Nowa faza rozwoju terroryzmu światowego

Dodane przez admin dnia 11/07/2012 w kategorii Ciekawe artykuły | komentarze

„Czas Apokalipsy”. „Szaleńcy terroryzują świat”. „Międzynarodówka zbrodniarzy”. „Szatan pokazał twarz”. „Podróż przez kręgi piekieł”. Oto garść tytułów prasowych, obrazująca reakcję na ataki terrorystyczne przeciw USA. Ukazują one całą naszą bezradność, niemożność zrozumienia współczesnego terroryzmu. A przecież zamachów tych nie dokonują kosmici, mutanty, demony z zaświatów. Robią to ludzie – i to nie z kaprysu, lecz dla jakichś celów, celów w swoim mniemaniu racjonalnych. Zjawiska terroryzmu nie można demonizować – trzeba go zrozumieć. Bez tego walka z nim nigdy nie będzie skuteczna.

Definicja terroryzmu w świetle ostatnich ataków

Przede wszystkim musimy zacząć więc od czynności zdawałoby się zupełnie akademickiej – od zdefiniowania pojęcia terroryzmu. Prób ujęcia tego zjawiska w słowa właściwie nie sposób zliczyć. Nie chcąc zanudzać czytelników dzieleniem włosa na czworo przedstawię tylko jedną. Otóż jeden z badaczy, Alexander P. Schmidt przejrzał kiedyś nie mniej jak 109 definicji terroryzmu, wynotował z nich 22 komponenty a następnie zebrał te, które występowały częściej od pozostałych. Z nich właśnie stworzył następującą definicję terroryzmu: „atak sił wywrotowych na niewinne jednostki, mający wywołać strach i zabić lub zranić ludzi, a przez to wymusić polityczne ustępstwa na osobie nie będącej bezpośrednią ofiarą ataku lub na organizacji, do której nie należą zaatakowani”. Nic dodać, nic ująć – zdawałoby się.

A jednak, proszę zauważyć, w świetle powyższej definicji ataki na World Trade Center i Pentagon nie są aktami terrorystycznymi. Po pierwsze, wojskowi w Pentagonie nie są dla terrorystów „osobami trzecimi”, poprzez które uderza się wroga, ale są wrogiem w jak najściślejszym znaczeniu. Po drugie: terroryści nie starają się wymusić jakichkolwiek „ustępstw” – oni po prostu w ogóle nie wysuwają żadnych żądań.

Ba! sprawcy ataku nawet nie raczyli zaprezentować się opinii publicznej, co wszak jest regułą na terrorystycznej scenie. Przecież w powszechnym mniemaniu terroryzm jest zjawiskiem medialnym – istnieje o tyle, o ile zainteresowanie nim wykazują media. Bez środków masowego przekazu, bez możliwości wpływania na opinię publiczną terroryzm jest – jak to ujął Benjamin Netaniahu – drzewem padającym w pustym lesie.

Tak więc wszyscy zadają sobie pytanie: dlaczego do tego zamachu nikt się nie przyznał? Dlaczego sprawcy nie wykorzystali tego szoku dla nagłośnienia swej sprawy? Na ogół do każdego udanego zamachu terroryści ustawiają się w kolejce. Na przykład do autorstwa zamachu w Jerozolimie 16 października 1986 roku przyznało się dziewięć organizacji!

W literaturze przedmiotu panuje teoria „strategii pośredniej”, na której opierać ma się terroryzm. Ujmując rzecz w skrócie: terroryści uderzają nie bezpośrednio w swych wrogów, ale w osoby trzecie lub symbole, chcąc w ten sposób wpłynąć na zachowanie realnego przeciwnika. Twórcy i wyznawcy tego dogmatu nie biorą pod uwagę, że ta „strategia pośrednia” stosowana jest często przez terrorystów nie tyle z rozmysłu, co z konieczności. Są po prostu za słabi, by prowadzić walkę wprost, walkę skierowaną na fizyczne unicestwienie przeciwnika. Terroryzm jest niejako substytutem takiej walki. Dowodzi tego historia wielu przypadków terroryzmu. Terroryzm irlandzkich fenian zrodził się z nieudanej próby wzniecenia powstania w 1867 roku; podobnie wyglądała sprawa z terroryzmem chorwackich ustaszy. Terroryzm brazylijskiej partyzantki miejskiej miał być tylko wstępną fazą wojny partyzanckiej prowadzonej na wsi wedle wskazań „Che” Guevary. Tam, gdzie to możliwe, gdzie siły i warunki na to pozwalają, terroryści przechodzą do działań masowych, starają się wywołać wojnę domową. Tak było w Irlandii Północnej na początku lat 70., gdzie IRA tworzyła katolickie „no-go areas”, tak było w Iranie w czasie rewolucji Chomieniego, gdy w walki uliczne włączali się mudżahedini i fedaini ludowi.

Mówiąc krótko: terroryzm posługuje się mediami tylko wtórnie, atakuje cele zastępcze tylko wtedy, gdy jest za słaby na walkę wprost ze znienawidzonym przeciwnikiem.

Tym razem jednak sprawcy ataku na Amerykę poczuli się na tyle pewnie, że postanowili uderzyć wprost. Ich atak miał przynieść skutki nie medialne ale fizyczne: zadać straty wyższym kadrom wojskowym, zdestabilizować gospodarkę, wyeliminować prezydenta. Oczywiście media też odgrywają tu ważną rolę, dlatego uderzono w symbole: symbol amerykańskiego kapitalizmu i symbol amerykańskiej potęgi militarnej, nie to jednak było najważniejsze. I dlatego zlekceważyli możliwość publicity, a nie dlatego że – jak zdarzało się słyszeć – „sami przestraszyli się ogromu swej zbrodni”.

Koniecznym więc wydaje się zredefiniowanie pojęcia terroryzmu. Moja propozycja może zdawać się toporna (to zresztą tylko prowizoryczny szkielet definicji), sądzę jednak, że jest praktyczna. Uważam, że wyjść powinniśmy od zdefiniowania aktu terroru indywidualnego. Według podręcznika „Działania partyzanckie” Czesława Kurowskiego i Bernarda Woźnieckiego „akty terroru polegają na likwidacji ludzi szczególnie szkodliwych dla […] ruchu partyzanckiego, którzy zajmują wpływowe i kierownicze stanowiska […] w organach nieprzyjaciela lub też, wywodząc się z własnej ludności, są konfidentami policji wroga lub współpracując z nim przynoszą […] szkody […]. Niekiedy terror może również przyjąć formę zastraszania pojedynczych osób lub grupy ludzi”. Do innych sposobów działań partyzanckich autorzy zaliczają też napad, zasadzkę, sabotaż, dywersję i rajd.

Przenosząc to w czas pokoju, na grunt społeczeństw zurbanizowanych, do aktów terroru indywidualnego z pewnością zaliczymy skrytobójcze morderstwa pojedynczych ludzi lub całych grup, ich porwania i okaleczenia. Wcale niekoniecznie będą osoby „zajmujące wpływowe i kierownicze stanowiska”, gdyż dla terrorysty obiektem ataku może być każdy przedstawiciel grupy uważanej za wrogą, ba – społeczeństwo całe. Terrorysta nie uznaje pojęcia „osoby cywilnej”: on toczy wojnę domową, w której swych przeciwników sam określa. Włoscy neofaszyści w czasie tzw. „lat ołowiu” detonowali ładunki w pociągach (zamach na ekspres „Italicus”) i na dworcach (jak w Bolonii w 1980 roku).

Do aktów terroru powinniśmy też zaliczyć tzw. „zamachy na rzeczy” czyli akty dywersji i sabotażu, takie jak podpalanie domów towarowych czy niszczenie automatów z biletami przez zachodnioniemieckich terrorystów w latach 70. Pamiętajmy wreszcie, że znaczną część terrorystycznej aktywności stanowią rabunki, bez których trudno byłoby stworzyć zaplecze dla organizacji.

Reasumując: pod pojęciem aktów terroru indywidualnego będę rozumiał w warunkach pokoju nielegalne zamachy na życie, zdrowie i wolność ludzi a także akty dywersji i sabotażu. Terroryzmem natomiast będzie systematyczne posługiwanie się aktami terroru indywidualnego dla osiągnięcia celów politycznych.

Przyjrzyjmy się wobec tego tym celom. Wyróżniłbym ich cztery. Po pierwsze – zwrócenie uwagi opinii publicznej na walkę organizacji terrorystycznej i spopularyzowanie jej programu. Podkreślić chcę, że niekiedy celem terrorystów jest wzbudzenie sympatii opinii publicznej, jak np. urugwajskich Tupamaros, gdy uwięzionego ministra utrzymywali za przeciętną emeryturę. Po drugie – zastraszenie czy to elity politycznej, czy to niektórych grup społecznych lub etnicznych, bądź całego społeczeństwa, aby wymóc na nim reakcje korzystne dla terrorystów. Po trzecie – zadanie przeciwnikowi, siłom represyjnym, państwu jak największych strat (tak materialnych jak ludzkich). Po czwarte wreszcie – „ukaranie” przedstawicieli państwa i przeciwników politycznych za ich posunięcia, skierowane przeciw interesom grupy, z którą terroryści się identyfikują. I znów tu chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest to równoznaczne z próbą zastraszenia: zamach na prezydenta Sadata a zwłaszcza zabójstwo Semena Petlury przez Szlomę Szwarcbarda to takie klasyczne akty zemsty, „karne egzekucje”.

Oprócz celów stricte politycznych grupy terrorystyczne mają też cele o charakterze, powiedzmy, „organizacyjnym”, służące już nie sprawie ale im samym. Mam tu na myśli akcje służące ochronie organizacji bądź zdobyciu środków na dalszą działalność, czy też będące wyrazem solidarności z towarzyszami (jak porwanie Schleyera przez RAF). Choć bez nich nie można by mówić o prowadzeniu działalności terrorystycznej – nie sposób zaliczyć ich do celów politycznych, jak że występują one też w grupach czysto kryminalnych.

Ewolucja terroryzmu na przestrzeni dziejów

Dogmat „strategii pośredniej” jest jednym z przykładów na statyczne rozumienie terroryzmu. Uznaje się terroryzm za zjawisko określone raz na zawsze, zamknięte w pewnej formule. Tymczasem terroryzm ma swoją dynamikę, ewoluuje dostosowując się do zmiennych warunków. Chcąc ekstrapolować jego rozwój – powinniśmy pochylić się nad jego dotychczasową historią.

Powszechnie przyjmuje się, że terroryzm jest zjawiskiem nowożytnym, towarzyszącym naszej cywilizacji od około dwustu lat. Jest to prawda ale tylko częściowa. Rzeczywiście – terroryzm taki, jaki znamy (a właściwie jaki znaliśmy do 11 września 2001 roku) jest stosunkowo młody. Ale nie znaczy to, że pojawił się znikąd, na zasadzie „deus ex machina”. Terroryzm wyrósł z wcześniejszych form przemocy politycznej takich jak skrytobójstwo.

Zajrzyjmy do Księgi Rodzaju: „Rzekł Kain do Abla, brata swego: `Chodźmy w pole’. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go”. Biblia nieprzypadkowo umiejscawia tę pierwszą zbrodnię, pierwszy akt skrytobójstwa, u zarania dziejów ludzkości. Przemoc zdaje się być nieodstępnym towarzyszem człowieka. Większość skrytobójstw miała bardzo pragmatyczną motywację – chodziło po prostu o usunięcie konkurenta. Ale już zabójstwo Cezara przez republikanów w czasie Id Martowych 44 roku przed Chrystusem jest przykładem skrytobójstwa służącego realizacji określonego programu politycznego. Ówczesne skrytobójstwa miały na celu fizyczne wyeliminowanie przeciwnika, natomiast jego zastraszenie osiągano poprzez tumulty, pogromy, jawny terror zbrojnych band. Dziś nazwalibyśmy to terrorem bojówkarskim.

Odnajdujemy jednak już w zamierzchłych czasach swoisty prototyp nowoczesnego terroryzmu. Mam tu na myśli tzw. assasynów czyli sektę izmaelitów, terroryzującą we wczesnym średniowieczu Bliski Wschód. Jej przykład interesujący jest o tyle, że niektóre cechy assasynów odnajdujemy u współczesnych bojowników islamskiego Dżihadu. Nazwałem assasynów antenatami dzisiejszych terrorystów, jako że tworzyli oni w miarę zwartą organizację (a nie doraźny spisek), skrytobójstwa stosowali systematycznie, posiadali ideologię uzasadniającą stosowanie przemocy. I co bardzo ważne: swoje mordy wykorzystywali propagandowo. Wezyra Nizama al-Mulka zamordowali pośród jego gwardii, by udowodnić światu, że nikt nie może czuć się bezpiecznym. Władcy drżeli więc przed ich sztyletami.

Początków nowoczesnego terroryzmu szukać jednak musimy na przełomie XVIII i XIX stulecia. To kapitalizm uczynił społeczeństwo miejskim, uniemożliwiając tym samym tradycyjną partyzantkę w leśnych ostępach. To postęp techniczny stworzył narzędzia dogodne dla terrorystów – zarówno bomby jak i media. To nowoczesna organizacja społeczna nadała państwu potęgę, która wykluczała konfrontację wprost. To Oświecenie wreszcie miało dokonać postępu moralnego ludzkości, dzięki któremu terroryści mogą tęże ludzkość szantażować. Jak to napisał Hanna Hartwig: „Trudno bowiem wyobrazić sobie Dżyngis Chana oddającego się w ręce XII-wiecznych terrorystów w zamian za mongolskie kobiety i dzieci pojmane w charakterze zakładników”.

Przeanalizujmy dzieje nowożytnego terroryzmu w dwóch aspektach: CELU i ŚRODKÓW. A więc, po pierwsze, czy terroryści stawiali sobie przede wszystkim za cel efekt fizyczny czy psychologiczny, oraz, po drugie, jaki przyjmowali sposób działania: indywidualny czy zespołowy.

Początkowo terrorystami nazywano francuskich jakobinów, którzy z masowego terroru uczynili metodę rządzenia. Opozycja próbowała zastosować przeciw nim tę samą broń i 13 lipca 1793 roku żyrondystka Karolina Corday zasztyletowała jakobińskiego trybuna Marata. W ten sposób narodził się terror indywidualny. Nazwa ta była adekwatna do charakteru tej działalności: to pojedynczy człowiek podejmował decyzję o zgładzeniu „tyrana” i ten sam człowiek próbowała ją urzeczywistnić. Czasem zawiązywały się niewielkie grupki zamachowców (jak ta sportretowana przez Słowackiego w „Kordianie”) ale miały one z reguły charakter jednorazowego przedsięwzięcia. Jeśli nawet powstawały trwalsze grupy, to miały one charakter samowystarczalny jak np. anarchistyczny gang Ravachola.

Celem ówczesnych terrorystów była fizyczna eliminacja przeciwnika, nie dbano o publicity. Rosyjscy narodnicy szczerze wierzyli, że zabijając cara obalą ustrój. Wbrew pozorom nie odbiegał od tego schematu „czarny terror” anarchistów, jak wstrząsnął Europą na przełomie XIX i XX wieku. Anarchistyczna idea „propagandy przez czyn” miała za zadanie zrewolucjonizować masy a nie wpłynąć na zachowanie rządzących. Z tymi dyskusji nie zamierzano podejmować. Nowością było, że anarchiści wypowiedzieli wojnę nie tylko przedstawicielom władzy, ale wszystkim bogatym. Zaczynamy mieć do czynienia z terrorem masowym, którego celem stał się przypadkowy tłum: bomby wrzucano do sal operowych, do ekskluzywnych restauracji, do drogich kwiaciarń nawet. Nadal jednak czynów tych dokonywali pojedynczy osobnicy, nie konsultujący się ze swymi towarzyszami.

Pod koniec XIX wieku pojawia się wszakże pierwsza duża organizacja terrorystyczna. Za Richardem Pipesem palmę pierwszeństwa przyznaję rosyjskiej Narodnej Woli. Ta utworzona w 1879 roku organizacja głosiła: „działalność terrorystyczna (…) ma na celu podważenie fascynacji potęgą władzy, nieustające demonstrowanie możliwości walki przeciw rządowi, podnoszenie w ten sposób rewolucyjnego ducha w narodzie i jego wiary w powodzenie sprawy, a wreszcie zorganizowanie sił zdolnych do prowadzenia walki”. Mamy tu do czynienia z nową jakością: terror indywidualny stosowany jest w sposób zorganizowany, co znacząco podnosi jego efektywność. Organizacje terrorystyczne stają się niekiedy wręcz masowe jak Organizacja Bojowa PPS, licząca około 8000 członków; w latach 1904-1906 dokonała ona blisko 1800 akcji bojowych.

Po I wojnie światowej terroryzm zorganizowany staje się regułą. Polityka militaryzuje się, nawet stosunkowo umiarkowane partie organizują swoje paramilitarne milicje. Organizacje ekstremistyczne stosują terroryzm na dużą skalę, by podać przykłady francuskich „kagulardów”, chorwackich ustaszy, rumuńskiej Żelaznej Gwardii, Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej czy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Coraz większą rolę odgrywa w ich działalności element psychologiczny, propagandowy. Na przykład nieskrywanym celem kampanii terrorystycznej OUN w 1930 roku było wymuszenie ucieczki polskich osadników z terenu Zachodniej Ukrainy. Wciąż jednak przeważało, w mojej opinii, dążenie do uzyskania „efektu fizycznego” a więc zadania przeciwnikowi możliwie największych strat. Potwierdza to chociażby dyskrecja, jaka cechowała działania francuskich faszystów spod znaku „Kaptura” (La Cagoule).

Po II wojnie światowej te proporcje się odwracają. Teraz w działalności organizacji terrorystycznych zdaje się przeważać moment psychologiczno-propagandowy. Wiązałbym to ze stabilizacją demokracji i osłabieniem ruchów ekstremistycznych, jakie nastąpiło w Europie. Nadal jednak terroryści starają się tworzyć duże organizacje o quasi-militarnej strukturze.

Przyjrzyjmy się jak zorganizowana jest Irlandzka Armia Republikańska. Na jej czele stoi 12-osobowe Kierownictwo Armii i 7-osobowa Rada. Tym organom podlega Kwatera Główna w Dublinie oraz Dowództwa Południowe i Północne, te zaś kierują działaniami zorganizowanych terytorialnie brygad (a wcześniej także batalionów). Podstawowymi komórkami IRA są 4-osobowe Jednostki Służby Czynnej. Oprócz struktury militarnej ruch republikański ma też swą legalną nadbudowę w postaci partii politycznej Sinn Fein oraz rozlicznych organizacji społecznych takich jak Ruch Kobiet (Cumann na mBann) czy Ochotnicy Irlandzcy (Fianna Eireann). Ze względu na legalne formy działalności Sinn Fein kierownictwo ruchu składa się z dwóch autonomicznych choć ściśle współpracujących części.

Ten schemat próbowały naśladować też inne organizacje terrorystyczne. Wyróżnić możemy trzy niezależnie od siebie działające piony: „front pracy masowej” (zajmujący się działalnością propagandową i werbowaniem ochotników), „front logistyczny” (organizujący niezbędną infrastrukturę) i „front militarny” (prowadzący walkę zbrojną). Tak zorganizowane były np. włoskie ultralewicowe Czerwone Brygady. Nawet te grupy terrorystyczne, które (jak niemiecka Frakcja Czerwonej Armii) ze względu na niewielką liczebność nie mogły stworzyć tak rozbudowanej struktury, działały w podobny sposób. Wyróżnić możemy tu trzy koncentryczne kręgi: „twardy rdzeń” czynnych terrorystów (pełniący równocześnie rolę bojówki i kierownictwa), „pracujących w tle” aktywistów, którzy odpowiedzialni byli za zaplecze logistyczne, oraz sympatyków, będących zarazem rezerwuarem nowych bojowników.

Z perspektywy ostatnich dwudziestu lat możemy powiedzieć, że ten typ organizacji terrorystycznej się przeżył. Jest zbyt ociężały, zbyt łatwy do spenetrowania przez służby specjalne. Poza ETA i IRA żadna większa grupa terrorystyczna w Europie ani w Ameryce Północnej się nie ostała. Zdają sobie już z tego sprawę terroryści i kandydaci na nich. Louis Beam, jeden z amerykańskich prawicowych radykałów, zawarł wnioski w tekście, którego tytuł mówi wszystko: „Leaderless Resistance” – Opór pozbawiony kierownictwa. Pozwolę sobie opisując tę koncepcję posłużyć się nie słowami Beama, ale… George’a Orwella z jego niezapomnianego „Roku 1984”: „Członkowie Braterstwa nie mają możliwości rozpoznawania się wzajemnie, a poszczególny bojownik zna zazwyczaj tylko kilku towarzyszy. Sam Goldstein, gdyby wpadł w ręce Policji Myśli nie mógłby wyjawić pełnej listy członków Braterstwa, ani nie mógłby udzielić informacji, która umożliwiłaby skonstruowanie takiej listy. Lista członków Braterstwa w ogóle nie istnieje. Z tych właśnie przyczyn Braterstwa nie można w ogóle zlikwidować, bo nie jest ono organizacją w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jedyną naszą spójnią jest idea, która jest niezniszczalna!”.

Na takich właśnie zasadach oparta jest osławiona „Baza” czy też „Organizacja Ben Ladena”. Tak naprawdę nie mamy do czynienia z organizacją w naszym tego słowa znaczeniu. Osama Ben Laden nie jest przywódcą, który wydaje polecenia grupom terrorystów. Al-Kaida – „Baza” – odpowiada za, ogólnie rzecz biorąc, logistykę międzynarodowego ruchu islamskich fundamentalistów. Prawdopodobnie w ogóle nie znajdziemy tu scentralizowanego kierownictwa ani jednolitej sformalizowanej struktury. Międzynarodówka Dżihadu to luźna sieć niezależnych grup, z których niektóre zajmują się działalnością charytatywną, inne oświatową czy religijną a jeszcze inne – terrorystyczną. Często nie mają formalnych struktur, często nie sposób rozgraniczyć działalności legalnej od nielegalnej. Ich charakter dobrze oddaje nazwa komórek egipskiego Bractwa Muzułmańskiego: „ankuda” czyli winne grono.

Tego typu strukturę rozpracować i zniszczyć jest bardzo trudno. Ta hydra nie ma głowy! Przypuszczać zaś można, że terroryzm światowy w tą stronę będzie się transformował.

Cóż nas więc czeka?

Perspektywy rozwoju terroryzmu

Trzy lata temu, gdy wydawało się  iż dogasa przemoc w Palestynie, Ulsterze, Kraju Basków, ja w swojej książce o terroryzmie napisałem: „Nie chcę być Kassandrą, ale liczne przesłanki wskazują na to, że problem terroryzmu będzie się nasilał”. Nie czuję satysfakcji, że moje przepowiednie się sprawdziły, naprawdę wolałbym się mylić. Tym niemniej rozliczne przesłanki nastrajają mnie pesymistycznie.

Przyczyną recydywy terroryzmu jest, moim zdaniem, postępująca globalizacja światowej gospodarki. Wysadzi ona z siodła wszystkich nie potrafiących sprostać zimnemu wiatrowi konkurencji, jaki będzie hulał po świecie bez granic. Znaczne odłamy społeczeństw ulegną pauperyzacji. Innych trawić będzie frustracja wywołana niemożnością zaspokojenia rosnących aspiracji (kontakty międzynarodowe doprowadzą do bezprecedensowej „rewolucji oczekiwań”). Desperacja wynikająca z trudnych warunków, a w jeszcze większym stopniu poczucie krzywdy będą więc glebą, na której bujnie rozkrzewi się polityczna przemoc.

Nie należy też lekceważyć czynnika kulturowego. W ślad za globalizacją postępuje unifikacja kultury. Niezliczone grupy etniczne i wyznaniowe zostaną wyrwane z dotychczasowego trybu życia i zderzone z ekspansywną cywilizacją zachodnią. Rezultaty takiego „zderzenia cywilizacji” widzieliśmy w Iranie, a ostatnio – w Algierii. Ludzie zaatakowani w swoich domach przez obcą i niezrozumiałą kulturę reagują agresją. Sumę konfliktów powiększy rosnąca ruchliwość społeczna. W „społeczeństwie wielokulturowym” wymieszani zostaną ludzie praktykujące najróżniejsze obyczaje i wyznający sprzeczne nieraz wartości. Twierdzenie, że taka sytuacja doprowadzi do wzrostu tolerancji, jest raczej pobożnym życzeniem.

Rozkład więzi społecznych w zatomizowanych społeczeństwach sprawi, że terrorysta jutra nie będzie miał żadnych skrupułów by zostawić bombę zabijającą przypadkowych – a zupełnie obcych mu – ludzi.

Nagromadzona frustracja nie znajdzie ujścia poprzez legalne instytucje. Trudno sobie wyobrazić, by wygrała wybory któraś partii ekstremistycznych – ich potencjalny elektorat jest bierny i zdezintegrowany. Gdyby jednak taka możliwość stała się realna, to establishment zawsze ma w zanadrzu jeszcze „wariant algierski” (dyktatura w obronie demokracji). Nawet w przypadku udanego przejęcia władzy przez radykalną opozycję jej swoboda manewru pozostaje bardzo ograniczona. Dowodzi tego przykład Peru, gdzie prezydent Alan Garcia poniósł spektakularną klęskę, gdy spróbował wypowiedzieć posłuszeństwo Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. Agresja nie ujawni się również w formie regularnej wojny. Przekonał się o tym choćby Saddam Hussein – przewaga technologiczna państw wysokorozwiniętego Centrum jest po prostu miażdżąca.

Pozostaje odwieczna broń słabych – terroryzm. To, ze terroryzm jest równie niemoralny co nieskuteczny, nie przemówi do ekstremistów – desperacja jest głucha na głos rozsądku.

Przyszłością świata może być „światowa wojna domowa” – endemiczny konflikt między Centrum a Peryferiami przeniesiony w rzeczywistość każdego kraju. Walka między zamerykanizowana elitą a zacofanymi (czasem zaś wykorzenionymi) masami może przebiegać według scenariusza peruwiańskiego (pod sztandarem egalitarnej rewolucji) lub algierskiego (opór w imię utopii retrospektywnej), ale jego treść będzie w istocie taka sama.

Terroryzm jutra stanie się prawdziwie indywidualny: jednostki i spontaniczne małe grupy mają coraz lepsze warunki by indywidualnie prowadzić walkę (a tym trudniej je wykryć i unicestwić). Dziś widzimy przede wszystkim erupcję terroryzmu religijnego, który jest szczególnie groźny ze względu na irracjonalną, metafizyczną motywację terrorystów i wynikającą z niej determinację. Nie możemy jednak wykluczyć, że sukcesy tej odmiany terroryzmu znajdą licznych naśladowców w innych środowiskach. Warunki techniczne sprawią, że motywacją stosowania terroru coraz częściej będą mogły być drobne sprawy, doraźne interesy małych grup. Ich terror nastawiony będzie raczej na demonstrację niż na realną walkę. Regułą wreszcie stanie się przenoszenie terroru poza rejon, który go zrodził – problem Sri Lanki łatwiej nagłośnić w Londynie niż w Kolombo.

Areną wojny przyszłości będą raczej podmiejskie slumsy niż zagubione w dżungli wioski. W walce z partyzantką przewaga technologiczna przestaje mieć zasadnicze znaczenie. Wszelkie zdobycze techniki da się kupić, a terroryści będą mieli przynajmniej jedną przewagę – fanatyzm i desperację.

Obym był fałszywym prorokiem.

Jarosław Tomasiewicz

Comments are closed.