Prawne aspekty terroryzmu w USA (wybrane)

Dodane przez admin dnia 09/17/2003 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | komentarze

Listopad 2001 r. Obie izby Kongresu USA uchwaliły ostateczną wersję ustawy o walce z terroryzmem. Rozszerza ona m.in. uprawnienia rządu do podsłuchu telefonicznego i kontrolowania poczty elektronicznej obywateli, pozwala organom ścigania na podsłuchiwanie wszelkich telefonów, z jakich korzysta podejrzany i umożliwia im przeglądanie w całym kraju prywatnych danych komputerowych oraz e-maili osób, przeciw którym toczy się śledztwo w sprawie o terroryzm. Nowe prawo pozwala też FBI i innym organom ścigania, a także śledczym sądom przysięgłych, dzielić się informacjami ze swoich dochodzeń z wywiadem. Niektóre zapisy mają wygasnąć w 2006 r.

Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła także ustawę o zaostrzeniu bezpieczeństwa lotnictwa pasażerskiego w obliczu zagrożeń terrorystycznych po 11 września. Ustawa nakazuje liniom lotniczym wzmocnienie w samolotach drzwi do kabin pilotów, zwiększenie liczby policjantów w cywilu podczas lotów i bardziej skrupulatne badanie bagażu podróżnych.

Październik 2002 r. Departament Stanu USA zaktualizował listę międzynarodowych organizacji terrorystycznych, z którymi obywatele Stanów Zjednoczonych nie mają prawa utrzymywać jakichkolwiek kontaktów. (zobacz)

Od 1 października 2002 r. obywatele saudyjscy podczas pobytu w USA podlegają specjalnej procedurze rejestracyjnej. Po przylocie na lotnisku pobiera się od nich odciski palców, fotografuje, sprawdza dokumenty i cel wizyty, przekazuje listę przejść granicznych, przez które mogą opuścić USA. Zobowiązani są informować władze w ciągu 10 dni o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania, pracy i nauki, a także o dacie wyjazdu. Między 30. i 40. dniem pobytu winni się zgłosić w najbliższym urzędzie imigracyjnym na rozmowę. Niedopełnienie powyższych obowiązków grozi karą grzywny, aresztem bądź deportacją i wpisaniem na listę osób niepożądanych. Powyższa procedura nie dotyczy Saudyjczyków mieszkających na stałe w USA.

16 października 2002 r. Ministerstwo Sprawiedliwości USA wpisało Arabię Saudyjską na listę państw podwyższonego ryzyka terrorystycznego, obejmującą także Afganistan, Algierię, Bahrajn, Erytreę, Irak, Iran, Jemen, Katar, Liban, Libię, Maroko, Oman, Pakistan, Płn. Koreę, Somalię, Sudan, Syrię, Tunezję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na tej podstawie, pod groźbą deportacji, zobowiązano obywateli saudyjskich płci męskiej powyżej 16 lat, którzy wjechali do USA przed 1 października 2002 r. i zamierzają tam pozostać przez najbliższe miesiące, do zarejestrowania się do dnia 21.02.2003 r. w najbliższym urzędzie imigracyjnym i przedstawienia dokumentów uprawniających do pobytu. Nie dotyczy to dyplomatów, kobiet, dzieci i posiadaczy zielonych kart.

Styczeń 2003. Rząd USA dodał dalsze 5 krajów muzułmańskich do listy państw, z których przybysze muszą się rejestrować u władz imigracyjnych. Kolejne kraje to Bangladesz, Egipt, Indonezja, Kuwejt i Jordania. Ich obywatele przebywający w USA muszą się zarejestrować. Tym, którzy nie dopełnią tego obowiązku, zagrożono natychmiastową deportacją.

Od 1.01.2003 na wszystkich amerykańskich lotniskach obowiązują – zgodnie z zaleceniem władz federalnych – nowe, surowsze środki bezpieczeństwa. Zgodnie z nowym prawem, prześwietlana ze względu na ewentualną obecność materiałów wybuchowych musi być niemal każda sztuka bagażu. Biuro Bezpieczeństwa Transportu (TSA) ostrzegło, że istnieje ryzyko naświetlenia klisz filmowych w bagażach, dlatego nie powinno się ich wkładać do walizek.

Od 1.01.2003 r. Amerykański Urząd Imigracyjny (INS) wymaga od linii lotniczych obsługujących połączenia do USA przekazywania dokładnych informacji o pasażerach podróżujących do Ameryki. Wśród informacji o pasażerach, jest imię i nazwisko, obywatelstwo, płeć, numer i kraj wydania paszportu oraz dane o posiadanej promesie wizy do USA. Wymóg ten jest częścią programu wzmocnienia środków bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych.

Comments are closed.