DOSS: Zwalczanie terroryzmu. [sprawozdanie]

Dodane przez admin dnia 10/19/2006 w kategorii Sprawozdania | komentarze

W dniu 7 listopada 2005 r. Grupa Badawcza ds. Terroryzmu, Wojny Asymetrycznej i Sił Specjalnych Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych we współpracy z Kołem Wschodnioeuropejskim Stosunków Międzynarodowych, zorganizowała seminarium „Zwalczanie terroryzmu w kontekście zamachów w Londynie. Spotkanie prowadził członek zarządu DOSS Michał Piekarski. Z ramienia DOSS udział brali także Łukasz Rucki i Zbigniew Cierpiński.


Marcin Kossek postulował radykalne zmiany w systemie przeciwdziałania terroryzmowi /fot. wdr

Debata spotkała się z żywym zainteresowaniem. W spotkaniu udział wzięli, m. in. członek honorowy DOSS Pan Marcin Kossek, instruktor zagranicznych i polskich jednostek antyterrorystycznych, przedstawiciele wrocławskiego SPAP-u, z nadkomisarzem Wojciechem Żmiją na czele, oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Liczna delegacja przybyła z Uniwersytetu Łódzkiego, na czele z drem Ryszardem Machnikowskim i mgrem Kacprem Rękawkiem (także członkiem DOSS). Obecny był Pan Remigiusz Wilk z magazynu „Broń i amunicja” wraz ze współpracownikiem oraz Pan Przemysław Głomb – pracownik naukowy Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Obecni byli przedstawiciele kilku portali internetowych poświęconych tematyce terroryzmu i sił specjalnych.


Debatę prowadził Michał Piekarski /fot. wdr

Wstępny referat wygłosił Michał Piekarski, starający się w swym wystąpieniu wskazać główne źródła zagrożenia terrorystycznego dla Polski. Następnie wywiązała się wysoce merytoryczna i ciekawa dyskusja. Koncentrowała się ona wokół problematyki zarządzania systemem antyterrorystycznym w Polsce. Marcin Kossek skrytykował istniejące obecnie struktury a także przedstawił własną koncepcję organizacji takiego systemu. Sprowadza się ona do utworzenia centralnego urzędu podległego bezpośrednio premierowi. Istotą tego projektu, bez wnikania w jego szczegóły, jest wyraźne określenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności osób zajmujących się zwalczaniem terroryzmu. W tym kontekście mówiono również o potrzebie uchwalenia ustawy antyterrorystycznej.

Nadkomisarz Wojciech Żmija omówił z kolei historię i współczesność jednostek antyterrorystycznych w Polsce. W ożywionej dyskusji zastanawiano się w jaki sposób poprawić funkcjonowanie systemu antyterrorystycznego w Polsce. Wskazano na utrudnienia w szkoleniu i funkcjonowaniu jednostek AT, wynikające m. in. z braku odpowiednich przepisów prawnych. Mówiono o pzreformowaniu centralnej jednostki AT. Marcin Kossek obok funkcjonowania takiej jednostki przeznaczonej do działań wewnętrznych postulował wyprowadzenie jednostki GROM ze struktur MON.


Nadkom. Wojciech Żmija przedstawił ogólną koncepcję funkcjonowania wrocławskiego SPAPu /fot. wdr

Nie wszyscy dyskutanci podzielali opinię o konieczności powołania nowej, centralnej struktury antyterrorystycznej. Niektórzy z uczestników bronili również dotychczasowych instytucji, wskazując, iż system antyterrorystyczny jest dopiero w fazie kształtowania się. Nie negując więc jego braków, postulowali by zapewnić czas niezbędny do rozwiązania sygnalizowanych problemów. Przeważały jednak głosy o konieczności radykalnych zmian strukturalnych w systemie AT.


Podczas spotkania nadkom. Żmija wspomniał także o ćwiczenia antyterrorystycznych, które odbyły się trzy dni przed debatą

Spotkanie należy uznać za udane i niezwykle ciekawe. Osoby zainteresowane w problematyce systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce mogły zapoznać się z jego funkcjonowaniem w opinii ekspertów. Debata była okazją by skonfrontować ich poglądy i spostrzeżenia z innymi, nie zawsze przychylnymi opiniami i zastrzeżeniami. Dyskusja choć niezwykle ożywiona, odbywała się w przyjaznej atmosferze i miała charakter merytoryczny. Wszystko to sprawia, iż debatę należy uznać za niezwykle udaną.

Łukasz Rucki, DOSS – www.doss.wroclaw.pl

Comments are closed.