Terroryzm a fundamentalizm islamski

Dodane przez admin dnia 04/27/2005 w kategorii Konflikt na Bliskim Wschodzie | Komentarze

Szeroko znana działalność terrorystycznych organizacji palestyńskich wyczerpuje znamiona terroryzmu o podłożu nacjonalistycznym, należy jednak pamiętać, że mają na nią wpływ zarówno konflikty narodowościowe (Palestyńczycy kontra Żydzi), jak też religijne (islam kontra judaizm), stąd też często występują trudności z odpowiednim zakwalifikowaniem takiej działalności do konkretnego typu (rodzaju) terroryzmu [1] . Te ostatnie stanowi na dzień dzisiejszy najszersze podłoże terrorystycznych działań antyizraelskich, które mają swoje korzenie w islamie.


Rys. 1

Schemat działalności palestyńskich ugrupowań terrorystycznych można scharakteryzować na przykładzie piramidy (ryc.1) w której poszczególne poziomy oznaczają:

  • A – ludność palestyńska pasywnie popierająca terrorystów, ludzie ci nie zgadzają się do końca z prowadzoną przez nich działalnością, wierzą jednak w to co mówią terroryści, widzą w nich jedyną siłę mogącą nakłonić władze Izraela do wyrażenia przez nie zgody na powstanie państwa palestyńskiego, organizacje terrorystyczne zabiegają o ich poparcie;
  • B – ludność aktywnie popierająca terrorystów, ukrywająca członków organizacji terrorystycznych, dostarczająca im środków do prowadzenia działalności, jednak nie zaangażowana w bezpośrednie akcje zbrojne;
  • C – kadry aktywne (jednostki taktyczne) – bezpośredni wykonawcy ataków na cele wskazane przez dowództwo;
  • D – dowództwo organizacji terrorystycznej, siedziba dowództwa nie musi być w tym samym miejscu czy kraju co pozostałe grupy w hierarchii piramidy, nie może jednak istnieć bez ich funkcjonowania.

Czytaj wiecej »