Bibliografia do tematów: Terroryzm w Europie; Walka z terroryzmem w UE

Dodane przez admin dnia 05/27/2006 w kategorii Literatura | komentarze

I Opracowania:

Altermatt U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Znak, Kraków 1998 r.

Archick K., Gallis P., Europe and Counterterrorism, Nova Science Publishers,
New York 2003.

Barcz J., Prawo Unii Europ – zagadnienia systemowe, Prawo i Praktyka Gospodarcza,
Warszawa 2002 r.

Barcz J., Traktat z Nicei – zagadnienia prawne i instytucjonalne,
Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003 r.

Bäcker R., Od blokad ulicznych do World Trade Center, Secretum, Toruń 2002 r.

Bäcker R., Kitab S., Islam a Świat, Mado, Toruń 2005 r.

Bäcker R., Marszałek-Kawa J., Modrzyńska J., Od starej do nowej Europy?, Mado,
Toruń 2005 r.

Białek T., Terroryzm manipulacja strachem, Studio Emka, Warszawa 2005 r.

Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Adam Marszałek, Toruń 2002 r.

Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny, Adam Marszałek, Toruń 2006.

Bolz F., Dudonis K. J., Schulz D. P., The Counterterrorism Handbook, CRC Press,
London 2002.

Cesarz Z., Stadtmüller E., Problemy polityczne współczesnego świata,
Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000 r.

Chmaj M., Athenaeum 13, Adam Marszałek, Toruń 2004 r.

Chodyra I., Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożenia terroryzmem, „Biuletyn Biura
Informacji Rady Europy” nr 1, PPGK, Warszawa 2002 r.

Ciupiński A., Zając M., Wybrany problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, AON
Warszawa 2003 r.

Durys P., Jasiński F., Walka z terroryzmem międzynarodowym, Studio STO,
Bielsko-Biała 2005 r.

Emert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, PWN, Warszawa-Wrocław 2002 r.

Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1993 r.

Encyklopedia PWN – Fakty i Liczby, Warszawa 2006 r.

Górski A., Sakowicz A., Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej: współpraca sądowa
i policyjna w sprawach karnych, Lexis-Nexis, Warszawa 2006 r.

Grotowicz V., Terroryzm w Europie Zachodnie, PWN, Warszawa-Wrocław 2000 r.

Gruszczak A., Unia Europejska wobec przestępczości, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2002 r.

Grzelak A., Unia Europejska a prawo karne, Prawo i Praktyka Gospodarcza,
Warszawa 2002 r.

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Fakty, Warszawa 2001 r.

Haliżak E., Lizak W., Łukaszuk L., Śliwka E., Terroryzm w świecie współczesnym,
Werset, Warszawa-Pieniężno 2004 r.

Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1998 r.

Jan Paweł II, Świat nie jest zamęt…, Warszawa 2003 r.

Jałoszyński K., Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, „Zeszyty Naukowe
AON” – dodatek, Warszawa 2003 r.

Jałoszyński K., Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?, AON, Warszawa 2001 r.

Jasiński F., Smoter K., Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej,
UKIE, Warszawa 2005 r.

Konarski W., Nieprzejednani – rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej, TOR,
Warszawa 1991 r.

Kuczyński M., Krwawiąca Europa, Bellona Warszawa 2001 r.

Kuźniar R., Lachowski Z., Bezpieczeństwo Międzynarodowe czasu przemian, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2003 r.

Kwiatkowska-Darul V., Terroryzm, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002 r.

Laqueur W., No End to War, Continuum, New York 2003.

Liedel K., Terroryzm – znak naszych czasów, „Adam”, Warszawa 2005 r.

Liedel K., Piasecka P., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, „Adam”,
Warszawa 2004 r.

Liedel K., Marszałek-Kawa J., Wudarski Sz., Polityczne metody zwalczania terroryzmu,
Duet, Toruń 2006 r.

Madej M., Międzynarodowy Terroryzm Polityczny, MSZ, Warszawa 2001 r.

Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe, C.H. Beck, Warszawa 2000 r.

Pawłowski J., Terroryzm we współczesnym świecie, Wojsko i Wychowanie,
Warszawa 2001 r.

Parzymies S., Zięba R., Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w
Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004 r.

Pędziwiatr K., Od islamu imigrantów do islamu obywatelskiego, Nomos, Kraków 2006 r.

Publikacja zbiorowa Instytutu Kościuszki, Implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu
Konstytucyjnego Unii Europejskiej, Dante, Kraków 2005 r.

Rabasa A.M., Benard Ch., Chalk P., Fair C.Ch., Karasik T., Lal R., Lesser I., Thaler D.,
The Muslim World after 9/11, Rand Corporation, Santa Monica 2004.

Reinares F., European Democracies Against Terrorism, Ashgate, Burlington 2000.

Reeve S., One Day in September, Faber and Faber nd Arcade, New York 2000.

Sageman M., Understanding Terror Networks, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia 2004.

Shearman P., Sussex M., European Security After 9/11, Ashgate, Burlington 2004.

Schmid A.P., Jongman A. I., Political Terrorism, Routledge, New Bruswick 1998.

Thackrah J. R., Dictionary of Terrorism, Routledge, London 2004.

Tibi B., Fundamentalizm religijny, PIW, Warszawa 1997 r.

Tomasiewicz J., Terroryzm na tle przemocy politycznej, Apis, Katowice 2000 r.

Whittaker D. J., The terrorism Reader, Routledge, London 2001.

Wojciechowski S., Terrorism as a timeless action on the international stage, Wyd. Instytutu
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Poznań 2005 r.

Wojciechowski S., Wallas T., The power of terrorism, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
Poznań 2005 r.

Wojciechowski S., The Faces of Terrorism, Wyd. Instytutu Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznań 2006 r.

Wouters J., Legal instruments in the fight against international terrorism, 2004.

Wróbel I., Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych, Arboretum, Wrocław 2002 r.

Yallop D., W pogoni za Szakalem, Da Capo, Warszawa 1994 r.

Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych, Numer
specjalny – Terroryzm, Wrocław 2004 r.

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2004 r.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2005 r.

Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2003 r.

II Periodyki, materiały i publikacje po konferencyjne:

„Biuletyn Grupy Badawczej ds. Terroryzmu, Wojny Asymetrycznej i Sił Specjalnych”, Polska w obliczy zagrożenia terrorystycznego, nr 1, DOSS, Wrocław 2004 r.

„Biuletyn Informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Aktualny stan zagrożeń terrorystycznych dla RP, Walka z terroryzmem międzynarodowym, nr 2, 2003 r.
Dittrich M., Facing the global terrorist threat: a European response, „EPC Working Paper” n. 14, Brussel 2005.

Drake C. J. M., The role of ideology in terrorists’ target selection, “Terrorism and Political Violence”, Vol. 10, No.2 (summer), London 1998.

Durys P., Jasiński F., Unia Europejska wobec terroryzmu, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2, Warszawa 2002 r.

Durys P., Jasiński F., Zwalczanie terroryzmu w ramach Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie”nr 6, Warszawa 2000 r.

Chodor J., Chudy K., Dołęga J., Posel-Cześcik E., Zwalczanie terroryzmu w krajach Unii Europejskiej, „Biuletyn PISM” nr 24, seria Z., Warszawa 2001 r.

Chodyra I., Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmu, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” nr 1, Warszawa 2002 r.

Gregory F., The EU’s Response to 9/11: A case study of institutional roles and policy processes with special reference to issues of accountability and human rights, “Terrorism and Political Violence”, Vol. 17 (winter), Routledge, London 2005.

Górka – Winter B., Plan Unii Europejskiej zwalczania Terroryzmu, „Biuletyn PISM” nr 13.B, Warszawa 2004 r.

Gruszczak A., Unia Europejska wobec terroryzmu po 11 września 2001 roku, „Opinie” (Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ.) nr 54, Warszawa 2002 r.

Jałoszyński K., Terroryzm XXI – nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe AON” nr 1(50), Warszawa 2003 r.

Jałoszyński K., Narodowe plany w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu Francji oraz Republiki Czeskiej – wnioski dla Polski, „Zeszyty Naukowe AON” nr 1(58), Warszawa 2005 r.

Jasiński F., Europejski nakaz aresztowania, „Stosunki Międzynarodowe” nr 3-4, Warszawa 2003 r.

Jasiński F., Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej po 11 marca 2004 roku, „Sprawy Międzynarodowe” nr 1, 2004 r.

Jasiński F., Unia Europejska wobec Terroryzmu, „Sprawy Międzynarodowe” nr 2, Warszawa 2002 r.

Jasiński F., Narojek M., Rakowski P., Strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” nr 1, Warszawa 2006 r.

Jimeno-Bulnes M., After September 11-th: Fight Against Terrorism in National and European Law. Substantive and Procedural Examples, “European Law Journal” Vol. 10. No 2 –March 2004.

Kiwerska J., Wpływ wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki amerykańsko-europejskie, „Opinie” (Departament Strategii i Planowania Polityki zagranicznej MSZ) nr 58, Warszawa 2003 r.

Kuczyński K., Znaczenie Europejskiego Nakazu Aresztowania w zwalczaniu terroryzmu w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” nr 1, Warszawa 2005 r.

Materiały z Seminarium: Centrum Europejskie Natolin – Forum Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE. Program Haski – wyzwania i implikacje dla Polski, 8 grudnia 2004 r.

Peers S., EU responses to terrorism, „International and Comparative Law Quarterly” vol 52, Oxford, January 2003.

Publikacja Instytutu Studiów Strategicznych, Polska wobec terroryzmu, Zeszyt nr 49, Kraków 2002 r.

Publikacja Instytutu Studiów Strategicznych, Stan więzi transatlantyckich wobec zagrożenia światowym terroryzmem, Kraków 2006 r. – w druku.

Publikacja Instytut Europejski, Działania Unii Europejskiej w zakresie z antyterroryzmu,
Łódź 2002 r.

Rakowski P., Zapobieganie terroryzmowi i jego zwalczanie w dorobku prawnym UE, „Przegląd Prawa Europejskiego” nr 1, Warszawa 2000 r.

„Rocznik Strategiczny 2001/2002”, Warszawa 2002 r.

Symonides J., Prawnomiędzynarodowy aspekt walki z międzynarodowym terroryzmem, „Sprawy Międzynarodowe” nr 4, Warszawa 2001 r.

Zięba R., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Studia z Nauk Politycznych” nr 1, Warszawa 2004 r.

III Raporty, analizy, noty:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Nowe uprawnienia służb specjalnych w walce z terroryzmem, październik 2003.

Bjørgo T., Patterns Of Violence Against Immigrants and Asylum-Seekers in Scandinavia, pod red. T. Virtanen, Youth and racist Violence in Nordic Countries, Åbo Academy University, 1998, http://www.abo.fi/~tivirtan .

Balzacq T., Carrera S., The EU’s Fight against International Terrorism, „CEPS Policy Brief”, n. 80, July 2005.

Brady H., Keohane D., Fighting Terrorism, „CER briefing note”, October 2005.

Chronology of Significant International Terrorism for 2004, US National Counterterrorism Cente, http://www.tkb.org/documents/Downloads/NCTC_Report.pdf .

Country Reports on Terrorism 2004, Office of the Coordinator for Counterterrorism. U.S. Department of State, Washington D.C. 2005.

Dittrich M. Facing the global terrorist threat: a European response, „EPC Warking Paper” n. 14, January 2005.

Drake J. M., The Role of Ideology in Terrororists Target Selection, „Terrorism and Political Violence” Vol.10, No. 2, Routledge, London 2000, http://www.st-and.ac.uk/academic/intrel/research/cstpu .

Europol, Terrorist activity in the European Union: Situation and trends report (TE-SAT)-October 2003- 17th October 2004, http://www.statewatch.org/news/2005/mar/europol-terrorism-rep-2003-4.pdf .

Fourth report on the implementation by Poland of Security Council Resolution 1373 (2001) submitted to the Counter-Terrorism Committe of 10 November 2004, U.N. Doc. S/2004/919 .

Guidenlines of the Committee of Ministers of the Couucil of Europe on human rights and the fight against terrorism, 11 July 2002, http://www.coe.int/T/E/Files/Themes/terrorism/CM_Guidelines_200206628.asp .

House of Lords – European Union Cimmitee, 5th Report of Session 2004-05, After Madrid: the EU’s response to terrorism, 8 march 2005.

Jupp J., Immigration, asylum and extremist politics – Europe and Australia, Australian National Uniwersity, 18-20 February 2003, http://www.anu.edu.au/NEC/jupp_paper.pdf .

Linde E., O’Brien K., Lindstrom G., Spiegeleire S., Vayrynen M., Vries H.: Quick scan of post 9/11 national counter – policymaking and implementation in selected European countries – published by RAND Europe, May 2002.

Masci D., An uncertain raod: Muslims and the future of Europe, The Pew Forum on Religion and Public Life, December 2004, http://pewforum.org/publications/reports/MuslimsinEurope2004.pdf .

Moniquet C., The radicalisation of Muslim youth in Europe, Hearing of the Committee on International Relations Subcommittee on Europe and Emerging threats, United States House of Representatives, April 27, 2005.

Nyman A. S., Intolerance and Discriminaton against Muslims in the EU, The International Helsinki Federation for Human Rights, march 2005, http://www.islam-in-poland.org .

Pastore F., Friedrichs J., Politi A., Is there a European strategy against terrorism?, „ CeSPI Working Papers” n. 12/2005, February 2005.

Patterns of Global Terrorism: 1995-2003, Office of the Coordinator for Counterterrorism. U.S. Department of State, Washington D.C. 2004.

Podolski A. – Centrum Stosunków Międzynarodowych – Bezpieczeństwo europejskie po Madrycie z polskiej perspektywy, 6/2004.

Podolski A. – Centrum Stosunków Międzynarodowych – Program Haski (Bezpieczeństwo wewnętrzne i sprawiedliwości w latach 2005-2009) – Polska perspektywa, 14/2004.

Report of the policy warking group on the United Nations and terrorism, 6 August 2002, http://www.un.org/terrorism/a_57273.htm .

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Raport o Stanie Państwa, Warszawa 2004.

Terrorist activity in the European Union: Situation and trends report (TE-SAT) – October 2003- 17th October 2004, http://www.statewatch.org/news/2005/mar/europol-terrorism-rep-2003-4.pdf .

Threat posed to democracy by extremist parties and movements in Europe, Report Council of Europe, Political Affairs Committee, Rapporteur: Mrs Mirjana Feric-Vac, Croatia, Socialist Group, Doc. 9890, 25 June 2003, http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc03/EDOC9890.htm

Uniting against terrorism: recomendations for a global counter-terrorism strategy, United Nations General Assembly, 27 april 2006. U.N Doc. A/60/825.

Wilkinson P., International terrorism: the changing threat and EU’s response, „ISS Chaillot Paper” n. 84, Paris 2005.

IV Filmy:

Buongiorno, notte – (Witaj, nocy), reż. Marco Bellocchio, rok prod. 2003.
In the Name of the Fater – (W imie ojca), Jim Sheridan, rok prod. 1993.
La haine – (Nienawiść), reż. Mathieu Kassovitz, rok prod. 1995.
Michael Collins, reż Neil Jordan, rok prod. 1996.
Munich – (Monachium), reż. Steven Spielberg, rok prod. 2005.
One day in September – (Jedego dnia we września), Kevin Macdonald, rok prod. 1999.

Opracował mgr Damian Szlachter, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, który specjalizuje się w problematyce zwalczania terroryzmu w UE.

Książki na temat międzynarodowego terroryzmu znajdą Państwo na:


Comments are closed.