Bliski Wschód – literatura do tematu, wybór

Dodane przez admin dnia 11/27/2005 w kategorii Literatura | komentarze

Janet i John Wallach, Arafat w oczach przyjaciół i wrogów

wydawca: Wydawnictwo Polus
tytuł oryginału: Arafat in the Eyes of the Beholder
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 1991
liczba stron: 336
tłumacz: Piotr Kowalski, Zygmunt Słomkowski

Jaser Arafat jedna z nielicznych postaci w historii, która już za życia stała się legendą.

Książka Wallachów nie jest typową biografią, jest to raczej monografia OWP – organizacji, której los całkowicie splata się z losem jej przewodniczącego.

Wszyscy, którzy piszą jakąkolwiek pracę dotyczącą Autonomii Palestyńskiej, Organizacji Wyzwolenia Palestyny, czy historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego musi się zapoznać z tą publikacją.

Książka zawiera nie tylko informacje jak formowała się OWP, kiedy i z jakich formacji, ale podaje np. niepublikowany w innych polskojęzycznych wydawnictwach skład osobowy Komitetu Wykonawczego OWP, wypowiedzi jej członków, czy walkę frakcji wewnątrz organizacji.

Konstanty Gebert, Wojna czterdziestoletnia

wydawca: Wydawnictwo Świat Książki
tytuł oryginału:
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 2004
liczba stron: 314
tłumacz

Książka Konstantego Geberta nie jest publikacją naukową, jest to raczej zbiór jedenastu felietonów (wydanych częściowo w Gazecie Wyborczej), powiązanych ze sobą jedynie ogólną tematyką publikacji. Autor opisuje wzajemne stosunki izraelsko-palestyńskie, czy jak kto woli żydowsko-arabskie.

Mimo, iż fragmentami można u Konstantego Geberta doszukać się nie tyle stronniczości, co delikatnego popierania jednej ze stron (szczególnie widoczne przy ocenie przymusowego transferu ludności palestyńskiej z ich własnych domów w 1948r, jednak z drugiej strony autor zachwyca się świetnie przeprowadzoną ofensywą egipską w czasie wojny 1973r.), to książkę można uznać za cenne źródło informacji.

Jak sam autor podaje mimo iż, wielokrotnie odnosi się do lat wcześniejszych pierwszą cezurą czasową dla książki rok 1967 – czyli zmagania wojenne pomiędzy Izraelem, a państwami arabskimi, ostatnie felietony dotyczą negocjacji pokojowych i wzajemnych relacji żydowsko-arabskich sięgają początku XXI wieku.

Książka pisana jest prostym, łatwym do zrozumienia dla czytelnika językiem.

Z precyzją Konstanty Gebert przedstawia m.in. przebieg wojny sześciodniowej, wojny Jom Kippur, czy izraelsko-palestyńskie negocjacje pokojowe, jednak i on nie ustrzegł się kilku błędów (m.in. na stronie 40 podaje iż Menachem Begin był członkiem terrorystycznej organizacji Lehi (Lohamei Herut Yisrael), a w istonie był przywódcą innej terrorystycznej organizacji – Irgun (Irgun Cwai Leumi Be’etetz Izrael).

Publikację tą można polecić wszystkim, nie tylko osobom piszącym prace magisterskie, licencjackie czy referaty, ale wszystkim chcącym poznać w sposób łatwy i przyjemny historię Izraela i terytoriów okupowanych.

Uri Huppert, Izrael rabini i heretycy

wydawca: Wydawnictwo Res Polona
tytuł oryginału: Back to the Ghetto, Zionism in Retreat
miejsce wydania: Łódź
data wydania: 1994
liczba stron: 216
tłumacz: Tomasz Misiak

Uri Jerzy Huppert wieloletni prezes Ligi do Walki z Przymusem Religijnym, swoje poglądy dotyczące stosunków narodowościowych, jak i (a może głównie) społecznych panujących w Izraelu przedstawił w tej publikacji.

Autor jest głęboko zawiedziony postępująca teologizacją Izraela, dla niego syjonizm miał być ideą oderwaną od wpływu religii, występuje jako przeciwnik środowisk religijnych, głównie ortodoksyjnych które zmuszają żydowskiego obywatela Izraela do życia w teokratycznym państwie.
Podaje dziesiątki przykładów, w których religia jest niezgodna z zasadami demokracji, jak również z ideałami państwa Izrael. Pokazuje grupy ludzi, mające ograniczone prawa w wielu sprawach, nie tylko Palestyńczyków czy ogólnie Arabów, ale samych Żydów (np. obrządku reformowanego, czy Żydów którzy nie dostatecznie potwierdzili swojej żydowskości).

Huppert sprzeciwia się, teokratycznemu państwu, które trawią liczne patologie i zachowania niezgodne z zasadami judaizmu (np. zbeszczeszczenie grobu T. Herzla), gdyż jawi się ono jako zagrożenie dla zasad demokracji.

Autor pokazuje grupy społeczne, partie polityczne i ich stosunek do m.in. do ludności palestyńskiej, czy ochrony praw człowieka.
Książka szczególnie polecana osobą piszącym, lub zajmujących się socjologicznymi aspektami życia w państwie Izrael.

Hassan A. Jamsheer, Konflikt Bliskowschodni, zbiór dokumentów,

wydawca: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych
tytuł oryginału:
miejsce wydania: Łódź
data wydania: 1999
liczba stron: 80
tłumacz

Publikacja zawiera zbiór wybranych przez autora różnego rodzaju dokumentów dotyczących Palestyny, Izraela, i terytoriów okupowanych. Zbiór dokumentów mimo, iż odnosi się do całego konfliktu bliskowschodniego jest wyselekcjonowany w taki sposób, aby w głównej mierze odnosił się do Palestyńczyków i ukazywał historię tego narodu. Można postawić zarzut autorowi, iż przedstawia Palestyńską deklaracje niepodległości (1988) czy Narodową Kartę Palestyńczyków(1968), nie wspominając o Deklaracji Niepodległości Izraela (1948). Jednak każdy kto interesuje się konfliktem bliskowschodnim musi sięgnąć po źródła, a ta publikacja mimo, iż w sposób subiektywnie wyselekcjonowany je przedstawia.

Deklaracja Balfoura, (2.11.1917) .
Mandat palestyński, (24.07.1922)
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ w sprawie podziału Palestyny,(29.11.1947)
Plan podziału Palestyny z Unią Gospodarczą.
Oświadczenie rządów arabskich, potępiające rezolucję w sprawie po¬działu Palestyny, (17.12.1947)
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ w sprawie Palestyny,(11.12.1948)
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ w sprawie umiędzynarodowie¬nia Jerozolimy, (9.12.1949)
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 242 w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, (22.11.1967)
Narodowa Karta Palestyńczyków, (10-17.07.1968)
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 338, (22.10.1973)
Tymczasowy program polityczny OWP, (8.06.1974)
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ, uznająca prawa narodu pales¬tyńskiego, (22.11.1974)
Porozumienia z Camp David „Ramy dla Pokoju na Bliskim Wscho¬dzie”, (17.09.1978)
Traktat pokojowy między Egiptem i Izraelem, (26.03.1979)
Palestyńska deklaracja niepodległości, (15.11.1988)
Z komunikatu politycznego XIX Sesji Palestyńskiej Rady Narodowej, (listopad 1988)
Deklaracja o utworzeniu Tymczasowego Rządu państwa palestyń¬skiego, (listopad 1988)
Odezwa nr 29 kierownictwa „Intifady”, (20.11.1988)
Palestyński projekt deklaracji zasad, (20.05.1993)
Izraelski projekt deklaracji zasad.
Amerykański projekt deklaracji zasad.
Palestyńska Rada Narodowa (AI-Madżlis al-Watani al-Filisini)

Israel Shahak, Tel Awiw za zamknietymi drzwiami

wydawca: Wydawnictwo Kobieta
tytuł oryginału: Open secrets, Israeli foreign and nuclear policies
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 1998
liczba stron: 228
tłumacz: Piotr Jackowski

Czy Izrael jest taki zły i bezwzględny, a jego polityka nastawiona na ekspansję i utrzymanie roli supermocarstwa w całym regionie? Gdy przeczyta się tą publikację Israela Szahaka odpowie się twierdząco, lecz czy zgodnie z prawdą?

Publikacja przedstawia politykę Izraela w latach 90-tych poprzedniego wieku. Politykę, która sprowadza się do rozszerzenia wpływów Izraela i hegemonii „od Mauretanii do Indii”. Szahak krytykuje Izrael za podwójną moralność i kłamstwa przekazywane opinii publicznej, jak również za los Palestyńczyków, gdzie Oslo miało być tylko taktycznym wybiegiem w żaden sposób nie zmieniającym ich złego położenia.

Autor przytacza masę faktów i wypowiedzi zarówno komentatorów, jak i polityków, które wg. niego pokazują prawdziwe intencje polityki Izraela.
Kolejna kontrowersyjna książka Israela Szahaka, którą polecam, lecz również zalecam aby jego publikacje nie stały się jedynymi z których czerpie się wiedzę na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdyż ukazują pewną subiektywną wizję autora.

Hala Jaber, Hezbollah

wydawca: Dom Wydawniczy Bellona
tytuł oryginału: Hezbollah: born with a vengeance
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 1999
liczba stron: 200
tłumacz: Józef Kozłowski

Publikacja Domu Wydawniczego Bellona będąca praktycznie jedyną monografią na rynku polskim organizacji uznanej za terrorystyczną została wydana w cyklu – „Jednostki elitarne świata”, jak pokazuje autorka Hala Jaber – Hezbollah, bo o tą organizację chodzi w pełni na to zasłużył.
Książka wzbogacona kilkunastoma fotografiami, napisana w bardzo przystępnym języku ukazuje powstanie i działalność Hezbollahu nierozerwalnie wplecioną w historię ostatnich dwudziestu lat w Libanie.

Autorka opisuje przyczyny niezadowolenia szyickiego mającego wpływ na powstanie tej organizacji praktycznie od zakończenia II wojny światowej, poprzez wojnę domową w Libanie po interwencje i okupację izraelską.

Przedstawione zostały sposoby walki organizacji, zamachy terrorystyczne, działalność charytatywna i społeczna, oraz wpływ jaki na organizację mają zarówno Syria, jak i Iran. Historię Bliskiego Wschodu nie da się oddzielić od historii terroryzmu, natomiast w historii terroryzmu nie da się pominąć organizacji Hezbollahu.

Publikacja godna polecenia nawet tym, którzy nie interesują się konfliktem bliskowschodnim, a chcieliby przeczytać o czymś ciekawym, a zarazem dobrze napisanym.

Christoph Reuter, Zamachowcy-samobójcy

wydawca: Wydawnictwo Świat Książki
tytuł oryginału: Mein Leben ist eine waffe. Selbstmordattentätwe – psychogramm eines phänomens
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 2003
liczba stron: 368
tłumacz: Ryszard Wojnakowski

Książka nie dotyczy w całości Bliskiego Wschodu, gdyż posługiwanie się zamachami samobójczymi stało się metodą używaną przez terrorystów praktycznie na każdym kontynencie. Jednak rozpropagowanie tej metody, czy raczej ukazanie jej skuteczności zapoczątkowane zostało właśnie na tym terenie. Po Iranie, metody samobójcze przejął libański Hezbollah, dla którego jak pisze autor była to „marketingowa strategia męczeństwa”. Po Hezbollahu ten sposób atakowania wroga przejęły inne organizacje na całym świecie, w Palestynie głównie Hamas i Islamski Dżihad.

Publikacja, mimo swojego naukowego charakteru jest napisana w łatwym w odbiorze języku, co sprawia, iż czyta się ją niejednokrotnie z zapartym tchem.

Książka zawiera także tzw. typologie terroryzmu, podając szczegółową definicje terrorystycznego zamachu-samobójczego.
Książkę polecam wszystkim, nie tylko tym którzy szukają informacji na tematy związane z Bliskim Wschodem, czy nawet na temat szeroko pojętego terroryzmu, lecz wszystkim interesujących się stosunkami społecznymi zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym.

Terroryzm w świecie współczesnym, red. Edward Haliżak, Wiesław Lizak, Leonard Łukaszuk, Eugeniusz Śliwa

wydawca: Fundacja Studiów Międzynarodowych i Fundacja Misyjno-Charytatywna Księży Werbistów im. Błogosławionego Józefa z Szantungu
tytuł oryginału:
miejsce wydania: Warszawa – Pieniężno
data wydania: 2004
liczba stron: 386
tłumacz

Głównym tematem tej publikacji jest zjawisko terroryzmu, więc nie powinno dziwić iż umieszczona jest ona w tym wykazie. Konflikt bliskowschodni to obecnie jeden z tych problemów świata, w którym metoda jaką jest terroryzm jest bardzo często stosowana.
Spis treści:
Krzysztof Karolczak, Terroryzm polityczny – próba redefinicji.
Marek Madej, Współczesny terroryzm międzynarodowy: krótka charakterystyka
Jarosław Gryz, Żródła terroryzmu międzynarodowego.
Michał Narojek, Terroryzm jako metoda prowadzenia walki.
Bernard Wodecki SVD, Życie w świetle Pisma Świętego.
Jan Guzowski, Terroryzm w ocenie teologii moralnej.
Eugeniusz Śliwka SVD, Stolica Apostolska wobec wojny i terroryzmu dzisiaj.
Jan Czaja, Fundamentalizm religijny.
Grażyna Michałowska, Czy zderzenie cywilizacji – granice tolerancji.
Julian Kaczmarrek, Wybrane problemy terroryzmu i bezpieczeństwa.
Irena Rysińska, Ewolucja stanowiska Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wobec terroryzmu międzynarodowego.
Filip Jasiński, Reakcja Unii Europejskiej na wydarzenia 11 września 2001 r. – próba wstępnej oceny.
Paweł Borkowski, Polityka Unii Europejskiej wobec regionu Morza Śródziemnego w kontekście przeciwdziałania terroryzmowi.
Jakub Ryzenko, Konsekwencje wydarzeń 11 września 2001 r. dla rozwoju amerykańskiego systemu obrony rakietowej.
Wawrzyniec Konarski, Irlandzka Armia Republikańska – etos i formy ekspresji.
Marcin Florian Gawrycki, Czy latynoamerykańscy guerrilleros to terroryści?
Marcin Wojciech Solarz, Terroryzm jako narzędzie realizacji polityki niektórych państw afrykańskich.
Wiesław Lizak, „Geografia” terroryzmu na Bliskim i Środkowym Wschodzie.
Agnieszka Mizgalska, Tomasz Balcerzak, Terrroryzm a bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego.
Krzysztof Kubiak, Zagrożenia żeglugii handlowej działaniami terrorystycznymi.
Marek Madej, Terroryzm międzynarodowy a kwestia użycia broni masowego rażenia (BMR).
Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Marcin Florian Gawrycki, Cyberterroryzm jako nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w dobie globalizacji.
Stanisław Pawlak, Warszawska Konferencja w Sprawie Zwalczania Terroryzmu.
Wiesław Śmiałek, Zobowiązania traktatowe Polski w dziedzinie zwalczania terroryzmu.
Mieczysław Zając, Siły zbrojne RP w walce z terroryzmem (działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne).

Edward W. Said, Za Ostatnim Niebem. Palestyńczycy

wydawca: Fundacja Aletheia
tytuł oryginału: After the Last Sky. Palestinian Lives
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 200
liczba stron: 178
tłumacz: Michał Lipszyc

Nie jest to ani publikacja naukowa, ani tzw. literatura faktu, jest to raczej opowieść o raju utraconym, pełna bólu, cierpienia i nostalgii.
Edward W. Said zmarły na raka przed dwoma laty, jeden z najbardziej znanych intelektualistów palestyńskich, profesor literatury, wymieniany jako jeden z głównych kandydatów na fotel prezydenta Autonomii Palestyńskiej pozostawił po sobie wiele książek, artykułów, esejów.
Walczył on o wolną Palestynę, nie jak Arafat karabinem, lecz piórem.

Za Ostatnim Niebem, książka wzbogacona świetnymi fotografiami Jeana Mohra, która utrwaliła życie zwykłych Palestyńczyków, ich codzienne problemy i rozterki. Autor pokazuje historię narodu strasznie dotkniętego przez los, biedę i uchodźstwo, życie w palestyńskich obozach. Said wini za takie życie Izrael, a w szczególności samą ideę syjonizmu, która zakładała wywłaszczenie autochtonów z ich ziem.
Publikacje można odbierać jako album narodu palestyńskiego.

David K. Shipler, Arabowie i Żydzi w Ziemii Obiecanej

wydawca: Wydawnictwo Świat Książki
tytuł oryginału: Arab and Jew. Wounded Spirits in a Promised Land
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 2003
liczba stron: 314
tłumacz: Jerzy Jan Górski, Jan Kabat, Witold Nowakowski

Przyznana w 1987r. nagroda Pulitzera za tą książkę w pełni zasłużona. Historia to przede wszystkim ludzie, ich życie jako jednostek, które wplatają się w dzieje narodów i konfliktów.

Shipler wyjaśnia i analizuje wszystkie stereotypy, które wzajemnie przenikają się pomiędzy Żydami i Arabami.

Książka przedstawia historię z dwóch stron, obiektywnie i rzeczowo. Autor pokazuje zbrodnie armii izraelskiej w czasie wojny 1948 i 1967, tortury Palestyńczyków w izraelskich więzieniach oraz zamachy żydowskiego podziemia z lat 80-tych, by w nastepnym rozdziale opisać tortury żołnierzy izraelskich w niewoli syryjskiej w wojnie 1973r, czy zamachy terrorystyczne Hamasu czy Islamskiego Dżihadu.

Moim zdaniem jest to najlepsza publikacja dla poznania historii tego zakątka ziemii. Jeśli jeszcze ktoś nie wie, o co chodzi w tym konflikcie i czemu tak trudno o pokój w Palestynie niech przeczyta książkę Davida K. Shiplera.

Izrael Shahak, Żydowski Dzieje i religia, Żydzi i goje – XXX wieków historii

wydawca:Fijorr Publishing
tytuł oryginału: „Jewish History, Jewish Religion”
miejsce wydania: Warszawa – Chicago
data wydania: 1997
liczba stron: 160
tłumacz: Jan M. Fijor

Chyba najbardziej kontrowersyjna publikacja nie tylko z tego zestawienia, ale w ogóle wydanych w Polsce książek dotyczących konfliktu izraelsko-arabskiego czy samych Żydów. Autor sam będąc wyznania mojżeszowego stara się poruszyć środowiska żydowskie jak pisze wydawca do spowiedzi i samooczyszczenia. Shahak pokazuje w swojej książce zgubny wpływ Talmudu, czy całej religii żydowskiej w stosunku do nie-Żydów – czy to Polaków, Arabów czy ludzi innych narodowości. Oprócz rozdziałów dotyczących stosunków żydowsko-arabskich autor opisuje sytuacje Żydów w innych krajach i okresach historycznych. Jeśli chodzi o państwo Izrael – Shahak sprzeciwia się jego zdaniem zbyt dużego wpływu religii w państwie, który nakazuje wg. autora rasistowski stosunek do wszystkich gojów (nie-Żydów). Jako dowody przedstawia wypowiedzi i wydarzenia których autorami były przeważnie osoby wywodzące się z środowisk prawicowo-religijnych (głównie Narodowej Partii Religijnej, ortodoksyjnych rabinów, czy organizacji stosujących metody terrorystyczne – Gusz Emunim, Kach). Autor opisuje plany powiększenia terytorium państwa Izrael jako kontynuację idei Eretz Izrael Hashlema, czyli przywrócenia bliżej nieokreślonych biblijnych granic Królestwa Izrael.

Publikacja bardzo ciekawa i bardzo kontrowersyjna, mimo iż autor opisuje w niej prawdziwe wydarzenia trzeba pamiętać, iż Shahak stosuje zbytnie uogólnienia, gdyż stara się pokazać, że skrajne zachowania (rasizm, morderstwa, okłamywanie innych społeczności) należą do historii żydostwa od zawsze a „oszustwo trwa”(podtytuł II rozdziału). Nie można się z tym zgodzić (np. „koncepcja biblijnych granic” przestała być oficjalną polityką Izraela w latach pięćdziesiątych (jeśli w ogóle nią była), a całkowicie straciła racje bytu po premierostwie Goldy Meir, mimo że środowiska prawicowe (Likud) i religijne (NPR) wracały do tej koncepcji, przekreśliła ostatecznie tą koncepcje o dziwo właśnie izraelska prawica – oddanie Synaju Egiptowi i wycofanie ze Strefy Gazy).

Dominique Lapierre, Larry Collins, O Jeruzalem, dramatyczna opwieść o powstaniu państwa Izrael

wydawca: Wydawnictwo Europa
tytuł oryginału: O, Jerusalem
miejsce wydania: Wrocław
data wydania: 1998
liczba stron: 556
tłumacz: Bogusław Panek

Świetnie napisana literatura faktu.

Jeśli poznawać historię Izraela to należy zacząć od tej pozycji. Akcja książki rozpoczyna się tuż przed głosowaniem ONZ w sprawie przyszłości Palestyny w 1947r., a kończy się wraz z zakończeniem pierwszej wojny izraelsko-arabskiej pod koniec 1948r.

Autorzy wplatają historię bohaterów w historię konfliktu bliskowschodniego. Przedstawiają nie tylko wojnę palestyńsko-żydowską, czy późniejszą izraelsko-arabską, lecz także zakulisowe przygotowania do nich: zakupy broni, tajne misje, ukryte sojusze.

Książka pokazuje zbrodnie obu stron, od Deir Yassin po atak na żydowski konwój medyczny.

Prawie wszystkie dzisiejsze problemy z najbardziej zapalnym punktem świata, zapoczątkowane zostały właśnie w latach 1947-48 i ta książka doskonale to opisuje.

Doris Bensimon, Eglal Errera, Żydzi i Arabowie, Historia współczesnego Izraela

wydawca: Wydawnictwo Cyklady
tytuł oryginału: Israeliens Des Juifs et des Arabes
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 2000
liczba stron: 178
tłumacz: Regina Gromacka, Krzysztof Pruski

O charakterze tej publikacji możemy przekonać się już po samej okładce, na której widać kopułę meczetu Al-Aksa znajdującego się na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie jednego z najświętszych miejsc dla wyznawców islamu i Ścianę Płaczu – najświętszego miejsca dla wyznawców judaizmu. Tak jak okładka składa się z dwóch elementów, tak cała publikacja również.

„Żydzi i Arabowie…” to historia Izraela pisana przez dwie autorki, pokazujących dwa punkty widzenia dwóch mieszkających na tym terenie społeczności. Mimo, iż książka składa się z dwóch części stanowi nierozerwalną całość. Rzetelność obu autorek zasługuje na uznanie. Obok Chojnowskiego/Tomaszewskiego jest to najlepsza pozycja do podręcznikowego zgłębiania wiedzy na temat konfliktu bliskowschodniego. Autorki prezentują liczne teksty źródłowe, tabele, minibiografie, swoisty słowniczek, kalendarium, czy bibliografię, które stanowią nieocenioną pomoc przy poznawaniu historii tego rejonu świata.

Ksiązka przedstawia wszystkie dziedziny życia w Izraelu od gospodarki, polityki zagranicznej na konfliktach społecznych i religijnych kończąc. Jak piszesz jakąkolwiek prace o Izraelu musisz mieć tą publikację.

Andrzej Chojnowski, Jerzy Tomaszewski, Izrael

wydawca: Wydawnictwo Trio
tytuł oryginału:
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 2001
liczba stron: 460
tłumacz:

Jedna z najlepszych podręcznikowych pozycji dla poznania historii nowożytnego państwa Izrael. Jest to jedna z pierwszych publikacji w Polsce po 1989 poruszających ten temat, dlatego wyraźnie widać rozliczenie się autorów z historiografią przedniej epoki.

Od tej publikacji powinno się zacząć poznawanie historii nie tylko samego Izraela, ale całego regionu Bliskiego Wschodu.

Autorzy zwracają uwagę na wszystkie aspekty życia w Izraelu od 1948 (i wcześniej) do 2000roku. Opisują zarówno ekonomię, politykę jak i społeczeństwo Izraela.

Szczególnie przydatne mogą okazać się wskazówki bibliograficzne umieszczone na końcu książki, w których autorzy oceniają treść merytoryczną wymienionych przez siebie pozycji.

Galina Nikita, Państwo Izrael

wydawca: Wydawnictwo Książka i Wiedza
tytuł oryginału: Gosudarstwo Izrail
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 1970
liczba stron: 450
tłumacz: Kazimierz Rurka

Jest to pozycja, którą mogę polecić tylko wybitnym znawcom tematu, ludziom którzy naprawdę bardzo dobrze znają historię Izraela, Palestyny i konfliktu bliskowschodniego.
Publikacja jest typowa dla okresu komunistycznego (w ZSRR), czy socjalistycznego w Polsce, zawiera ona bardzo wiele informacji, z których większość jest prawdziwych, jednak przedstawionych w niezgodnym z prawdą kontekście.

Przewodnim tematem publikacji jest walka klasowa pomiędzy „złym” kapitalistycznym społeczeństwem Izraela i jego sojusznikami, a państwami arabskimi i wspierającym je Związkiem Radzieckim.

Książka przedstawia zgodną z ówczesną polityką ZSRR całkowitą krytykę posunięć Izraela zarówno na arenie międzynarodowej jak i w polityce wewnętrznej.
Język opracowania jest językiem typowym dla propagandy tamtych czasów, propagandy antysyjonistycznej. Publikacja ta jest godna polecenia, jednak radzę niektóre informacje podane w niej sprawdzać w innych opracowaniach.

Innymi publikacjami, którym można zarzucić oczywiście w różnym stopniu stronniczość i antysyjonistyczne uprzedzenia (będące wynikiem oficjalnej polityki państwa) są książki naszych rodzimych autorów:

  • Jan Dziedzic, Tadeusz Walichnowski, Wokół agresji Izraela (1967 r.), Warszawa 1968.
  • Grażyna Dziedzińska, Korzenie zdrady, Warszawa 1986
  • Anna Bukowska, Palestyńczycy. Ich życie i walka. Warszawa 1978
  • Kazimierz Walichnowski, Zbrodnie jednookiego jastrzębia, Warszawa 1970.
  • Jerzy Piotrowski, Spór o Palestynę, Warszawa 1983.

Opracował: mgr Adam Krawczyk – jest on doktorantem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się problematyką Bliskiego Wschodu

Książki na temat międzynarodowego terroryzmu znajdą Państwo na:


Comments are closed.