Bezpieczeństwo jest pierwszym i najpoważniejszym obowiązkiem państwa

Dodane przez admin dnia 04/26/2011 w kategorii Ciekawe artykuły | komentarze

Problem ataków terrorystycznych,  związanych z przesyłkami pocztowymi i kurierskimi  istnieje. Ostatnie miesiące potwierdziły dobitnie, że infrastruktury operatorów pocztowych i firm kurierskich są używane przez terrorystów.

Nie można demonizować zagrożenia, ale brakiem rozsądku byłoby bagatelizowanie problemu. Wiedzą o tym, zarówno, inwestujące w najnowsze środki bezpieczeństwa firmy, jak i odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli organy państwa. Zagrożenie może być zminimalizowane, o ile zainteresowane strony będą działać wspólnie.

pocztowokurierski.pl rozmawia z dr. Krzysztofem LIEDELEM, Zastępcą Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Miłosz Kołodziej: Ostatnie miesiące przyniosły akty terroru, w których wykorzystywano infrastruktury operatorów pocztowych i firm kurierskich. Zastanawiam się jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego może pomóc i co doradzić: powszechnemu operatorowi – Poczcie Polskiej S.A., cały czas rozbudowującym się operatorom alternatywnym, takim jak InPost oraz firmom kurierskim? Jak jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo ich pracowników i klientów? Przecież Polska, ze względu na swoje zaangażowanie w niektóre misje na świecie, także na takie zagrożenie może być narażona.

Dr Krzysztof Liedel: Najistotniejszym aspektem przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom jest zwiększanie świadomości u osób, które mogą się z nimi zetknąć. Pracownicy Poczty czy też innych operatorów muszą nie tylko zdawać sobie sprawę z istnienia takiego zagrożenia, ale także być odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do reagowania na sygnały o zagrożeniu. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie procedur i algorytmów, które będą pozwalały na minimalizowanie prawdopodobieństwa zaistnienia zagrożenia oraz pomogą pracownikom we właściwym reagowaniu w sytuacji, gdyby zagrożenie rzeczywiście zaistniało. Kolejnym ważnym elementem systemu bezpieczeństwa jest także komponent technologiczny. Postęp cywilizacyjny zapewnia istnienie różnorodnych narzędzi, jak detektory, skanery czy inne narzędzia monitorowania zagrożenia, które mogą zostać wykorzystane podczas budowania kolejnych warstw zabezpieczeń. Bieżące monitorowanie tego, jak terroryści wykorzystują operatorów pocztowych, pozwala natomiast na takie dostosowywanie systemu bezpieczeństwa do nowych wyzwań, który zapobiega wykorzystywaniu przez ugrupowania terrorystyczne luk i niedoskonałości tych systemów.

W marcu ładunki wybuchowe ukryte w dostarczanej przez pocztę korespondencji raniły w Szwajcarii i Włoszech 3 osoby. W listopadzie i grudniu byliśmy już świadkami ataków bombowych dokonywanych w identyczny sposób. Jeśli chodzi o świat przesyłek kurierskich głośno jest ostatnio komentowany kolejny „incydent”. Chodzi o atrapę bomby, która przemierzyła samolotem znanej firmy kurierskiej dystans z Londynu do Istambułu. W zeszłym roku, nie atrapy a prawdziwe bomby, były znajdowane w samolotach znanych światowych kurierskich marek. Nie ma Pan wrażenia, że wyraźnie widać, że nie za bardzo wiadomo jak radzić sobie z monitorowaniem zawartości przesyłek? Może wiadomo, ale jest to źle robione?

Nie ma doskonałych systemów zabezpieczeń, nie jest możliwe stworzenie narzędzi, które stworzą 100-procentową gwarancję bezpieczeństwa. Jednak ciągłe działanie na rzecz poprawiania proaktywnej fazy przeciwdziałania terroryzmowi – a zatem doskonalenia sposobu realizowania działań operacyjno-rozpoznawczych, pozwalających na wczesne wykrywanie zagrożeń oraz zwiększanie zaawansowania mechanicznych sposobów wykrywania zagrożeń są szansą na to, aby poprawiać z dnia na dzień bezpieczeństwo antyterrorystyczne.

Brytyjski Departament Transportu grzecznie, acz stanowczo, zapowiedział kontrolę „procedur” jednej z firm kurierskich. Czy możemy powiedzieć, że to kontrola rutynowa, czy jednak, brytyjski rząd dostrzega wagę problemu, realnie szacuje potencjalne zagrożenie i nie ma zaufania do procedur owej firmy?

Wiele rządów krajów europejskich dostrzega wagę tego problemu. Kontrole procedur, doskonalenie systemów bezpieczeństwa, doskonalenie mechanizmów współpracy sektora prywatnego i publicznego dla zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa – to narzędzia, które służą nie tylko pewnego rodzaju audytowi bezpieczeństwa, ale też jego bieżącemu dostosowywaniu do nowych i zmieniających się wyzwań współczesnego świata. Istotne jest zatem monitorowanie tych zmian w środowisku bezpieczeństwa oraz wyciąganie wniosków z kolejnych zagrożeń i incydentów, czemu służyć mają właśnie takie przeglądy bezpieczeństwa.

Rynek paczek w ostatnich latach przeżywa niezwykle intensywny rozwój. Firmy kurierskie z dumą ogłaszają bicie kolejnych rekordów w milionach dostarczanych przesyłek dziennie. Operatorzy pocztowi zgodnie twierdzą, że paczkowy boom często rekompensuje spadające wolumeny tradycyjnej korespondencji. Tylko czy ilość nie zakłóca jakości kontroli przesyłek – co w efekcie rzutuje na bezpieczeństwo?

Ilość przesyłek i paczek przekazywanych przez operatorów pocztowych może utrudniać szczegółową kontrolę bezpieczeństwa. Jednak wspomniane wcześniej, często zautomatyzowane systemy kontroli pozwalają niwelować związane z tym zagrożenia, a zwiększanie skali ilości przesyłek pozwala na całościowe inwestycje w budowanie odpowiednich systemów bezpieczeństwa. Tym samym, to od naszego nastawienia do śledzenia najnowszych technologicznych i organizacyjnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa może zależeć skuteczność przeciwdziałania zagrożeniom.

Jak państwo ma odnieść się do pomocy narodowemu operatorowi pocztowemu i działającym na komercyjnych zasadach firmom kurierskim? Przecież prywatny operator pocztowy, czy firma kurierska także są narażone na to, że ktoś z ich usług skorzysta w niewłaściwym celu. Czy takie firmy są – w pewnym sensie – obligowane do podwyższenia standardów bezpieczeństwa? Może to państwo, w określonym zakresie, stara się pomóc także im. Jeśli tak, to w jakim zakresie taka pomoc jest możliwa?

Bezpieczeństwo jest pierwszym i najpoważniejszym obowiązkiem państwa. Tym samym państwo zawsze – czy to przez kontrole systemów bezpieczeństwa, czy przez audyt ekspercki, czy też przez narzucanie określanych standardów bezpieczeństwa, zawsze powinno brać udział w zwiększaniu bezpieczeństwa. Operatorzy pocztowi, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorstwa państwowe, czy prywatne, działają na rzecz i w środowisku obywateli i mieszkańców danego państwa, a to właśnie ich bezpieczeństwo indywidualne i zbiorowe jest najważniejszym z zadań kraju.

Panie dyrektorze, czy sądzi Pan, że możemy być świadkami nasilania się aktów terroru z użyciem infrastruktury pocztowej i kurierskiej? Czy raczej będą to incydentalne przypadki, eliminowane przez coraz lepiej działające służby i urządzenia, które odpowiednio wcześnie zapobiegną zagrożeniu?

W mojej ocenie, ostatnie alarmy i zagrożenia, związane z wykorzystywaniem operatorów pocztowych i kurierskich, są wynikiem reaktywacji działalności starych organizacji ekstremistycznych i terrorystycznych. Ugrupowania lewackie i anarchistyczne w swojej historii posługiwały się tego typu taktyką i teraz do niej powracają. Trzeba jednak pamiętać, że jakościowe zmiany w działaniu systemów bezpieczeństwa będą eliminowały – miejmy nadzieję, że z maksymalną skutecznością – tego typu zagrożenia, pozwalając na bezpieczne funkcjonowanie zarówno firm pocztowych i kurierskich, jak i ich klientów.

Autor: Miłosz Kołodziej

Comments are closed.