększenie liczby policjantów w cywilu podczas lotów i bardziej skrupulatne badanie bagażu podróżnych.
Czytaj wiecej »