Szkolenie „Szturm na teatr”

Dodane przez admin dnia 05/27/2007 w kategorii Sprawozdania | komentarze

4-6 kwietnia 2007 na poligonie w Pstrążu odbyło się szkolenie taktyczne oddziałów specjalnych pod tytułem ” Szturm na teatr” . Szkolenie było organizowane przez jedną z lepszych, jak nie najlepszą jednostkę antyterrorystyczna, w Polsce SPAP Wrocław. Wśród około setki zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych policji z całej Polski, przedstawiciele Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Centralnego Biura Śledczego, 10 BKPanc., Wyższej Szkoły Policji oraz innych jednostek zajmujących się działaniami kontrterrorystycznymi a także służby ratownictwa medycznego oraz Straży Pożarnej.

Szkolenie nawiązywało do sytuacji jaka miała miejsce w Moskwie 13 września 2003 r. – zamach terrorystyczny na teatr Nord Ost na Dubrowce. Założeniem szkolenia była współpraca wszystkich grup szturmowych oraz ratowniczych w sytuacji zagrożenia z dużą ilością zakładników (w ćwiczeniach zakładnikami było 60 policjantów ze służby kandydackiej). Ćwiczenia zostały zrealizowane z użyciem dwóch wozów opancerzonych mianowicie BWP oraz BTR a także śmigłowca policyjnego. W całej akcji brało udział 5 grup odpowiedzialnych za szturm, pozoracje oraz część ratowniczą oraz medyczną. Na uwagę zasługuje fakt że na każdą z grup składało sie po kilka osób wziętych z każdego oddziału a nie cale oddziały. Umożliwiło to sprawdzenie współpracy ludzi którzy wcześniej mniej lub bardziej ze sobą współpracowali, oraz wymianę doświadczeń, która może mieć niebagatelne znaczenie w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia w przyszłości.

Pierwszego dnia odbyły się prezencje sprzętu taktycznego (ubrania , kamuflaże, ochraniacze) dla jednostek specjalnych firmy NFM, oraz sprzętu przenośnego ratownictwa medycznego z myślą o oddziałach specjalnych jednej z firm zajmujących się produkcją tego typu wyposażenia. Drugi dzień szkolenia poświęcony był ćwiczeniom taktycznym.

Przebieg ćwiczenia:

Szturm na teatr został przeprowadzony z kilku stron.
Zaczął się od strony frontowej teatru, za którą była odpowiedzialna grupa zajmująca się pozoracją z użyciem rac, ślepej amunicji oraz wozu opancerzonego BWP. W tym samym czasie od tyłu budynku uderzyć miały grupy szturmowe – jedna z użyciem wozu BTR – przy użyciu ładunków wybuchowych wysadziła okno (nie po to aby łatwiej było dostać się do budynku ale po to żeby później tą stroną w łatwy sposób ewakuować zakładników, co wyeliminowało problem wąskiego gardła w tym miejscu), druga grupa natomiast, w innej części budynku, weszła przez tylne drzwi. W miedzy czasie trwał ostrzał snajperów oraz ostrzał z policyjnego śmigłowca. Gdy druga grupa dostała się do środka, dwie inne grupy rozpoczęły szturm – jedna od strony pozoracji, druga, od tyłu budynku, przy użyciu ładunków wybuchowych weszła przez klatkę schodową. Umożliwiło to łatwe i szybkie dostanie się na wyższe kondygnacje budynku. Podczas gdy trwał szturm trzeciej i czwartej grupy, grupa pierwsza ewakuowała (wcześniej wysadzoną dziurą w miejscu okna) zakładników i przeprowadzała ich do bezpiecznego punktu. Na uwagę zasługuje to, że drogi dojazdowe do miejsca zdarzenia cały czas były przejezdne, co umożliwiło płynność akcji oraz ewakuację rannych do punktu medycznego. Oczyszczenie budynku było zakończeniem części szturmowej i jednocześnie rozpoczęciem etapu dla grup zajmujących się zabezpieczeniem medycznym i zakładnikami.

Wszyscy zakładnicy zostali dokładnie podzieleni na rannych i pozostałych, po czym dokładnie zrewidowani, a następnie przy wsiadaniu do autokaru podstawionego jeszcze raz zostali zrewidowani w celu uniknięcia sytuacji w której terrorysta uzbrojony w ładunek wybuchowy lub broń palną znalazłby się miedzy zakładnikami, stanowiąc zagrożenie wewnątrz pojazdu. Do akcji włączyła się również Straż Pożarna, która zajęła się gaszeniem ognia, powstałego wskutek szturmu.

Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie pomimo małych kłopotów z łącznością, wszystko szło zgodnie z planem. Drogi dojazdowe były cały czas przejezdne, co ma olbrzymie znaczenie w przypadku ewakuacji rannych oraz gdy zachodzi konieczność podesłania kolejnych oddziałów szturmowych.

Ćwiczenia z całą pewnością odniosły sukces i nawet mimo statystycznie niewielkiego zagrożenia w Polsce tak dużą sytuacją zakładniczą należy podkreślić, że nasze pododdziały kontrterrorystyczne na pierwszej linii są przygotowane do przeprowadzenia takich operacji.

Opracował: Maciej Mijalski

Comments are closed.