Powstanie, rozwój i skutki terroryzmu politycznego w Kolumbii

Dodane przez admin dnia 05/21/2005 w kategorii Państwa stosujące terroryzm | Komentarze

Chociaż demokracja w Ameryce Łacińskiej zawsze przeżywała trudności, Republika Kolumbii, posiada jedną z najdłuższych tradycji tego ustroju. Przed II wojną światową była postrzegana jako jeden z najbardziej rozwijających się i stabilnych krajów w regionie. Dzisiaj jest to jedyne państwo latynoamerykańskie, w którym ilość wystąpień terrorystycznych – ponad 100 rocznie – w dużym stopniu zagraża trwałości politycznej i porządkowi wewnętrznemu państwa [1] . Kolumbia jest dziś bowiem areną, na której toczy się od wielu lat jednocześnie kilka konfliktów, główne zaś strony biorące udział w wojnie domowej powiązane są ze sobą wieloma skomplikowanymi zależnościami a nierzadko okazują się nawet jednym i tym samym.

Około 40% terytorium Kolumbii wyjęte jest spod kontroli państwa, które dawno już utraciło monopol na stosowanie przemocy, a o poszczególne regiony toczy się gorączkowa walka między siłami rządowymi, ugrupowaniami partyzanckimi (guerillas) i paramilitarnymi oraz handlarzami narkotyków. Żadna ze stron walczących w Kolumbii nie jest bez winy, często są tam łamane prawa człowieka oraz popełniane zbrodnie wojenne. Mimo iż w trwającym 40 lat okresie przemocy od dłuższego czasu podejmowano rozmowy pokojowe, konflikt wciąż daleki jest od rozwiązania. Podczas gdy jedne ugrupowania pertraktowały z rządem, inne w tym samym czasie prowadziły intensywne walki.. Przypadek Kolumbii jest niezwykle interesujący, bowiem obok otwartych działań wojennych, jakie prowadzi rząd, na przestrzeni lat konsekwentnie sięgano po wszelkie dostępne metody politycznego rozwiązania konfliktu. Ostatnie lata budzą pewną nadzieję, jednakże pomimo konsekwentnej polityki wymuszania zawieszenia walk prowadzonej przez administrację obecnego prezydenta Alvaro Uribe, sytuacja jaka panuje na południu kraju, może w końcu zepchnąć Kolumbię w stan anarchii. Należy pamiętać, że armia rządowa podejmowała już w przeszłości wielkie ofensywy antyterrorystyczne, które jednak większość ugrupowań partyzanckich zdołała dotychczas przetrwać. Czytaj wiecej »