Ochrona fizyczna materiałów jądrowych

Dodane przez admin dnia 06/17/2004 w kategorii Broń | Czytaj komentarze

W dniu 26 października 1979r. Podpisana została Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych. Państwa – Strony Konwencji podpisując ją dały wyraz rosnącemu już wówczas poczuciu zagrożenia powodowanemu przez ewentualność wykorzystania materiałów jądrowych do celów przestępczych. Trzeba bowiem zauważyć, iż jedyną ochroną przed tragicznymi skutkami użycia broni jądrowej jest utrudniony dostęp do niej. Postępujący wraz z rozwojem technologii zbrojeniowych proces zmniejszania wymiarów wszelkich rodzajów uzbrojenia prowadzi do sytuacji, w której jest niewielkich rozmiarów urządzenia może spowodować ogromne szkody.

Istotnym aspektem tego zagadnienia w odniesieniu do materiałów jądrowych jest fakt, iż nie muszą mieć one postaci broni, żeby zostać w takiej roli użyte. Nie jest konieczne konstruowanie bomby atomowej, aby dokonać skażenia środowiska na ogromną skalę – wystarczającą, aby zagrozić życiu i zdrowiu ludzkiemu. Trzeba przy tym pamiętać, iż w przeciwieństwie do wielu innych rodzajów broni materiały atomowe pozostawiają po sobie strefy skażone, których rekultywacja i przywrócenie do stanu sprzed ataku zajmuje dziesiątki lub setki lat. Półokres rozpadu pierwiastków radioaktywnych to czas, który sprawia, iż zagrożenie efektami użycia materiałów jądrowych jest znacznie większe niż w wypadku broni konwencjonalnej. Również ilość form, jakie może przyjąć „użycie” materiałów jądrowych jest znacznie większa niż w wypadku broni konwencjonalnej.
Czytaj wiecej »