Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny

Dodane przez admin dnia 09/21/2003 w kategorii Organizacje terrorystyczne | komentarze

Znany także jako Czerwone Orły, Grupa Czerwonych Orłów, Grupa Halhul. Marksistowsko-leninowska grupa założona przez George’a Habasha w 1967. Początkowo powiązana z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.

W 1993 razem z Połączonymi Siłami Palestyńskimi (APF) przeciwstawiła się, sformułowanej przez OWP Deklaracji Zasad i zawiesiła swoje członkostwo w tej organizacji. W 1996 wobec rozbieżności ideologicznych, rozstała się również z Połączonymi Siłami Palestyńskimi oraz z Demokratycznym Frontem Wyzwolenia Palestyny. W 1999 wzięła udział w rozmowach z OWP na temat jedności narodu palestyńskiego. Nie zgodziła się jednak na jakiekolwiek negocjacje z Izraelem i do porozumienia nie doszło.

W latach 70-tych LFWP przeprowadził liczne ataki terrorystyczne. Od 1978 skupił się na atakach na cele izraelskie oraz na umiarkowane środowiska arabskie (w 1996 dokonał zabójstwa palestyńskiego osadnika i jego syna). W 2001 zaprzestał prowadzenia aktywności operacyjnej. Związane to było z represjami Izraela po zabójstwie przez LFWP izraelskiego ministra turystyki Rehawama Zeewiego. LFWP skupia około 800 bojowników. Działa na terenie Syrii, Libanu, Izraela na terytoriach okupowanych. Największą część pomocy militarnej i finansowej otrzymuje ze strony Syrii. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny uznany został przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną.

Comments are closed.