Międzynarodowa konferencja Bydgoszcz 1-2 grudnia 2005 cz. 1 [sprawozdanie]

Dodane przez admin dnia 10/19/2006 w kategorii Sprawozdania | komentarze

W Bydgoszczy w dniach 1-2 grudnia 2005 roku odbyła się konferencja zatytułowana „Przygotowanie do współdziałania europejskich służb antyterrorystycznych”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Straży Pożarnej, wojska, służb miejskich oraz innych instytucji związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi. Przyjechali także reprezentanci zagranicznych służb w tym m.in. łącznik ds. terroryzmu brytyjskiej policji, czy osoby reprezentujące amerykańskie FBI, Europol, służby hiszpańskie i innych krajów. Organizatorami byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Prezydent Bydgoszczy.


Wiele rozmów toczyło się w kuluarach /Fot. wdr

Konferencję otworzyła pani Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Barbara Hrobik-Piazdecka. Następnie krótkie przemówienia wygłosili: Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ryszard Siewierski, który syntetycznie omówił stan polskiego systemu przeciwdziałania terroryzmowi, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Kosieniak oraz Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.


Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Ryszard Siewierski /Fot. wojtek

Pierwszym wystąpieniem stricte roboczym była prezentacja kapitana Johna Gormleya, szefa jednej z manhattańskich jednostek straży pożarnej w Nowym Jorku oraz uczestnika akcji ratunkowej z 11 września 2001 roku. Gormley w bardzo ciekawy i przystępny sposób omówił przebieg zamachu oraz akcji ratunkowej w World Trade Center. Zaznaczył, że sprawa ta jest mu szczególnie bliska, ponieważ podczas tego najgłośniejszego w historii zamachu terrorystycznego zginęło 343 jego kolegów – nowojorskich strażaków.


Przygotowania do prezentacji pana kpt. Johna Gormley’a /Fot. wojtek

Gormley mówił o problemach, z którymi borykały się nowojorskie służby ratownicze 11 września 2001 roku. Jednym z poważniejszych były kłopoty z łącznością – nie tylko wewnątrz jednostek straży pożarnej, ale również w zakresie komunikacji z innymi służbami (w tym przede wszystkim policją). Ciekawe było przestawienie i omówienie zniszczeń w wieżach WTC oraz ich wpływu na przebieg akcji. Swe wystąpienie Gormley zakończył wnioskami, co do strategii tego typu operacji. Wskazał też newralgiczne elementy systemu, które najczęściej zawodzą i nad doskonaleniem których należy ciągle pracować.

Kolejnym prelegentem był nadkom. Tomasz Kruk, przedstawiciel Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, który omówił śledztwo w sprawie zamachów w Madrycie 11 marca 2004 roku. Przedstawił także interesującą prezentację, w której między innymi przedstawił zdjęcia osób zatrzymanych w związku z zamachem.


Nadkom. Tomasz Kruk z Centralnego Biura Śledczego omawiał przypadek Madrytu

Louise O’Sullivan – szef Wydziału Polityki Operacyjnej brytyjskiego Home Office – zajęła się omówieniem zamachów w Londynie 7 lipca 2005 roku oraz ich wpływu na politykę operacyjną rządu brytyjskiego. Pani O’Sullivan pokazała jak wyglądała odpowiedź szczebli ministerialnych na zamach oraz jak przebiegała współpraca rządu z policją.

Zauważyła również, jaką rolę odgrywają media w przypadku zamachu terrorystycznego. Stwierdziła, że ważne jest nie tylko, co się mówi, ale kto to robi i w jaki sposób. Ciekawe były wnioski, jakie wyciągnięto po zamachu z 7 lipca 2005 roku. Warto także w tym miejscu wspomnieć o omawianej przez panią O’Sullivan strategii walki z terroryzmem prezentowanej przez brytyjski rząd: zapobiegać, ścigać, chronić, być przygotowanym. Brytyjczycy z racji swego ponad 30-letniego doświadczenia byli bardzo dobrze przygotowani do tego typu zamachów. Jak zaznaczyła mówczyni w ciągu roku przeprowadza się 3 zakrojone na dużą skalę „żywe” ćwiczenia z udziałem społeczeństwa, podczas których sprawdza się współdziałanie służb, ale także przygotowuje obywateli do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Kończąc pani O’Sullivan naświetliła główne kierunki zmian legislacyjnych związanych z wzrostem zagrożenia terroryzmem.


W konferencji wzięło udział ok. 150 osób /Fot. wdr

Ostatnim wystąpieniem w pierwszej, plenarnej, części obrad była prezentacja pana Andrzeja Mroczka, głównego specjalisty Wydziału ds. Terroryzmu Departamentu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego MSWiA. Temat wystąpienia opierał się w główniej mierze na własnych doświadczeniach autora związanych z sytuacją groźby użycia bojowego środka trującego – sarinu w Warszawie 10 czerwca 2005 roku. Pan Mroczek był wówczas pracownikiem Wydziału d/w z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji i zajmował się śledztwem w tej sprawie.


Pan Andrzej Mroczek przybliżył problem zwalczania incydentów terrorystycznych na przykładzie własnych doświadczeń /Fot. wojtek

Ważną kwestią w wystąpieniu była współpraca z innymi służbami oraz wsparcie ze strony środowiska akademickiego. Warto tutaj zaznaczyć, że sytuację rozwiązano wręcz modelowo, mimo iż była bardzo skomplikowana. Na zakończenie pan Mroczek omówił historię, jaką przedstawił aresztowany w związku ze sprawą. Wystąpienie z całą pewnością było ciekawe i omawiało praktyczny aspekt walki z terroryzmem w oparciu o realne zagrożenia w warunkach polskich.

Opracowali: WOJCIECH GRABOWSKI, SZYMON WUDARSKI

Comments are closed.