Kongres Studiów Bliskowschodnich w Jordanii [sprawozdanie]

Dodane przez admin dnia 10/19/2006 w kategorii Sprawozdania | komentarze

Drugi Światowy Kongres Studiów Bliskowschodnich (Second World Congress for Middle Eastern Studies), Amman, Jordania, 11-16 czerwca 2006

W czerwcu 2006 r. w stolicy Jordanii odbył się drugi w historii Światowy Kongres Studiów Bliskowschodnich (pierwszy WOCMES miał miejsce w Niemczech w 2002 roku), któremu patronował Royal Institute of Inter-Faith Studies. Jest to pewne signum, iż przedsięwzięcie to będzie miało formę cykliczną. Kongres rozpoczął się 11 czerwca i trwał przez następne 5 dni. W tym okresie czasu odbyło się ponad 160 paneli tematycznych poświęconych problematyce szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, w których uczestniczyli zarówno znani badacze tego regionu (m.in. Mary Ann Tetrault, Beverly Milton-Edwards, Henner Fuertig) jak i początkujący naukowcy i studenci.

Tematyka paneli oscylowała wokół różnych problemów badawczych i niezliczonej ilości ujęć wielu dyscyplin naukowych. Sporo miejsca poświęcono kwestiom:

– historycznym – (np. panel S01P001 – Re-reading the Ottoman Empire’s Policies toward its Provinces, pod przewodnictwem Mehemeta Hulaguz z Uniwersytetu Erciyes; panel S03P019 – Re-thinking Reform: Reforming Narrativesw of History in the Muslim Mediterranean, 18th, early 20th Century, pod przewodnictwem Moreau Odile’a z Uniwersytetu w Montpellier; panel S08P078 – British Policy and the Arab World: From Colonialist Constructions to Confrontation with Anti-Colonialist Movements pod przewodnictwem Muhammada Hasrula ibn Zakariego z Uniwesytetu Sains w Malezji

– społecznym i kulturowym – (np. panel S07P069 – Women and the Media in the Middle East and the Mahjar, pod przewodnictwem Nedera Houelli z Amerykańskiego Uniwersytetu w Bejrucie; panel S07P068 – Palestinian Culture in a Crisis Situation, pod przewodnictwem Mosliha Kannaneha z palestyńskiego Uniwersytetu Birzeit; panel S09P090 – Women in the Reconstruction of Iraq – pod przewodnictwem Nortona Mezvinskiego z Uniwersytetu Connectitut)

– religijno-politycznym – (np. panel S08P079 – Religious Diversity in the Middle East: The Case of Lebanon, pod przewodnictwem Marwana Khawaji z Amerykańskiego Uniwersytetu w Bejrucie; panel S14P144 – Western Foreign Policy Domination? Pod przewodnictwem Abdelmahdiego Alsoudiego z Uniwersytetu Jordańskiego (University of Jordan); panel S15P147 – Kurdish Identities. Past and Present pod przewodnictwem Diane King z Amerykańskiego Uniwersytetu w Bejrucie; panel S01RT002 – Political Changes in GCC States, prowadzony w zastępstwie przez M.A. Tetrault


Panel: Political Changes in GCC States, od lewej: Gianluca Parolin (Uniwersytet Turyński), Monir Madarszahi (Ministerstwo Nauk, Badań i Technologii, Iran), Mary Ann Tetrault (Uniwersytet Trinity), Sulajman Chalaf (Uniwersytet Szarjach, Zjednoczone Emiraty Arabskie) /Fot. RO

Nie brakowało tez paneli poświęconych zagadnieniom bardzo newralgicznym (patrząc przez pryzmat napiętych relacji pomiędzy światem muzułmańskim a Zachodem) takim jak: bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm międzynarodowy. Problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego była omawiana m.in. w panelu S03RT005 – Middle Eastern Political Trends, w którym pierwotnie miało uczestniczyć pięciu panelistów, lecz z różnych względów odczyty swoje przedstawiło jedynie dwóch panelistów: Matthew Gray z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego (odczyt dotyczący Teorii Konspiracji) i Rafał Ożarowski z Uniwersytetu Gdańskiego. R. Ożarowski przedstawił prognozę rozwoju systemu bezpieczeństwa w Zatoce Perskiej. Wiedząc, iż obecnie region Bliskiego Wschodu, czy to w ujęciu politycznym, czy też geograficznym jest pozbawiony takiego systemu, autor pokusił się o przedstawienie pewnej pozytywnej wizji dt powstania takiego systemu ale w zawężonym aspekcie terytorialnym do subregionu Zatoki Perskiej.

Zjawisko terroryzmu międzynarodowego jako przedmiot odczytów i dyskusji w ramach poszczególnych paneli znalazło się m.in. w panelu: S08P081 – A Critical Approach to the Study of Terrorism prowadzonego przez Adnana Hajagneha z Uniwersytetu Haszymickiego; w panelu S04P029 – Political Reform and Political Islam pod przewodnictwem Muriel Asseburg z Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, która w swoim odczycie (The Case of Palestine) nawiązała do trudnej kwestii Hamasu w polityce międzynarodowej Bliskiego Wschodu.

Opracował: dr Rafał Ożarowski, Uniwersytet Gdański

Comments are closed.