Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt „Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku”

Dodane przez admin dnia 10/27/2007 w kategorii Sprawozdania | komentarze

W dniach 11-12 października odbyła się w Gdynia międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku”. Zorganizowana przez doktora Rafała Ożarowskiego oraz magistra Wojciecha Grabowskiego z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego przy dużej pomocy i współudziale Wydziału Nauk Społecznych tegoż Uniwersytetu, Centrum Badań nad Terroryzmem oraz portalu www.terroryzm.com. Potrzeba realizacji tego typu przedsięwzięć jest tym większa, iż współpraca organów bezpieczeństwa, administracji oraz placówek naukowych stanowić powinna priorytet, zwłaszcza w sytuacji braku ustawy antyterrorystycznej oraz centrum koordynującego działania w sytuacji zagrożenia aktem terroryzmu.

W konferencji udział wzięli analitycy z ośrodków oraz centrów monitorujących stan zagrożenia terroryzmem takich jak: Centrum Badań nad Terroryzmem czy Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli nas również autorzy monografii, poświęconych terroryzmowi tacy jak m.in.: prof. Sebastian Wojciechowski, dr Bartosz Bolechów, mgr Krzysztof Liedel, , dr Jarosław Tomasiewicz i dr Adam Krawczyk. Wśród przedstawicieli państw zagranicznych swoją optykę na zjawisko terroryzmu zaprezentowali dr Sujata Ashwarja Cheema (Uniwersytet New Delhi z Indii), mgr Dan Matheiu (Uniwersytet w Cluj, Rumunia), dr Daniel Smihula ze Słowacji oraz dr Muhammad Kahn z Uniwersytetu Azad z Pakistanu. Obrady skoncentrowane były wokół różnych sposobów postrzegania terroryzmu, od płaszczyzny politologicznej, socjologicznej poprzez ujęcia wojskowe a na zagadnieniach prawnych skończywszy. Terroryzm był rozpatrywany przez pryzmat lokalnych organizacji terrorystycznych jak również tych działających globalnie. Nie sposób zaprezentować choćby skrótowych obrazów wystąpień uczestników w tymże sprawozdaniu z racji dużej ilości prelegentów, jakkolwiek wierzymy, że pozwoli na to zbiorcza publikacja pokonferencyjna.


fot. 2

W trakcie konferencji odbył się pokaz zorganizowany przez Specjalny Poddział Antyterrorystyczny Policji (SPAP) z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Antyterroryści odbili z rąk terrorystów porwanego VIP-a oraz rozbroili ładunek wybuchowy przy pomocy robota policyjnego. Metody działania oraz sprawnie przeprowadzona i zaplanowana akcja świadczą o dobrym przygotowaniu gdańskiego SPAPu. Podsumowując, przedsięwzięcie wykraczało poza struktury resortów siłowych, jednostki uczelniane i administracyjne a najlepszym na to dowodem było zebranie grona prelegentów, których tezy wywoływały często ożywioną dyskusję. Wierzymy głęboko, że konferencja ta przyczyniła się do poszerzenia wiedzy oraz współpracy w ramach badań i walki z terroryzmem. Można zatem uznać, że główny cel konferencji został osiągnięty.

Z poważaniem: dr Rafał Ożarowski mgr Wojciech Grabowski

Comments are closed.