Profilaktyka zagrożeń terrorystycznych w Polsce

Dodane przez admin dnia 12/16/2003 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

W państwie demokratycznym same tylko służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny (nawet najlepiej działające) nie są w stanie w pełni skutecznie przeciwdziałać wyzwaniom i zagrożeniom terrorystycznym.

Istotną rolę w tym względzie ma współdziałanie i czujność społeczeństwa. Jak ważne ma to znaczenie, świadczyć może fakt, iż około 80 % zamachów terrorystycznych w Izraelu jest udaremnianych dzięki wcześniejszym sygnałom pochodzącym od obywateli, którzy zauważyli coś niepokojącego, np. pozostawioną bez opieki walizkę. Do popularyzacji bezpiecznych zachowań i prewencji antyterrorystycznej w istotny sposób przyczynić się też mogą mass media, budując świadomość obywateli w tym zakresie.
Czytaj wiecej »