Wydział do spraw Terroryzmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – reportaż

Dodane przez admin dnia 09/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Od 11 września 2001 roku trwa nieustająca debata nad kształtem systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. W ciągu tego czasu doszło do wielu korzystnych zmian, widoczny jednak był brak pomysłu na to, jak ma wyglądać ten system. Najbardziej niedopracowanym był element koordynacji. Najsprawniej nie działała także analiza, pozwalająca na przygotowanie planów działania przede wszystkim na szczeblu strategicznym.

W czerwcu 2005 roku w Departamencie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał Wydział ds. Terroryzmu. Jego głównymi zadaniami są właśnie analiza informacji związanych z terroryzmem i koordynacja funkcjonowania elementów systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce podległych MSWiA. Naczelnikiem nowego Wydziału został Krzysztof Liedel*, który przez ostatni rok pracował w Międzyresortowym Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu, ale także zajmował się pracą naukową w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Stanęło przed nim zadanie stworzenia zespołu, który sprostałby zadaniom postawionym przed Wydziałem. Nie było to proste, zwarzywszy na małą ilość specjalistów-fachowców zajmujących się problemem terroryzmu w Polsce. Wkrótce jednak udało się zebrać grupę osób, wcześniej pracujących między innymi w policji, czy Departamencie Współpracy Międzynarodowej MSWiA, mających odpowiednie, wysokie, kwalifikacje i bogate doświadczenie, do podjęcia pracy w nowotworzonym Wydziale.
Czytaj wiecej »

Krótka charakterystyka Wydziału ds. Terroryzmu MSWiA

Dodane przez admin dnia 08/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

W dniu 1 czerwca 2005 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,  w ramach struktury organizacyjnej Departamentu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rozpoczął funkcjonowanie Wydział ds. Terroryzmu.

Do zadań Wydziału należy:

  • gromadzenie informacji na temat zjawiska terroryzmu oraz monitorowanie zjawiska terroryzmu na świecie i wynikających stąd zagrożeń dla Polski,
  • opracowywanie koncepcji przeciwdziałania zjawiskom związanym z terroryzmem oraz opiniowanie projektów i programów w tym zakresie,
  • przygotowywanie informacji i materiałów związanych z problematyką terroryzmu dla potrzeb Ministra – Szefa Międzyresortowego Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu,
  • sporządzanie analiz i prognoz stanu zagrożenia terroryzmem,
  • analizowanie przepisów prawnych dotyczących problematyki terroryzmu oraz przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie usprawnienia metod i form zwalczania terroryzmu,
  • organizowanie szkoleń i konferencji poświęconych problematyce przeciwdziałania terroryzmowi oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych z tego zakresu,
  • udział w organizowaniu współpracy z organami innych państw w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Czytaj wiecej »