Szkolenie „Kompleksowe odpowiedzi na terroryzm w dziedzinie bezpieczeństwa”, USA

Dodane przez admin dnia 06/27/2005 w kategorii Ciekawe artykuły | komentarze

W dniach 18 kwietnia – 6 maja 2005 r. odbyło się szkolenie „Kompleksowe odpowiedzi na terroryzm w dziedzinie bezpieczeństwa” zorganizowane przez Centrum ds. Studiów nad Bezpieczeństwem dla Regionu Azji i Pacyfiku.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele USA, krajów regionu Azji i Pacyfiku oraz Salwadoru, Angoli, Bułgarii, Rumunii, Litwy, Polski i Turcji.

W przedmiotowym szkoleniu ze strony Polski udział wzięła Paulina Piasecka, członek Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Współpracy w Zwalczaniu Terroryzmu Międzynarodowego w Międzyresortowym Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu. Koszt udziału przedstawiciela Polski został w całości sfinansowany przez stronę amerykańską.

Szkolenie objęło następujące zagadnienia:

 • zagrożenie terrorystyczne – definicje,
 • ewolucja współczesnego terroryzmu,
 • psychologia terroryzmu,
 • przeciwdziałania terroryzmowi,
 • narzędzia zwalczania terroryzmu,
 • ocena i analiza ryzyka,
 • podstawy prawne zwalczania terroryzmu,
 • zagadnienia związane z operacjami informacyjnymi i mediami,
 • współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu,
 • planowanie strategii zwalczania terroryzmu,
 • koordynacja zwalczania terroryzmu na poziomie narodowym i międzynarodowym.

 

Zajęcia podczas szkolenia prowadzone były zarówno przez badaczy zjawiska terroryzmu i wykładowców akademickich, jak i przez praktyków. Szkolenie stwarzało możliwość zapoznania się nie tylko z priorytetami polityki zagranicznej USA w dziedzinie zwalczania terroryzmu oraz metodami służącymi realizacji założonych celów, jak i zapoznanie się z perspektywą innych krajów (szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku).
Omawiane podczas kursu zagadnienia dotyczyły wielu aspektów zjawisk o charakterze terrorystycznym oraz zwalczania zjawiska terroryzmu. Ze względu na fakt, że część zajęć oparta została o studia przypadków, uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznać się z faktycznymi metodami analizy i reagowania na sytuacje kryzysowe. Kończąca szkolenie gra strategiczna umożliwiała sprawdzenie umiejętności współdziałania uczestników kursu i próbę zastosowania do przedstawionej sytuacji kryzysowej wiadomości nabytych podczas kursu.

Zebrane materiały, przekazane przez organizatorów szkolenia w formie elektronicznej, a także nawiązane szerokie kontakty międzynarodowe – w tym z przedstawicielami jednego z ważniejszych ośrodków badawczych zajmujących się badaniami nad terroryzmem (Centrum ds. Studiów nad Bezpieczeństwem dla Regionu Azji i Pacyfiku) stanowią cenny wkład w możliwości, umiejętności i przygotowanie zawodowe uczestników szkolenia.

Opracowanie: Międzyresortowe Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu

Po wakacjach postaramy się umieścić na łamach naszego serwisu wywiad z panią Pauliną Piasecką dotyczący między innymi tego szkolenia.

Comments are closed.