W ramach OBWE

Dodane przez admin dnia 01/01/2003 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Rada Ministrów

Porto, 7 grudnia 2002

Karta Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dotycząca Zapobiegania i Zwalczania Terroryzmu

Państwa członkowskie zobowiązały się w sposób zdecydowany do podjęcia wspólnej walki z terroryzmem,

Najsurowszego potępienia terroryzmu we wszelkich jego formach i przejawach, bez względu na czas, miejsce lub osobę, która dopuściła się jego popełnienia, oraz potwierdzenia, iż żadne okoliczności bądź motyw nie mogą usprawiedliwić aktów terroryzmu ani udzielanego im wsparcia;

Ostrego przeciwstawienia się identyfikowaniu terroryzmu z jakąkolwiek narodowością lub religią oraz potwierdzenia, iż działania wymierzone w terroryzm nie są skierowane przeciwko jakiejkolwiek religii, narodowi lub ludziom;
Czytaj wiecej »