Terroryzm atomowy w warunkach europejskich

Dodane przez admin dnia 06/20/2005 w kategorii Broń | Komentarze

Współczesny terroryzm, szczególnie ten motywowany fundamentalizmem religijnym, charakteryzuje dążenie do maksymalizacji ofiar i rosnąca nieselektywność przy ich wyborze. Ponadto, wśród terrorystów rośnie rozczarowanie dotychczasowymi taktykami, a wzrost przemocy przedstawianej w mediach wymaga poszukiwania bardziej spektakularnych i szokujących środków prowadzenia walki[1] . Za cel ataku coraz rzadziej obiera się konkretne osoby czy instytucje bezpośrednio reprezentujące zwalczany rząd czy układ społeczny[2] .

Politycy i naukowcy świadomi są zagrożenia płynącego z terroryzmu atomowego. Przedstawiciel Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Siergiej Ławrow, wyraził te obawy następująco: „Celem terrorystów jest zwykle dokonanie bezpośredniego, dramatycznego uderzenia, a to najlepiej można uczynić za pomocą broni masowej zagłady lub materiałów radioaktywnych”. Podkreślił, że użycie broni atomowej lub atak na elektrownię nuklearną jest dla nich „szczególnie atrakcyjny”[3] .
Czytaj wiecej »

W ramach OBWE

Dodane przez admin dnia 01/01/2003 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Rada Ministrów

Porto, 7 grudnia 2002

Karta Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dotycząca Zapobiegania i Zwalczania Terroryzmu

Państwa członkowskie zobowiązały się w sposób zdecydowany do podjęcia wspólnej walki z terroryzmem,

Najsurowszego potępienia terroryzmu we wszelkich jego formach i przejawach, bez względu na czas, miejsce lub osobę, która dopuściła się jego popełnienia, oraz potwierdzenia, iż żadne okoliczności bądź motyw nie mogą usprawiedliwić aktów terroryzmu ani udzielanego im wsparcia;

Ostrego przeciwstawienia się identyfikowaniu terroryzmu z jakąkolwiek narodowością lub religią oraz potwierdzenia, iż działania wymierzone w terroryzm nie są skierowane przeciwko jakiejkolwiek religii, narodowi lub ludziom;
Czytaj wiecej »