Program Haski – dwa lata później

Dodane przez admin dnia 12/30/2006 w kategorii Sprawozdania | komentarze

W dniu 8 grudnia 2006 r. w Centrum Europejskim – Natolin odbyło się seminarium Program Haski – dwa lata później, zorganizowane przez Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Unii Europejskiej”.

Celem seminarium była ocena realizacji Programu Haskiego, przyjętego przez Radę Europejską w listopadzie 2004 r., dokonanie przeglądu polityk w ramach obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości pod kątem osiągnięć i niepowodzeń. Seminarium służyło również refleksji nad dalszą ewolucją unijnej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w kontekście inicjatyw pogłębienia tej współpracy w ramach UE, rozwoju węższych form współpracy państw członkowskich poza Unią, a także zdolności do stawienia czoła zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego i praworządności w państwach Unii Europejskiej.Najważniejsze pytania postawione przez organizatorów brzmiały następująco:

· Jak wygląda ogólny bilans realizacji Programu Haskiego?
· W których obszarach osiągnięto widoczne postępy, a w których zanotowano niepowodzenia?
· Czy Program Haski w dalszym ciągu odpowiada zamierzeniom państw członkowskich UE jeśli chodzi o wzmacnianie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości?
· Na czym powinien polegać wkład polskich władz i instytucji publicznych w realizację Programu Haskiego w najbliższych latach?
Program seminarium:

WprowadzenieKarol Reczkin – Koordynator Forum WSiSW UE, Centrum Europejskie – Natolin

Komisja Europejska a Program HaskiAdam Dudzic – MSWiA

Variable geometry in justice and home affairs (Schengen, Prüm and beyond…?) – Thierry Balzacq – Centre for European Policy Studies, Bruksela

Imigranci i uchodźcy – Izabela WróbelUniwersytet Wrocławski

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Maciej SzpunarCentrum Europejskie – Natolin / Uniwersytet Śląski

Prawa podstawowe – Inga Rudecka – MSWiA

Wymiar zewnętrzny współpracy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE – Filip JasińskiStałe Przedstawicielstwo RP przy UE

Współpraca policyjna oraz walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną – Piotr Rakowski – Sekretariat Ogólny Rady UE

Współpraca sądowa w sprawach karnych – Adam Górski – Uniwersytet Jagielloński

Materiały z seminarium zostaną opublikowane w serii Materiały Robocze Forum.

Źródło: www.wsisw.natolin.edu.pl

Comments are closed.